ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง
ปัจจุบันผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง ได้เริ่มลงมือก่อสร้างและนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่การก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างทางด่วนฯ เป็นการรองรับการคมนาคมขนส่งในยุคของการเชื่อมโยง ซึ่งรัฐบาล สปป. ลาว ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งให้สะดวกยิ่งขึ้น และจะทำให้ สปป. ลาว กลายเป็นประเทศที่เชื่อมโยงกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง การพัฒนาดังกล่าว
ประกอบด้วยแผนการจัดทำโครงการทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – ด่านบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา โดยมีจุดเริ่มต้นจากบ้านสีเกิด เมืองนาซายทอง 
นครหลวงเวียงจันทน์ – เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ จากนั้นจึงจะเริ่มก่อสร้างจากเมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ – แขวงหลวงพระบาง – 
แขวงอุดมไซ – ด่านบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา 

นายบุนยะวัด นีละไซ ผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว จากกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่ง สปป. ลาว ระบุว่า โครงการก่อสร้างทางด่วนจาก
นครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางด่วนลาว – จีน ที่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทน์ – บ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา 
ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศจีน โดยผ่าน 4 แขวง และ 1 นครหลวง คือ แขวงเวียงจันทน์ แขวงหลวงพระบาง แขวงอุดมไซ แขวงหลวงน้ำทา และ
นครหลวงเวียงจันทน์ ปัจจุบันเริ่มลงมือก่อสร้างจากจุดเริ่มต้นคือ ช่วงนครหลวงเวียงจันทน์ – เมืองวังเวียง รวมความยาวทั้งหมด 109.12 กิโลเมตร 
ขนาดความกว้าง 23 เมตร มี 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ) โครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนของกลุ่มบริษัทก่อสร้างจากมณฑลยูนนาน ในรูปแบบ BOT 
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 ปี 

นายบุนยะวัดฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้แบ่งทีมงานก่อสร้างออกเป็น 7 ทีม ประจำในแต่ละจุดก่อสร้าง และ
ได้เริ่มบุกเบิกเส้นทาง เปิดหน้าดิน และนำเอาเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 25 มกราคม 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/43879/
29 มกราคม 2562

Back to the list

More Related

 • ในเดือน ก.พ. 2562 การค้าของ สปป. ลาว กับต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 649 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า
 • ในปี 2562 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว ตั้งเป้ามูลค่าการส่งออกกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งผลักดันมูลค่าการผลิตของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปและหัตถกรรมให้ได้ 12 พันล้านกีบ (1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562 ธนาคารแห่งเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้จัดการประชุมเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจ ประจำปี 2562 โดยมีนายยาซุซิ เนกิชิ ผู้แทนสำนักงาน ADB ประจำ สปป. ลาว พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 • ในเดือน ม.ค. 2562 การค้าของ สปป. ลาว กับต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 787 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า
 • โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเป็นงวดที่ 4 จากจำนวน 7 งวด รวมมูลค่ากว่า 851 พันล้านกีบ (99.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งไม่รวมแขวงอุดมไซ เนื่องจากยังต้องรอเอกสารรับรองรายงานการเบิกจ่ายตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าร้อยละ 55.69 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมทั้งเปิดใช้งานตามแผนงานภายในปี 2564 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2562 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง <br />
  สปป. ลาว  พร้อมด้วยคณะ ได้ให้การต้อนรับนายหนิง จีเจอ รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาและ<br />
  การปฏิรูปแห่งชาติจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือน สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 18 - 21 ก.พ. 2562 <br />
  ณ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว คณะดังกล่าว ประกอบด้วย คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติ ศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจสากล บริษัททางรถไฟลาว – จีน ธนาคารขาออก – ขาเข้าแห่งชาติ คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแขวงยูนนาน และกลุ่มบริษัทวิศวกรรมการก่อสร้างและ<br />
  การลงทุนยูนนาน ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนแม่บทความร่วมมือแนวทางเศรษฐกิจลาว – จีน สัญญาเพิ่มศักยภาพในการผลิต การค้าและการลงทุน การติดตามและผลักดันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้า<br />

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ