การประชุมเตรียมการเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีอินเดีย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 นาย ณรงค์ ศศิธร อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เป็นประธานในการประชุมเตรียมการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี มานโมฮัน ซิงห์ ( Manmohan Singh) แห่งอินเดีย ซึ่งมีกำหนดการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม ศกนี้ โดยการประชุมเตรียมการ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อส่งเสริมแนวทางในการขยายความร่วมมือ ไทย –อินเดียให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในอนาคต

การประชุมเตรียมการในครั้งนี้ นอกจากเป็นการแจงถึงผลของการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในช่วงต้นปี 2555 และแจ้งถึงร่างกำหนดการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีอินเดียแล้ว วัตถุประสงค์ยังเพื่อหารือถึงประเด็นที่ต้องการให้มีการผลักดันและเตรียมการระหว่างการเยือนฯ


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

สถานการณ์ในต่างประเทศ