การค้าลาว – เวียดนาม 10 เดือนที่ผ่านมา มีมูลค่ากว่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สปป. ลาว และเวียดนามมีความพยายามในการพัฒนาและผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้มีมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563
โดยในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค. – ต.ค. 2561) มูลค่าการค้าระหว่าง สปป. ลาว – เวียดนาม มีมูลค่ากว่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
อย่างไรก็ตาม สปป. ลาว ยังขาดดุลการค้ามูลค่ากว่า 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว รายงานว่ามูลค่าการค้าระหว่าง สปป. ลาว – เวียดนาม 
ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค. – ต.ค. 2561) มีมูลค่า 854.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.61 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา
ซึ่งมีมูลค่าการค้า 680.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาว ส่งออกสินค้าไปเวียดนามมูลค่า 370.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.81 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่า 294.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ ไม้แปรรูป แร่ธาตุ กล้วย ข้าว 
ข้าวโพด มันสำปะหลัง พัดลม หม้อหุงข้าว ไฟฟ้า และอื่นๆ ทั้งนี้ สปป. ลาว นำเข้าสินค้าจากเวียดนามมูลค่า 454.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.46 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่า 386.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ 
ของใช้ในครัวเรือน อาหารทะเล สายโทรศัพท์ เหล็ก เพื่อใช้ในการก่อสร้างทุกประเภท น้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท ยานพาหนะ ปูนซีเมนต์ และอื่นๆ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 11 ธันวาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/40807/
20 ธันวาคม 2561

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ