การลงทุนของเวียดนามใน สปป. ลาว
ปัจจุบันมูลค่าการลงทุนของเวียดนามใน สปป. ลาว มีมูลค่ารวมทั้งหมด 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จัดอยู่ในลำดับการลงทุนที่มีความสำคัญ
ต่อการพัฒนาของ สปป. ลาว โดยการลงทุนส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทโยธาธิการและขนส่ง พลังงาน เหมืองแร่ เกษตรกรรม และการศึกษา 

นายสุพัน แก้วมีไซ รัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันเวียดนาม มีโครงการการลงทุนใน 
สปป. ลาว 409 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การลงทุนส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทโยธาธิการและขนส่ง 
พลังงานไฟฟ้า การเกษตร และการศึกษา โดยไม่รวมถึงการช่วยเหลือแบบให้เปล่า อย่างไรก็ตาม การลงทุนของเวียดนามในปัจจุบันโดยรวม
ไม่ขยายตัวได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวน 

โครงการที่เวียดนามลงทุนใน สปป. ลาว ด้านโยธาธิการและขนส่ง ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมของทั้งสองประเทศ เช่น 
โครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ – ปากซัน – แทงถุย – เหงะอาน – ฮานอย เส้นทางรถไฟจากเวียงจันทน์ – ท่าแขก – มุยา – เติ่นเอิบ – 
หวุงอ่าง และโครงการก่อสร้างสนามบินหนองค้าง เมืองซำเหนือ แขวงหัวพัน 

นอกจากนี้ รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ขยายความร่วมมือจากบทบันทึกการซื้อ – ขายไฟฟ้าระหว่าง สปป. ลาว และเวียดนามที่มีการลงนาม
ร่วมกันตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันผลของการเจรจาเพื่อขายไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ไปเวียดนามมีความคืบหน้าพอสมควร อาทิ โครงการน้ำซำ 3 
น้ำกง 2 และ 3 ดากอีมูน น้ำอาง และอื่นๆ นอกจากนี้ เวียดนามยังลงทุนในด้านเกษตรกรรม และมีความร่วมมือกับ สปป. ลาว ในด้านการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งพนักงานและนักศึกษา โดยมีทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนและทุนส่วนตัว
ไปศึกษาในเวียดนามจำนวนมากในแต่ละปี 

ในปี 2561 เวียดนามได้มอบทุนช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่ สปป. ลาว จำนวน 735 พันล้านดอง (31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อสนับสนุนโครงการ
ที่สำคัญและผ่านการพิจารณาและรับรองแล้วจำนวน 8 โครงการ ปฏิบัติแล้วเสร็จพร้อมทั้งมีการรับ – มอบ แล้วจำนวน 12 โครงการ รวมทั้ง
โครงการก่อสร้างหอสภาแห่งชาติหลังใหม่ โดยการใช้กลไกพิเศษ 

นายสุพันฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นักธุรกิจลาวที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามมีจำนวนน้อย และปัจจุบันวิสาหกิจของ สปป. ลาว กำลังอยู่ระหว่างการเจราจา 
เพื่อเข้าไปพัฒนาท่าเรือหวุงอ่าง 1 2 และ 3 ให้เป็นท่าเรือเพื่อความร่วมมือ สปป. ลาว – เวียดนาม แบบพิเศษที่จะทำให้ สปป. ลาว มีการขนส่ง
สินค้าในรูปแบบการนำเข้า – ส่งออกทางทะเลในอนาคต 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 8 พ.ค. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/51104/
24 พฤษภาคม 2562

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ