สปป. ลาวให้สัมปทานเขื่อนไฟฟ้าน้ำพูนและเขื่อนไฟฟ้าน้ำบี 1 2 และ 3
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดพิธีลงนามสัญญาสัมปทานโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำพูน โดย นายคำเลียน พนเสนา รองรัฐมนตรี
กระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว และนายบุนอู้ม สีวันเพ็ง ประธานสภาบริหารบริษัท น้ำพูนพาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม 

โครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำพูนตั้งอยู่ที่เมืองปากลาย แขวงไซยะบูลี มีกำลังการผลิตติดตั้ง 45 เมกะวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 190 ล้านกิโลวัตต์-
ชั่วโมงต่อปี สร้างรายรับเฉลี่ยปีละ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในระยะเวลา การสัมปทานรัฐบาล สปป. ลาว จะมีรายรับเฉลี่ยปีละ 6.5 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายรับดังกล่าวจะทำให้ตัวเลข GDP ของ สปป. ลาว ขยายตัวขึ้น ทั้งนี้ บริษัท น้ำพูนพาวเวอร์ จำกัด ได้เซ็นสัญญา
ก่อสร้างกับบริษัท Power China Chengdu Engineering Corporation Limited เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ด้วยเม็ดเงินลงทุนมูลค่า 99.99 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงต้นปี 2562 และคาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นปี 2566 และ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า
เพื่อการพาณิชย์ในช่วงต้นปี 2567 

จากนั้นได้มีพิธีลงนามสัญญาสัมปทานโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำบี 1 2 และ 3 โดยนายคำเลียน พนเสนา รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการ
และการลงทุนแห่ง สปป. ลาว ได้ลงนามสัญญาสัมปทานร่วมกับนายบุนสะหลอง สุดทิดารา ประธานสภาบริหารบริษัท น้ำบีพาวเวอร์ จำกัด 
โครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำบี 1 2 และ 3 จะเริ่มก่อสร้างพร้อมกันทั้ง 3 เขื่อน ซึ่งแต่ละเขื่อน ประกอบด้วย เครื่องจักรผลิตไฟฟ้าเขื่อนละ 2 ตัว 
โดยเขื่อนไฟฟ้าน้ำบี 1 มีกำลังการผลิต 52 เมกะวัตต์ เขื่อนไฟฟ้าน้ำบี 2 มีกำลังการผลิต 71 เมกะวัตต์ และเขื่อนไฟฟ้าน้ำบี 3 มีกำลังการผลิต
12 เมกะวัตต์ รวมทั้ง 3 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 135 เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 554 กิกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี สร้างรายรับเฉลี่ยปีละ 35 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะสร้างรายรับให้รัฐบาล สปป. ลาว ปีละ 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะเริ่มต้นก่อสร้างต้นปีหน้าและจะแล้วเสร็จ
ภายในช่วงปลายปี 2566 

ที่มา: เว็บไซต์ laopost, วันที่ 14 ธันวาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/2SStEqK
21 ธันวาคม 2561

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ