ข่าวเศรษฐกิจทั่วโลก

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในบราซิล

  • ผลสำรวจคะแนนนิยมของประธานาธิบดีดิลมา รูสเซฟฟ์แห่งบราซิล ลดลงเกือบครึ่งเหลือเพียง 23% จาก 42%...
  • เกษตรกรในบราซิลต้องเผชิญกับภัยแล้งครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 80 ปี...
  •   บราซิลเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีโรงงานอุตสาหกรรมฮาลาลมากกว่า 300 โรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล จากข้อมูลสถิติของสมาคมมุสลิมแห่งบราซิล (Brazilian Muslim Association) บราซิลมีประชากรที่เป็นมุสลิมประมาณ 1.5 ล้านคน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในรัฐ São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul และ Rio Grande do Sul แม้จะมีจำนวนประชากรมุสลิมเพิ่มขึ้นในบราซิล แต่ในท้องตลาดกลับไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ประทับตรารับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลมากนัก ในความเป็นจริงแล้วผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ที่ผลิตในบราซิลจะถูกส่งออกไปยังประเทศมุสลิมในตะวันออกกลางซึ่งเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูง...
  • บราซิลเจอภัยแล้งหนักเป็นประวัติการณ์ การไฟฟ้าต้องงดจ่ายไฟบางส่วน และต้องนำเข้าไฟฟ้าจากเพื่อนบ้าน...
  • ปธน.บราซิลลั่นหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจและกวาดล้างเครือข่ายการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ หวังฟื้นความเชื่อมั่นจากประชาชน...
  • แรงงานหลายพันคน จากอุตสาหรรมรถยนต์ในบราซิล จัดประท้วงใหญ่ต้านแผนปลดคนงานของอุตสาหกรรมนี้...
  • ผลิตผลกาแฟในบราซิลซึ่งส่งออกสินค้าชนิดนี้มาที่สุดในโลก ลดลงจากเดิมร้อยละ 7.7 เมื่อปีที่แล้ว ผลจากภัยแล้งรุนแรง ซึ่งยังส่งผลให้ราคากาแฟในตลาดโลกถีบตัวสูงขึ้นด้วย...
  • "โจอาคิม เลวี"แถลงตั้งเป้าคุมวินัยทางการคลังให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ...
  • ตลาดเอทานอลในบราซิลเปิดตัวขึ้นช่วงทศวรรษ 1970 เมื่อรัฐบาลบราซิลตัดสินใจดำเนินโครงการ Proálcool เพื่อกระตุ้นและพัฒนาตลาดเอทานอลในบราซิล เนื่องจากราคาน้ำมันปิโตรเลียมที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้รัฐบาลต้องแสวงหาพลังงานทางเลือกอื่นแทน โดยใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบหลักเพราะสามารถนำมาทำเป็นเอทานอลได้สูง จากนั้นได้พัฒนาเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงเอทานอลขึ้น รวมทั้งวางโครงสร้างพื้นฐานในการลำเลียงเชื้อเพลิงไปยังสถานีน้ำมัน แม้จะมีการขายรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงเอทานอลในทศวรรษ 1980 แต่กลับประสบปัญหาบางประการ เนื่องจากความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพกลับตกต่ำลง จนกระทั่งต้นทศวรรษ 2000 ได้มีการเปิดตัวเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงได้หลายชนิดและราคาเอทานอลที่ปรับตัวลงทำให้ตลาดมีความต้องการเอทานอลมากขึ้น เอทานอลในบราซิลสร้างความตื่นตัวในตลาดโลกและนักลงทุนจากต่างประเทศเริ่มหลั่งไหลเข้ามาลงทุนในบราซิลมากขึ้น รวมทั้งความกังวลกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้หลายประเทศเริ่มสนใจเรียนรู้ประสบการณ์ของบราซิลและนำไปปรับใช้ ตลาดเอทานอลสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจัดตั้งโรงงานและพัฒนาเทคโนโลยีเอทานอลได้ถึง 33,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ช่วง ค.ศ.2007-2012...
  • 11 พ.ย.57 นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ในปี 2558 มองว่าตลาดส่งออกหลักของไทย ได้แก่ สหภาพยุโรป (อียู) ญี่ปุ่น จีน มีเพียงสหรัฐฯที่เศรษฐกิจดีขึ้นเล็กน้อย ดังนั้น ไทยควรจะมุ่งเปิดตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะตลาดกลุ่มประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ หรือ BRICS ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่มีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ไทยยังมีปริมาณการค้ากับกลุ่มนี้น้อยมากหากตัดประเทศจีนออกไป ดังนั้น จึงเป็นโอกาสของสินค้าไทยที่จะขยายตลาดได้อีกมาก เนื่องจากตลาด BRICS มีประชากรรวมกันมากกว่า 40% ของโลก มีสัดส่วนจีดีพี 1 ใน 4 ของโลก ซึ่งหากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนร่วมมือกันเจาะตลาดนี้อย่างจริงจัง ก็จะช่วยฉุดยอดส่งออกในปีหน้าได้...

Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 10 Next

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ