สภาวะฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์และการส่งออกที่ชะลอตัวของ อส.
1. สภาวะฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์
    รมว. คลัง ของ อส. ประกาศว่า อสังหาริมทรัพย์ของ อส. กำลังอยู่ในสภาวะฟองสบู่ที่กำลังจะแตก เนื่องจากมีอพาร์ทเม้นที่ขายไม่ออกถึง 30,000 หน่วย โดยก่อนหน้านี้ Bank of Israel ก็เคยออกมาเตือนถึงสัญญาณดังกล่าวอยู่เป็นระยะว่า ภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางการเงินประการหนึ่ง คือ ตลาดค้าบ้าน และจากรายงานของ IMF ในปี ค.ศ. 2014  พบว่า ราคาบ้านใน อส. สูงกว่ามูลค่าพื้นฐานที่เป็นธรรมราวร้อยละ 25 ซึ่งสุดท้ายจะมีจุดจบใน 2 รูปแบบ  คือ (1) ราคาบ้านจะค่อยๆ ปรับลดลงมาสู่มูลค่าพื้นฐาน ซึ่งจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อ ศก. อส. หรือ (2) ฟองสบู่จะแตกออก ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ราคาบ้านตกลงมาราวร้อยละ 10 ภายใน 1 ปี แต่ ศก. อส. จะฟื้นตัวภายในระยะเวลาสองปีหลังจากนั้น โดย IMF คาดว่าโอกาสเกิดแบบที่ 2 จะมีเพียง 1 ใน 5 ส่วนเท่านั้น
ซึ่งสอดคล้องกับ CEO สถาบันอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งซึ่งเห็นว่าไม่น่าจะเกิดสภาวะฟองสบู่แตกเช่นกัน
    ในอีกด้านหนึ่ง Bank of Israel ได้รายงานถึงความต้องการบ้านถึง 30,000-40,000 หน่วย (สำหรับผู้มีรายได้น้อย) ในเขตที่พักอาศัยของชาวยิวบางพื้นที่ และเห็นว่าควรมีการกระจายบ้านไปยังเขตเหล่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับอุปสงค์ที่มีอยู่ ซึ่งสถานการณ์อุปสงค์และอุปทานบ้านไม่สอดคล้องกันนี้มีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 แล้ว และเมื่อประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากของ อส. จึงส่งผลให้ราคาบ้านถีบตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

2. การส่งออกที่ชะลอตัวและ ศก. ที่เติบโตช้าลง
    ในระยะหลายสิบปีที่ผ่านมา การเติบโตทาง ศก. ของ อส. ได้รับการผลักดันจากผู้ส่งออกส้ม
เพชรพลอย ยา และซอฟต์แวร์เป็นหลัก โดยการส่งออกคิดเป็นถึงร้อยละ 41 ของ ศก. อส. แต่สภาวะดังกล่าวกำลังเปลี่ยนไป โดยการส่งออกได้ลดลงมาเรื่อยๆ ในปี ค.ศ. 2014-2015 จนถึงปัจจุบัน เหลือเพียงร้อยละ 31 ของ ศก. โดยมีสาเหตุมาจากอุปสงค์ของตลาดโลกที่ลดลง ประกอบกับค่าเงินเชคเกลและค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าน้ำ และค่าแรง อีกสาเหตุหนึ่ง คือ การลดกำลังผลิตด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไปของ 3 บริษัทยักษ์ใหญ่ ได้แก่ บ. Intel  บ. Israel Chemicals (ICL) และ บ. Teva Pharmaceutical Industries ซึ่งรวมกันคิดเป็นครึ่งหนึ่งของอุตสาหกรรมการส่งออก ปัจจุบัน การเติบโตทาง ศก. ของ อส. จึงต้องพึ่งพาการใช้จ่ายของผู้บริโภคภายใน ปท. เป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับรายงานดังกล่าว ก. คลัง อส. จึงได้ปรับประมาณการการเติบโตของ ศก. อส. จากร้อยละ 2.8 เป็นร้อยละ 2.5 จนถึงปี ค.ศ. 2019 และ Bank of Israel ได้ปรับตัวเลขดังกล่าวจากร้อยละ 2.8 เหลือร้อยละ 2.4 ในปี ค.ศ. 2017 ทั้งนี้ ในช่วงที่การส่งออกเฟื่องฟู ศก. อส. เติมโตถึงร้อยละ 4-5 ต่อปี ซึ่งเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของประชากร อส. ร้อยละ 2 อัตราการเติบโตทาง ศก. ต่อหัวจะเหลือเพียงร้อยละ 0.5-1 เท่านั้น
     ในการนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปธ. สมาคมผู้ผลิตของ อส. เห็นว่า รบ. อส. จำเป็นต้องเพิ่มการลงทุนใน R&D และเพิ่มการส่งเสริม SMEs ผ่านนโยบายแรงจูงใจด้านภาษี ส่วนหัวหน้าคณะบริหาร ศก. ตปท. ภายใต้ ก. ศก. อส. กล่าวว่า รบ. อส. ยังคงสนับสนุนผู้ส่งออกผ่านการให้หลักประกันและความช่วยเหลือการบุกเบิกตลาดใหม่ในเอเชียอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การส่งออกไปยังเอเชียในปัจจุบันเป็นร้อยละ 22 ในขณะที่การส่งออกไปยัง
ยุโรปและสหรัฐฯ เป็นร้อยละ 31 และ 25 ตามลำดับ นอกจากนี้ รบ. อส. ยังมีแผนจะขยายตลาดไปยังแอฟริกาและ
ละตินอเมริกาต่อไปด้วย ในส่วนของธนาคารกลาง อส. ยังคงซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแข็งตัวของค่าเงินเชคเกล แต่เงินเชคเกลก็ยังไม่อ่อนตัวลงมากพอที่จะทำให้การส่งออกฟื้นตัวได้


26 กรกฎาคม 2559

Back to the list

More Related

  • รมว. คลัง ของ อส. ประกาศว่า อสังหาริมทรัพย์ของ อส. กำลังอยู่ในสภาวะฟองสบู่ที่กำลังจะแตก เนื่องจากมีอพาร์ทเม้นที่ขายไม่ออกถึง 30,000 หน่วย โดยก่อนหน้านี้ Bank of Israel ก็เคยออกมาเตือนถึงสัญญาณดังกล่าวอยู่เป็นระยะว่า ภัยคุกคามต่อเสถียรภาพทางการเงินประการหนึ่ง คือ ตลาดค้าบ้าน และจากรายงานของ IMF ในปี ค.ศ. 2014  พบว่า ราคาบ้านใน อส. สูงกว่ามูลค่าพื้นฐานที่เป็นธรรมราวร้อยละ 25 ซึ่งสุดท้ายจะมีจุดจบใน 2 รูปแบบ  คือ (1) ราคาบ้านจะค่อยๆ ปรับลดลงมาสู่มูลค่าพื้นฐาน ซึ่งจะส่งผลกระทบระยะยาวต่อ ศก. อส. หรือ (2) ฟองสบู่จะแตกออก ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ราคาบ้านตกลงมาราวร้อยละ 10 ภายใน 1 ปี แต่ ศก. อส. จะฟื้นตัวภายในระยะเวลาสองปีหลังจากนั้น โดย IMF คาดว่าโอกาสเกิดแบบที่ 2 จะมีเพียง 1 ใน 5 ส่วนเท่านั้นซึ่งสอดคล้องกับ CEO สถาบันอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งซึ่งเห็นว่าไม่น่าจะเกิดสภาวะฟองสบู่แตกเช่นกัน ในอีกด้านหนึ่ง Bank of Israel ได้รายงานถึงความต้องการบ้านถึง 30,000-40,000 หน่วย
  • หรืองาน Thailand Friendly Design Expo 2017 ภายใต้แนวคิด Ageing Society: Access for All จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2560 ณ ฮอลล์ 1 - 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี บนพื้นที่กว่า 7,500 ตารางเมตร เป็นงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี เฟรนด์ลี่ดีไซน์ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เพื่อแสดงนวัตกรรมทางจิตวิญญาณมุ่งสู่ Thailand 4.0
  • ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2
  • เป็นที่ทราบกันดีว่า อิสราเอลเป็นหนึ่งในผู้นำการค้าเพชรของโลกที่สำคัญ นอกจากเบลเยี่ยม สหรัฐฯ ฮ่องกง และอินเดีย และยังเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรดิบที่ยังไม่ได้เจียระไนด้วย โดยอิสราเอลนำเข้าเพชรดิบ 1 ใน 3 ของการค้าเพชรดิบของโลก และมากกว่าครึ่งหนึ่งของการค้าเพชรและอัญมณีของโลกต้องมาจากอิสราเอล การค้าเพชรและอัญมณีจึงมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของอิสราเอล
  • รายละเอียดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการที่อิสราเอล ปี 2559 - 2560
  • งานแสดงสินค้า BAKE CAKE เป็นงานโชว์ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ