รัฐบาลลาว เร่งขจัดอุปสรรคการลงทุน
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 รัฐบาล สปป. ลาว จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระดับศูนย์กลาง แขวงและ
นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีนายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว ในฐานะประธานคณะกรรมการการส่งเสริมและ
คุ้มครองการลงทุนขั้นศูนย์กลางแห่ง สปป. ลาว เป็นประธานการประชุม 

ดร. คำเลียน พนเสนา รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว ระบุว่า การลงทุนในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา พบว่า 
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีการอนุมัติการลงทุนกว่า 2,924 โครงการ มูลค่ากว่า 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นการลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 68 โครงการ มูลค่า 151 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกลุ่มพลังงานและบ่อแร่ เกษตรกรรม 
และการบริการ กระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว เปิดเผยว่า ในช่วงต้นปี 2561 ธนาคารโลกได้จัดลำดับประเทศที่มี
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งพิจารณาตามตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด โดย สปป. ลาว ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 141 จากจำนวน 190 ประเทศทั่วโลก 
และถูกจัดลำดับในแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 
1) การเริ่มต้นธุรกิจ อยู่ในลำดับที่ 164 
2) การขออนุญาตก่อสร้าง อยู่ในลำดับที่ 40 
3) การขอใช้ไฟฟ้า อยู่ในลำดับที่ 149 
4) การจดทะเบียนทรัพย์สิน อยู่ในลำดับที่ 65 
5) การเข้าถึงสินเชื่อ อยู่ในลำดับที่ 77 
6) การคุ้มครองนักลงทุนขนาดเล็กและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย อยู่ในลำดับที่ 172 
7) การชำระภาษี อยู่ในลำดับที่ 156 
8) การค้าชายแดน อยู่ในลำดับที่ 124 
9) การบังคับใช้สัญญา อยู่ในลำดับที่ 97 
10) การแก้ไขปัญหาการล้มละลาย อยู่ในลำดับที่ 168 

นายสอนไซ สีพันดอน กล่าวว่า รัฐบาล สปป. ลาว จะทำทุกวิถีทางเพื่อขจัดอุปสรรคในการลงทุนและอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้กับนักลงทุน
ที่ต้องการเข้ามาลงทุนใน สปป. ลาว รวมทั้งตั้งเป้าหมายให้ สปป. ลาว เป็นประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจในลำดับเลขสองหลัก
ภายในปี 2563 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2561
8 ตุลาคม 2561

Back to the list

More Related

  • สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง
  • เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 นายสินละวง คุดไพทูน เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ นายสะหวันคอน ราชมุนตรี    รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว นางคำจัน วงแสนบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว นายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ       พร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์คุ้มครองและบริหารเขตเศรษฐกิจเฉพาะ  บึงธาตุหลวง โครงการเวียงจันทน์นครสีเขียว และพิธีเปิดโรงแรมโปลีเวียงจันทน์ ณ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงธาตุหลวง   นครหลวงเวียงจันทน์
  • เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2562 นายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รายงานต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ ชุดที่ 8 สมัยสามัญ ครั้งที่ 8 ว่า ในปี 2562 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ สปป. ลาวจะขยายตัวช้าลงเล็กน้อยประมาณร้อยละ 6.4 รายได้ต่อหัวเฉลี่ยอยู่ที่ 2,683 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติคาดการณ์ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐ) ในภาคการเกษตรคาดว่าจะขยายตัวตามที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 7.1 (ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ร้อยละ 8.3) และภาคบริการร้อยละ 7
  • นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามาลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมีรองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
  • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2562 นายบุนเหลือ สินไซวอละวง หัวหน้ากรมนโยบายการเงินและนิติกรรม กระทรวงการเงิน สปป. ลาว เป็นประธานการประชุมการนำเสนอข้อคิดเห็นต่อร่างคำแนะนำเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของรัฐ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ