รู้จัก 10 เมืองสุดฮอตในประเทศอินเดีย (ตอน 9)

อันดับ 9 สุรัต

GDP = 7 พันล้านเหรียญสหรัฐ


สุรัติเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของรัฐกุจรัตมีประชากร 4 ล้านคน เป็นเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาสุรัติมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ย 11.5% ต่อปี (ข้อมูลจากบริษัทวิจัย Indicus Analytics) มีการว่างงานต่ำ การจ้างงานสูง และมีการปล่อยสินเชื่อรายย่อยต่อหัวสูงที่สุดในอินเดีย นอกจากนั้นยังเป็นเมืองสะอาดที่สุดอันดับ 3 ของอินเดีย รองจากชาดิการ์หและไมซอร์


สุรัติตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Tapti เคยเป็นเมืองท่าสำคัญสมัยโมกุล แต่เมื่ออังกฤษเข้าปกครองอินเดีย ได้ย้ายเมืองท่าไปไว้ที่มุมไบแทน นับแต่อดีตมาสุรัติเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรมเพชรและสิ่งทอ ทั้งนี้กว่า 90 % ของเพชรในตลาดโลกผ่านการตัดและเจียรนัยที่เมืองสุรัติแห่งนี้ สาเหตุสำคัญคือที่ตั้งที่อยู่ใกล้แอฟริกาแหล่งเพชรใหญ่ของโลก


ข้อมูลทั่วไปของสุรัติ

GDP

7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (2009)

GDP/capita

2,566 เหรียญสหรัฐ(2009)

GDP growth

11.5%(2009)

ประชากร

4 ล้านคน (2009)

พื้นที่

326 km2

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในรัฐกุจรัต

อุตสาหกรรมสำคัญ

เพชร  (Diamond capital of the World) การประกอบเพชรในแหวนและทองรูปพรรณ สิ่งทอ ก่อสร้าง

สินค้าเกษตรสำคัญ

-

ความหนาแน่นของประชากร

16,460  /km2

ภาษาราชการ

Gujarati,  Hindi, English

ความสูงของพื้นดิน

13  เมตรเหนือระดับน้ำทะเล (43 ft)

การค้ากับไทย

ส่วนใหญ่ไปใช้บริการที่ท่าเรือมุมไบ

สินค้าที่มีศักยภาพ

อัญมณีและเครื่องประดับ ทองรูปพรรณ  วัสดุก่อสร้าง สินค้าอาหาร สิ่งปรุงแต่งรสอาหาร ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า พลาสติกและผลิตภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง ผลไม้แปรรูป น้ำผลไม้ โทรทัศน์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ของเล่น ลิฟต์ บันไดเลื่อน เฟอร์นิเจอร์ ไม้อัด ไฟเบอร์บอร์ด กระดาษ ยางและผลิตภัณฑ์ อลูมิเนียม


สุรัติเป็นเมืองที่มีกำลังซื้อสูงที่สุดแห่งหนึ่งของอินเดีย จึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับสินค้าไทยหลายชนิด เช่น อาหาร เครื่องปรับอากาศ และทองรูปพรรณ แม้บางครั้งจะต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติด้านน้ำท่วมและแผ่นดินไหว แต่สุรัติก็ยังคงรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงไว้ได้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นตลาดที่ผู้ส่งออกไทยไม่ควรมองข้าม


ปัจจุบันสุรัติได้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ด้านทางยกระดับและสะพานลอยเพื่อให้อุตสาหกรรมเพชรและสิ่งทอเติบโตอย่างไม่สะดุด ดังนั้นวัสดุก่อสร้างจึงเป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีศักยภาพในตลาดนี้นายไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าฯ

ณ เมืองเจนไน

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

รู้จัก 10 เมืองสุดฮอตในประเทศอินเดีย (ตอน 1)

รู้จัก 10 เมืองสุดฮอตในประเทศอินเดีย (ตอน 2)

รู้จัก 10 เมืองสุดฮอตในประเทศอินเดีย (ตอน 3)

รู้จัก 10 เมืองสุดฮอตในประเทศอินเดีย (ตอน 4)

รู้จัก 10 เมืองสุดฮอตในประเทศอินเดีย (ตอน 5)

รู้จัก 10 เมืองสุดฮอตในประเทศอินเดีย (ตอน 6)

รู้จัก 10 เมืองสุดฮอตในประเทศอินเดีย (ตอน 7)

รู้จัก 10 เมืองสุดฮอตในประเทศอินเดีย (ตอน 8)

รู้จัก 10 เมืองสุดฮอตในประเทศอินเดีย (ตอน 10)

5 กันยายน 2554
แหล่งข้อมูล: Trade & investment opportunities

Back to the list

More Related

สถานการณ์ในต่างประเทศ