สปป.ลาว จัดประชุมครบรอบ 5 ปี สมาชิกองค์การการค้าโลก
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป.ลาว จัดการประชุมภายหลังจากการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกครบรอบ 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและเอกชนในประเด็นต่างๆ อาทิ การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจให้สามารถขยายตัวไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ โดยเน้นการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าเป็นสำคัญ 


นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป.ลาว กล่าวว่า องค์การการค้าโลกเปรียบเสมือนประตูสู่สากลด้านการค้า และการได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกก็เปรียบเสมือกุญแจที่พร้อมจะไขประตูสู่ความเชื่อมโยงและเป็นการอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจของ สปป.ลาว ก้าวสู่เวทีการค้าระดับโลกได้ 


สปป.ลาว เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นประเทศสมาชิกในลำดับที่ 158 จากประเทศสมาชิกทั้งหมด 164 ประเทศทั่วโลก ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สปป.ลาว ได้ทบทวนและปรับปรุงข้อระเบียบ รวมถึงมติต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อระเบียบขององค์การการค้าโลกกว่า 90 ฉบับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและดึงดูดนักลงทุน อำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งออกสินค้า รวมไปถึงการรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจและการเชื่อมโยงไปสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งการปฎิบัติงานดังกล่าวก็สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ของสปป.ลาว อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานด้านอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการค้าและการบริการ เช่น Lao Trade Portal และ Lao service Portal เพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับระเบียบการนำเข้าและส่งออกสินค้าและการค้าการบริการของสปป.ลาว เป็นต้น 


 
ที่มา: หนังสือพิมพ์ประเทศลาว, ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
6 มีนาคม 2561

Back to the list

More Related

 • ในเดือน ก.พ. 2562 การค้าของ สปป. ลาว กับต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 649 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า
 • ในปี 2562 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว ตั้งเป้ามูลค่าการส่งออกกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งผลักดันมูลค่าการผลิตของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปและหัตถกรรมให้ได้ 12 พันล้านกีบ (1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
 • เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2562 ธนาคารแห่งเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้จัดการประชุมเผยแพร่รายงานเศรษฐกิจ ประจำปี 2562 โดยมีนายยาซุซิ เนกิชิ ผู้แทนสำนักงาน ADB ประจำ สปป. ลาว พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 • ในเดือน ม.ค. 2562 การค้าของ สปป. ลาว กับต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 787 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า
 • โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเป็นงวดที่ 4 จากจำนวน 7 งวด รวมมูลค่ากว่า 851 พันล้านกีบ (99.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งไม่รวมแขวงอุดมไซ เนื่องจากยังต้องรอเอกสารรับรองรายงานการเบิกจ่ายตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าร้อยละ 55.69 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมทั้งเปิดใช้งานตามแผนงานภายในปี 2564 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2562 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง <br />
  สปป. ลาว  พร้อมด้วยคณะ ได้ให้การต้อนรับนายหนิง จีเจอ รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาและ<br />
  การปฏิรูปแห่งชาติจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือน สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 18 - 21 ก.พ. 2562 <br />
  ณ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว คณะดังกล่าว ประกอบด้วย คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแห่งชาติ ศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจสากล บริษัททางรถไฟลาว – จีน ธนาคารขาออก – ขาเข้าแห่งชาติ คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูปแขวงยูนนาน และกลุ่มบริษัทวิศวกรรมการก่อสร้างและ<br />
  การลงทุนยูนนาน ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนแม่บทความร่วมมือแนวทางเศรษฐกิจลาว – จีน สัญญาเพิ่มศักยภาพในการผลิต การค้าและการลงทุน การติดตามและผลักดันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้า<br />

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ