ข่าวเศรษฐกิจทั่วโลก

ข่าวเศรษฐกิจ

 • “ปักธงไทยในเมืองกัลกัตตา”
  “A Landmark Project of Thai Construction Company in Kolkata”
  เมืองกัลกัตตาเป็นเมืองหลวงเก่าของอินเดียและปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตก มีนามเรียกขานอีกชื่อหนึ่งว่า “The City of Joy” หรือ นครแห่งความบันเทิง มีประชากรกว่า 15 ล้านคน นับเป็นเมืองที่มีคนอยู่มากเป็นลำดับที่ 2 ในอินเดีย ในขณะที่รัฐเบงกอลตะวันตกมีประชากรรวมกันประมาณ 95 ล้านคน เป็นรัฐที่มีประวัติการต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดียมาช้านาน เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของนายประนาบ มุขเคอร์จี (Pranab Mukherjee) ประธานาธิบดีอินเดียคนปัจจุบัน เป็นถิ่นกำเนิดของนักปราชญ์รางวัลโนเบล รพินทรนาถ ฐากูร (Rabindranath Tagore) และนายเนตาจี สุพัส จันทรา โบส (Netaji Subhash Chandra Bose) นักต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดียเมื่อ 70 ปีก่อน และท่าอากาศยานนานาชาติเมืองกัลกัตตายังใช้ชื่อของท่านเป็นชื่อท่าอากาศยานอีกด้วย
  13 ก.พ. 2556
 • “ซีพีเอฟ กัลกัตตา” ยึดหลักการทำธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทแม่ คือ Feed – Farm – Food หรือ โบจานา – คามารา – คัดยา ในภาษาเบงกาลีซึ่งเป็นภาษาหลักที่ใช้ในกัลกัตตานั่นเอง การลงทุนในภูมิภาคอินเดียตะวันออกโดยใช้กัลกัตตาเป็นเบส มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับซีพีเอฟ อินเดีย 15 มี.ค. 2556
 • บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (อินเดีย) ดำเนินกิจการฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธ์ุไก่ ฟาร์มไก่เนื้อ อาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์บก........Charoen Pokphand (India) Pvt Limited operates breeder and chicken farming, and feed mills (for both livestock/poultry and aquatic animals) in India. The company was incorporated in 1997 based in Chennai, and has expanded to several other parts of India. The company now has offices in Chennai, Bangalore, Pune, Hyderabad, Punjap state, and Kolkata which is the base for its North East operation. At present, the operations in West, North and North East are only concerning poultry especially chickens.
 • ด้วยในช่วงนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา กำลังดำเนินโครงการตามนโยบายส่งเสริมการนำเข้ามังคุดและแอสปารากัสจากประเทศไทยสู่อินเดีย ซึ่งได้เสนอต่อกระทรวงการต่างประเทศ .........
  Realizing that Thai mangosteen and asparagus are among ones of the best quality in the world, the Royal Thai Consulate General in Kolkata, with best intention toward Kolkatan people, wishing all of them to have an opportunity to relish the test and quality of those two products of Thailand, has created a policy to promote import of mangosteen and asparagus from Thailand into Kolkata.......
 • นางสาวมามาตา บาเนอร์จี มุขมนตรีรัฐเบงกอลตะวันตกกล่าวถึงงบประมาณของรัฐฯ ในปีนี้เปรียบเสมือนการทำสวนในทะเลทราย ในงบประมาณปี 2555 – 2556 ประมาณการรายได้จากภาษีไว้ 312,222,500,000 รูปี แต่เก็บได้จริง 324,052,100,000 รูปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากปี 2554 – 2556 ปีนี้คาดว่าจะเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เป็นทั้งสิ้น 397,830 ล้านรูปี 23 เม.ย. 2556
 • การลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ในรัฐเบงกอลตะวันตกในช่วง10 เดือนแรกของปี 2555 – 2566 มีมูลค่ามากกว่า 19,000 ล้านรูปี คิดเป็นร้อยละ 1 ของการลงทุน FDI ทั้งประเทศอินเดีย (ในขณะที่ในปี 2554-2555 มูลค่าการลงทุน FDI อยู่ที่ 18,000 ล้านรูปี) ในขณะที่รัฐอื่นๆ ได้รับการลงทุนลดลง และอัตราการเติบโตทางอุตสาหกรรมของรัฐฯ สูงถึงร้อยละ 6.24 ซึ่งเป็นอัตราสูงเกือบสองเท่าตัวของอัตราการเติบโตอุตสากรรมของประเทศโดยเฉลี่ย  7 พ.ค. 2556
 • เมื่อกลางเดือนเมษายน 2556 นาย Partha Chatterjee รัฐมนตรีพาณิชย์และอุตสาหกรรมของรัฐฯ กล่าวว่าบริษัท Anheuser Busch India ผู้ผลิตเบียร์อเมริกันตรา Budweiser ในอินเดีย แสดงความสนใจจะลงทุนสร้างโรงผลิตเบียร์ในรัฐเบงกอลตะวันตก และข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่าจะมีมูลค่าการลงทุน 4,000 ล้านรูปีต่อโรงงงาน ซึ่งต้องการพื้นที่ 50 เอเคอร์ต่อโรงงาน --------Other than Carlsberg the renowned global beer brand, Budweiser which is a leading beer brand in USA is planning to set up a ‘state-of-the-art brewery’ in West Bengal. Lately it has been observed that this beer brand market is one of the fastest-growing beer markets in India. 7 พ.ค. 2556
 • หลังจากประสบความสำเร็จในธุรกิจอาหารสำเร็จรูป โรงแรม และบุหรี่ แผนกอาหารของบริษัท ITC เริ่มขยายกิจการไปยังผลิตภัณฑ์นมแปรรูปต่างๆ -After its success in the packaged foods segment and hospitality sector cigarette maker ITC’s branded food division ITC foods is preparing to launch a slew of products over the next fourteen months and give competition to big brands like Amul, Nestle and Britannia. Chitranjar Dar, divisional CEO of ITC’s foods division said that ITC’s first set of dairy products will be shelf-stable. The list of the products that will be coming to the market are fortified milk, milk powder, long-life packaged milk and so on. The company started the dairy business as part of the integrated animal husbandry programme- the firm’s corporate social responsibility (CSR) initiative and company is now in the process of taking it to the next level. 15 มิ.ย. 2556
 • The long standing problems of land troubles for investors in the state are soon going to witness solution. The Bihar Government has almost done with the drafting of the policy for setting up private industrial parks in the state. The Bihar Chief Minister Nitish Kumar will unveil policy for private industrial parks at Udyami Panchayat on 29th April, 2013 at Rajgir. One of the senior officials of the industries department told media that the government wanted the land policies to be one of the best policies in the country so they have studied policies of the other states. They have also incorporated suggestions of trade and industrial bodies in this policy 15 มิ.ย. 2556
 • วันที่ 5 – 6 ก.ค. 56 นายประสิทธิเดช วิชิตสรสาตร กสญ. ณ เมืองกัลกัตตา และคณะฯ เข้าพบมุขมนตรีแห่งรัฐโอริสสา และพบหารือหอการค้าอินเดีย (โอริสสา) /The Consul – General of Thailand in Kolkata met Chief Minister of Odisha and Indian Chamber of Commerce on 5 – 6 July 2013 12 ก.ค. 2556

Pages: Prev. 1 ... 361 362 363 364 365

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ