โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว - จีนมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 70
นายแท่นคำ ทองบน รักษาการหัวหน้าคณะคุ้มครองโครงการทางรถไฟลาว - จีน เปิดเผยเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2562 ว่า ในเดือน ส.ค. 2562 
โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน มีความคืบหน้าร้อยละ 76.2 การส่งมอบพื้นที่ให้โครงการฯ มีความคืบหน้าร้อยละ 98.29 
ของพื้นที่เส้นทางรถไฟและสถานีรถไฟทั้งหมดจำนวน 3,000 เฮกตาร์ ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จตามกำหนด
และพร้อมเปิดให้บริการเที่ยวปฐมฤกษ์ในวันที่ 2 ธ.ค. 2564 

นายแท่นคำฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้รัฐบาล สปป. ลาวได้จ่ายค่าชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบ ไปแล้วทั้งสิ้น 1,136 พันล้านกีบ 
(128.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากจำนวนค่าชดเชยทั้งหมด 2,492 พันล้านกีบ (282.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) รัฐบาล สปป. ลาวได้จัดสรร
งบประมาณปี 2563 จำนวน 400 พันล้านกีบ (45.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อเป็นค่าชดเชยและมอบหมายให้ธนาคารแห่ง สปป. ลาว
ออกพันธบัตรเพื่อระดมทุน มาเป็นค่าชดเชยในส่วนที่ยังขาด 

โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีนมีมูลค่าการลงทุนทั้งหมดประมาณ 5,956 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาว 
(ร้อยละ 30) บริษัท Boten Vientiane Railway (ร้อยละ 40) บริษัท Beijing Yukun Investment Corporation (ร้อยละ 20) 
และบริษัท Yunnan Investment Holding Group (ร้อยละ 10) มีระยะทางยาวประมาณ 414 กิโลเมตร จากชายแดนลาว – จีน
ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ ผ่านแขวงหลวงน้ำทา อุดมไซ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ และนครหลวงเวียงจันทน์ โดยมี 3 สถานีรถไฟหลัก 
ได้แก่ สถานีหลวงพระบาง วังเวียง และนครหลวงเวียงจันทน์ การก่อสร้างทางรถไฟมีการเจาะอุโมงค์ 75 แห่ง รวมระยะทางประมาณ 
197 กิโลเมตร และสะพานรถไฟ 163 แห่ง รวมระยะทางประมาณ 61 กิโลเมตร 

ในระยะแรกจะเปิดให้บริการ 18 เที่ยวต่อวัน แบ่งเป็นการขนส่งผู้โดยสาร 4 เที่ยว เที่ยวละ 7 ตู้ ซึ่งสามารถขนส่งผู้โดยสารได้ 672 คน 
มีอัตราค่าโดยสาร 350 กีบต่อกิโลเมตรต่อคน (0.039 ดอลลาร์สหรัฐ) และตลอดเส้นทาง 140,000 กีบต่อคน (15.8 ดอลลาร์สหรัฐ) 
ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง และการขนส่งสินค้าจำนวน 14 เที่ยว มีอัตราค่าขนส่งประมาณ 600 กีบ (0.068 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อตันต่อกิโลเมตร 

*อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 8,808 กีบ 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 4 ต.ค. 2562 
https://laoedaily.com.la/2019/10/04/ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ-ລາວ/
16 ตุลาคม 2562

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ