สปป. ลาวให้สัมปทานเขื่อนไฟฟ้าน้ำพูนและเขื่อนไฟฟ้าน้ำบี 1 2 และ 3
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ได้มีการจัดพิธีลงนามสัญญาสัมปทานโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำพูน โดย นายคำเลียน พนเสนา รองรัฐมนตรี
กระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว และนายบุนอู้ม สีวันเพ็ง ประธานสภาบริหารบริษัท น้ำพูนพาวเวอร์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม 

โครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำพูนตั้งอยู่ที่เมืองปากลาย แขวงไซยะบูลี มีกำลังการผลิตติดตั้ง 45 เมกะวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 190 ล้านกิโลวัตต์-
ชั่วโมงต่อปี สร้างรายรับเฉลี่ยปีละ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในระยะเวลา การสัมปทานรัฐบาล สปป. ลาว จะมีรายรับเฉลี่ยปีละ 6.5 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายรับดังกล่าวจะทำให้ตัวเลข GDP ของ สปป. ลาว ขยายตัวขึ้น ทั้งนี้ บริษัท น้ำพูนพาวเวอร์ จำกัด ได้เซ็นสัญญา
ก่อสร้างกับบริษัท Power China Chengdu Engineering Corporation Limited เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ด้วยเม็ดเงินลงทุนมูลค่า 99.99 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในช่วงต้นปี 2562 และคาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นปี 2566 และ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้า
เพื่อการพาณิชย์ในช่วงต้นปี 2567 

จากนั้นได้มีพิธีลงนามสัญญาสัมปทานโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำบี 1 2 และ 3 โดยนายคำเลียน พนเสนา รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการ
และการลงทุนแห่ง สปป. ลาว ได้ลงนามสัญญาสัมปทานร่วมกับนายบุนสะหลอง สุดทิดารา ประธานสภาบริหารบริษัท น้ำบีพาวเวอร์ จำกัด 
โครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำบี 1 2 และ 3 จะเริ่มก่อสร้างพร้อมกันทั้ง 3 เขื่อน ซึ่งแต่ละเขื่อน ประกอบด้วย เครื่องจักรผลิตไฟฟ้าเขื่อนละ 2 ตัว 
โดยเขื่อนไฟฟ้าน้ำบี 1 มีกำลังการผลิต 52 เมกะวัตต์ เขื่อนไฟฟ้าน้ำบี 2 มีกำลังการผลิต 71 เมกะวัตต์ และเขื่อนไฟฟ้าน้ำบี 3 มีกำลังการผลิต
12 เมกะวัตต์ รวมทั้ง 3 แห่ง มีกำลังการผลิตรวม 135 เมกะวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 554 กิกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี สร้างรายรับเฉลี่ยปีละ 35 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะสร้างรายรับให้รัฐบาล สปป. ลาว ปีละ 18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คาดว่าจะเริ่มต้นก่อสร้างต้นปีหน้าและจะแล้วเสร็จ
ภายในช่วงปลายปี 2566 

ที่มา: เว็บไซต์ laopost, วันที่ 14 ธันวาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/2SStEqK
21 ธันวาคม 2561

Back to the list

More Related

 • ในเดือน ม.ค. 2562 การค้าของ สปป. ลาว กับต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 787 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า
 • โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเป็นงวดที่ 4 จากจำนวน 7 งวด รวมมูลค่ากว่า 851 พันล้านกีบ (99.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งไม่รวมแขวงอุดมไซ เนื่องจากยังต้องรอเอกสารรับรองรายงานการเบิกจ่ายตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าร้อยละ 55.69 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมทั้งเปิดใช้งานตามแผนงานภายในปี 2564 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2562 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง <br />
  สปป. ลาว  พร้อมด้วยคณะ ได้ให้การต้อนรับนายหนิง จีเจอ รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาและ<br />
  การปฏิรูปแห่งชาติจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือน สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 18 - 21 ก.พ. 2562 <br />
  ณ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว คณะดังกล่าว ประกอบด้วย คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติ ศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจสากล บริษัททางรถไฟลาว – จีน ธนาคารขาออก – ขาเข้าแห่งชาติ คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแขวงยูนนาน และกลุ่มบริษัทวิศวกรรมการก่อสร้างและ<br />
  การลงทุนยูนนาน ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนแม่บทความร่วมมือแนวทางเศรษฐกิจลาว – จีน สัญญาเพิ่มศักยภาพในการผลิต การค้าและการลงทุน การติดตามและผลักดันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้า<br />
 • กรมการนำเข้าและส่งออกแห่ง สปป. ลาว จะเริ่มออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติผ่านเว็บไซต์ www.laonsw.net ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป
 • เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 ตลาดหลักทรัพย์ลาวร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ การส่งเสริมสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ลาว และการเผยแพร่ประสบการณ์ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีนายวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาว นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว
 • ปัจจุบันผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง ได้เริ่มลงมือก่อสร้างและนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่การก่อสร้าง

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ