สปป. ลาว จะเริ่มออกใบอนุญาตนำเข้า - ส่งออกยานพาหนะผ่านระบบทันสมัย
กรมการนำเข้าและส่งออกแห่ง สปป. ลาว จะเริ่มออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียว
แห่งชาติผ่านเว็บไซต์ www.laonsw.net ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป 

ตามการแจ้งการของกรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว เลขที่ 0726/กขอ.บขอ ลงวันที่ 
4 ก.พ. 2562 ถึงผู้อำนวยการบริษัทนำเข้าและส่งออกยานพาหนะ เรื่อง เริ่มการออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะ
ผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติ (Lao National Single Window - LNSW) และข้อตกลงว่าด้วยการอนุมัติ
การใช้ระบบแจ้งภาษีประตูเดียว เลขที่ 0204/กง ลงวันที่ 15 ม.ค. 2562 กรมการนำเข้าและส่งออกแจ้งว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น กรมการนำเข้าและส่งออกจะเริ่ม
ออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติ ผ่านเว็บไซต์ www.laonsw.net 
ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้บริษัทต่างๆ ติดต่อกับกรมภาษีเพื่อขอรหัสเข้าใช้ระบบดังกล่าว 
โดยในช่วงเริ่มต้นบริษัทยังคงสามารถใช้ใบอนุญาตนำเข้าแบบเก่าจนกว่าจะมีหนังสือแจ้งให้ใช้ระบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบ 

ระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้แทนระบบเอกสารแบบเก่า คาดว่าจะช่วยลดเวลา
ในการดำเนินการตามขั้นตอนให้สั้นลงและโปร่งใสยิ่งขึ้น โดยนายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน
แห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเริ่มใช้ระบบดังกล่าวที่ด่านสากลสะพานมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 1 
(เวียงจันทน์-หนองคาย) เป็นที่แรก ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ออกคำสั่งเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการและ
ให้ระบบใหม่ทำงานได้อย่างราบรื่น โดยผู้นำเข้าและผู้ส่งออกจะต้องชำระค่าภาษีศุลกากร ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการและอื่นๆ 
สำหรับการนำเข้าและการส่งออกสินค้า รวมทั้งสิ่งของต่างๆ ให้ชำระผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติ 
ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบการแจ้งภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (ASYCUDA) และระบบชำระเงินผ่านธนาคาร (Smart Tax) ทั้งนี้ บริษัทร่วมพัฒนา
ระบบฯ จะจัดเก็บค่าบริการในอัตรา 120,000 กีบ (หรือประมาณ 500 บาท) ต่อการแจ้งการนำเข้า – ส่งออกสินค้า 1 ครั้งตามที่กำหนดไว้

เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเปิดเผยว่า การเปิดตัวของระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติ จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้า 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เลขที่ 02/นย. ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
ทั้งนี้ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว ได้ออกคำสั่งให้ปรับปรุงกระบวนการและการประสานงานกลไกลต่างๆ 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการปรับปรุงการจัดลำดับ
ความสะดวกการดำเนินธุรกิจของ สปป. ลาว ให้ลดลงเหลือลำดับเลขสองตัว และได้สั่งการให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ 
ที่รับผิดชอบ 10 ตัวชี้วัดให้ดำเนินการอย่างละเอียดในการปรับปรุงประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และยังแนะนำ
ให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดเก็บภาษีและรายได้ในประเทศ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของรายได้รัฐ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 8 ก.พ. 2562 เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/45188/ 
และเว็บไซต์ Asia News Network, วันที่ 7 ก.พ. 2562 เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/7zcGJ
22 กุมภาพันธ์ 2562

Back to the list

More Related

 • ในเดือน ก.พ. 2562 การค้าของ สปป. ลาว กับต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 649 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า
 • ในปี 2562 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว ตั้งเป้ามูลค่าการส่งออกกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งผลักดันมูลค่าการผลิตของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปและหัตถกรรมให้ได้ 12 พันล้านกีบ (1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562 ธนาคารแห่งเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้จัดการประชุมเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจ ประจำปี 2562 โดยมีนายยาซุซิ เนกิชิ ผู้แทนสำนักงาน ADB ประจำ สปป. ลาว พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 • ในเดือน ม.ค. 2562 การค้าของ สปป. ลาว กับต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 787 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า
 • โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเป็นงวดที่ 4 จากจำนวน 7 งวด รวมมูลค่ากว่า 851 พันล้านกีบ (99.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งไม่รวมแขวงอุดมไซ เนื่องจากยังต้องรอเอกสารรับรองรายงานการเบิกจ่ายตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าร้อยละ 55.69 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมทั้งเปิดใช้งานตามแผนงานภายในปี 2564 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2562 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง <br />
  สปป. ลาว  พร้อมด้วยคณะ ได้ให้การต้อนรับนายหนิง จีเจอ รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาและ<br />
  การปฏิรูปแห่งชาติจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือน สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 18 - 21 ก.พ. 2562 <br />
  ณ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว คณะดังกล่าว ประกอบด้วย คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติ ศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจสากล บริษัททางรถไฟลาว – จีน ธนาคารขาออก – ขาเข้าแห่งชาติ คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแขวงยูนนาน และกลุ่มบริษัทวิศวกรรมการก่อสร้างและ<br />
  การลงทุนยูนนาน ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนแม่บทความร่วมมือแนวทางเศรษฐกิจลาว – จีน สัญญาเพิ่มศักยภาพในการผลิต การค้าและการลงทุน การติดตามและผลักดันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้า<br />

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ