สกญ คุนหมิง จัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย 2013 ที่นครฉางซา มณฑลหูหนาน วันที่ 9-12 พ.ค. 2556
สกญ คุนหมิง จัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย 2013 ที่นครฉางซา มณฑลหูหนาน วันที่ 9-12 พ.ค. 2556

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ณ นครฉางซา มณฑลหูหนาน (Thai Food and Culture Festival 2013, Changsha) ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2556 ณ ห้างสรรพสินค้า ID Mall โดยได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครหนานหนิง และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครคุนหมิง

 

นายวิชิต ชิตวิมาน กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้กล่าวเปิดงาน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างไทยกับมณฑลหูหนานในมิติต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยการเชื่อมโยงทางกายภาพระหว่างกันในอนาคตจะช่วยให้มณฑลหูหนานเข้าถึงตลาดขนาดใหญ่ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยประเทศไทยทำหน้าที่เป็นประตูเชื่อม

  

ภายในงานเทศกาลฯ ที่จัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน ชาวจีนหูหนานได้สัมผัสสินค้าและบริการที่มีคุณภาพของประเทศไทย ได้แก่ อาหารไทยที่เป็นที่นิยม อาทิ ส้มตำ แกงเขียวหวาน ข้าวเหนียวมะม่วง และขนมตะโก้ ข้าวหอมมะลิไทย สินค้าหัตถกรรมและของตกแต่งบ้านแบบไทย ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เครื่องปรุงอาหารไทย ผลไม้สด อาทิ ทุเรียน มังคุด ส้มโอ เงาะ ลำไย และมะพร้าวน้ำหอม รวมทั้งการท่องเที่ยว การนวดแผนไทย ศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ และการแสดงนาฏศิลป์และมวยไทย

  

การจัดงานเทศกาลฯ ที่นครฉางซาในปีนี้ เป็นครั้งแรกที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงานในห้าง สรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในบริเวณถนนคนเดิน Huangxing Lu ใจกลางนครฉางซา ซึ่งประสบผลสำเร็จ ได้รับการตอบรับจากประชาชนชาวหูหนาน ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมงานและซื้อสินค้าไทย อย่างหนาแน่น ทั้งนี้ เพื่อสร้างเวทีความร่วมมือใหม่ๆ ระหว่างประเทศไทยกับมณฑลหูหนานซึ่งมีประชากรกว่า 70 ล้านคน และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 10 ของจีน เพื่อเปิดโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่าย

22 พฤษภาคม 2556
แหล่งข้อมูล: สกญ คุนหมิง(12/05/2013)
โดย: นายโกสินทร์ บุณยวัฒโนภาส

Back to the list

More Related

  • ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการจัดแสดงสินค้านานาชาติที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย และยังเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในภูมิภาคและของโลก โดยในแต่ละปี ฮ่องกงจะมีงานจัดแสดงสินค้าอัญมณีขนาดใหญ่ถึง 3 ครั้งในเดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน
  • นักท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นกลุ่มใหญ่ ตามด้วยไกด์ที่ถือธงสีแดงผ่านสถานที่ท่องเที่ยว และศูนย์การค้าต่างๆ ได้กลายเป็นภาพติดตาที่ทุกคนต่างเรียกว่า “กรุ๊ปทัวร์จีน”
  • เมื่อวันที่ 7-10 พ.ค. 2556 ฮ่องกงได้มีการจัดงานมหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “HOFEX” ขึ้นที่ Hong Kong Convention and Exhibition Centre โดยงานดังกล่าวเป็นงานมหกรรมอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มร่วมออกบูธจำนวนกว่า 1,900 ราย จาก 48 ประเทศทั่วโลก และสามารถดึงดูดผู้เที่ยวชมได้ถึง 35,000 ราย ในโอกาสดังกล่าว บีไอซีได้เดินทางไปเที่ยวชมงานและเที่ยวชิมอาหารจากนานาประเทศทั่วโลก รวมถึงสัมภาษณ์ผู้ประกอบการไทยที่มาร่วมงานด้วย จึงขอนำข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากทุกท่าน ดังนี้
  • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ณ นครฉางซา มณฑลหูหนาน (Thai Food and Culture Festival 2013, Changsha) ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2556 ณ ห้างสรรพสินค้า ID Mall โดยได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครหนานหนิง และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครคุนหมิง
  • ในบทความนี้ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) ขอพาท่านไปดูกันว่า การจะเปิดร้านอาหารไทยในจีนนั้น มีกฎระเบียบอะไรที่ต้องคำนึงถึง และมีขั้นตอนยากง่ายประการใด

สถานการณ์ในต่างประเทศ