สปป. ลาวทดสอบเครื่องปั่นไฟที่เขื่อนดอนสะโฮง
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายสมสะหวาด เล่งสะหวัด ที่ปรึกษาคณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ดร. คำมะนี อินทิลาด 
รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ สปป. ลาว รองเจ้าแขวงจำปาสัก ประธานบริษัท ไฟฟ้า ดอนสะโฮง จำกัด และผู้แทนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานพิธีทดสอบเครื่องปั่นไฟเครื่องที่ 1 จาก 4 เครื่อง ของโครงการเขื่อนไฟฟ้าดอนสะโฮง เมืองโขง แขวงจำปาสัก 

ดร. คำมะนีฯ กล่าวว่า เขื่อนดอนสะโฮงเป็นเขื่อนประเภทเขื่อนน้ำล้น (run-of-river) ซึ่งใช้น้ำเพียงร้อยละ 5 ของปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อน 
ซึ่งนับเป็นโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน โครงการฯ จะทดสอบเครื่องปั่นไฟแต่ละเครื่องทุก 10 วัน และเครื่องปั่นไฟทั้งหมด
จะทำงานเต็มรูปแบบภายในสิ้นปี 2562 การทดสอบเดินเครื่องปั่นไฟครั้งนี้เป็นการดำเนินการเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 

โครงการดังกล่าวเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน ม.ค. 2559 ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 93 เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท Mega First 
Corporation Berhad จากมาเลเซีย (ร้อยละ 80) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Gen) (ร้อยละ 20) มูลค่าการลงทุน 
500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีกำลังการผลิตติดตั้ง 260 เมกะวัตต์ โดยเขื่อนแห่งนี้ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้สุดของช่องสะโฮง ซึ่งเป็น 1 ใน 7 
ช่องทางหลักของแม่น้ำโขงในบริเวณมหานทีสี่พันดอน 

 อุตสาหกรรมไฟฟ้าพลังน้ำของ สปป. ลาวมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2548 มีเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเพียง 9 แห่ง รวมกำลังการผลิต 
680 เมกะวัตต์ ปัจจุบันนี้ สปป. ลาวมีเขื่อนทั้งหมด 63 แห่ง รวมกำลังการผลิต 7,207 เมกะวัตต์ คาดว่าในปลายปี 2564 สปป. ลาวจะมีเขื่อน
ไฟฟ้าพลังน้ำทั้งหมด 100แห่ง รวมกำลังการผลิต 5,170 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ สปป. ลาวอยู่ระหว่างการวางแผนและศึกษาความเป็นไปได้
ในการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำอีก 337 แห่ง รวมกำลังผลิต 15,826 เมกะวัตต์ ดังนั้น เมื่อแล้วเสร็จ สปป. ลาวจะมีเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำทั้งสิ้น 
437 แห่ง รวมกำลังผลิต 20,996 เมกะวัตต์ 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Vientiane Times วันที่ 15 ต.ค. 2562
31 ตุลาคม 2562

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ