สปป. ลาว จัดงานเลี้ยงต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีน เนื่องในโอกาสปีการท่องเที่ยวลาว - จีน 2019
เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2562 กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวแห่ง สปป. ลาว ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว สปป. ลาว กว่า 1,000 คน ระหว่างวันที่ 6 - 9 เม.ย. 2562 เนื่องในโอกาสปีการท่องเที่ยวลาว - จีน 2019 

นายบ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าวฯ แห่ง สปป. ลาว กล่าวต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากจีนโดยระบุว่า งานเลี้ยงในค่ำคืนนี้
เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมปีการท่องเที่ยวลาว - จีน 2019 อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนจากสปป. ลาว และจีนได้ทำความรู้จักกัน
มากขึ้น ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์อันดีงามของประชาชนลาว 

ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวใน สปป. ลาว จำนวน 639,183 คน ต่อมาในปี 2561 มีจำนวนเพิ่มขึ้น 799,929 คน คิดเป็นร้อยละ 25 
และในปี 2562 เนื่องในโอกาสปีการท่องเที่ยวลาว - จีน ผู้นำของทั้งสองประเทศมีความมุ่งหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวใน สปป. ลาว 
เพิ่มมากขึ้น โดยรัฐบาล สปป. ลาว ได้ประกาศลดค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทท่องเที่ยวให้ชาวจีนจากราคา 20 ดอลลาร์สหรัฐ เหลือเพียง 10 
ดอลลาร์สหรัฐต่อคน ในขณะเดียวกันก็หวังว่านักท่องเที่ยวจาก สปป. ลาว จะมีโอกาสไปท่องเที่ยวประเทศจีนมากขึ้น นายบ่อแสงคำฯ ยังได้กล่าว
เชิญชวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนให้ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ใน สปป. ลาว ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ธรรมชาติและวัฒนธรรม 
ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจไว้รองรับ 

ที่มา: เว็บไซต์ Facebook ประเทศลาว (Pathedlao), วันที่ 7 เม.ย. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/421087478095038/posts/1007278762809237?sfns=mo
23 เมษายน 2562

Back to the list

More Related

  • ธนาคารแห่ง สปป. ลาวออกข้อตกลงกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ ฉบับเลขที่ 461/ทหล. ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2562 ซึ่งระบุหลักการ ระเบียบ และขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินธุรกิจ  และขอบเขตการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ เพื่อให้มีความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ
  • เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2562 กรมเทคโนโลยีดิจิทัล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป. ลาว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมและการเกษตร ณ โรงแรมลาวพลาซ่า นครหลวงเวียงจันทน์
  • ในช่วงเดือน ม.ค. – ส.ค. 2562 ตลาดการเงินโลกมีความผันผวน โดยเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเงินยูโร และเงินบาทแข็งค่าร้อยละ 3.50 เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562 ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ประจำ สปป. ลาว กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษปากเซ – ญี่ปุ่น SME เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน โซน C (สะหวันปาร์ค) เขตพัฒนาไซเสดถา และเขตนิคมอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์ – โนนทอง ณ ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ
  • เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2562 นายสุลิวัด สุวันนะจูมคำ หัวหน้ากรมการเงินต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน กระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาลลาว กับนายอานุกอน สุทำมะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ล้านช้าง มหาชน นายเทบสะหวัน กิติยะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ BCEL-KT จำกัด และนายลิน ลี ผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งให้ 3 บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและเป็นตัวแทนจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลลาว
  • เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2562 นายคำพัน สิดทิดำพา เจ้าแขวงแขวงเวียงจันทน์ได้แถลงต่อสื่อมวลชนว่า ปัจจุบันแขวงเวียงจันทน์อยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 7 (เลย - แขวงเวียงจันทน์) ใน 2 เมือง ได้แก่ เมืองชะนะคามและเมืองหมื่น และแขวงเวียงจันทน์ได้เสนอให้รัฐบาลยกระดับด่านท้องถิ่นในแขวงเป็นด่านสากล อย่างไรก็ดี รัฐบาลลาวและไทยยังอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับกำหนดเวลาเริ่มก่อสร้างสะพานดังกล่าว

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ