สถานเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงมอสโก ทีมประเทศไทย ณ กรุงมอสโก ร่วมกับรัฐบาลกรุงมอสโกจัดงาน Thai Festival in Moscow ครั้งที่ 3 ภายใต้ theme “Food, Film and Fun Fest” ระหว่างวันที่ 17-18 September 2016

เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๙ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก หน่วยงานทีมประเทศไทยร่วมกับรัฐบาลกรุงมอสโกได้จัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงมอสโก ครั้งที่ ๓ (Thai Festival in Moscow) ณ ถนนคนเดิน Kuznetsky Most ใจกลางกรุงมอสโก งานดังกล่าวเป็นงานประจำปีที่สำคัญของกรุงมอสโก ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ทั้งศิลปวัฒนธรรมไทย การท่องเที่ยวไทย สินค้าไทย และอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้นในหมู่คนรัสเซีย รวมทั้งเสริมสร้างความนิยมไทยในรัสเซีย และเพื่อเตรียมการเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัสเซียในปี 2560

งานเทศกาลไทยได้รับเกียรติจากผู้แทนภาครัฐบาลท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชนของไทย อาทิ บมจ. การบินไทย และเครือเจริญโภคภัณฑ์ คณะทูตานุทูต นักธุรกิจ สื่อมวลชนท้องถิ่น และ Friends of Thailand เข้าร่วมงานพิธีเปิด ซึ่งมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และนาย Sergei Cheremin รัฐมนตรีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจกรรมเศรษฐกิจต่างประเทศ รัฐบาลมอสโก เป็นประธานร่วม

งานเทศกาลไทยในปีนี้ได้จัดภายใต้แนวคิด “Food, Film and Fun Fest” ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมอาหารไทยโดยทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ได้นำอาหารไทยต้นตำหรับมาแจกให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ร้านอาหารไทยและผู้นำเข้าสินค้าอาหารไทยได้นำผักและผลไม้ และสินค้าอาหารไทยมาร่วมแสดงและให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชิมและซื้อ กิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนต์ไทย ได้นำตัวอย่างโปสเตอร์หนังไทย ตัวอย่างภาพยนต์และภาพยนต์เรื่อง Vanishing Point มาเผยแพร่ที่งานเทศกาลไทยอีกด้วย กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในหมู่คนรัสเซีย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก ค่ายมวยแก้วสัมฤทธิ์ มหาวิทยาลัยแห่งกรุงมอสโก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตสถาบันวรรณคดีโลก บัณฑิตยาสถานแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย และภาคเอกชนจัดแสดงนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย การสาธิตศิลปะแม่ไม้มวยไทย การสอนภาษาไทย และให้บริการนวดแผนไทยในงานซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน ตลอดสองวัน

27 กันยายน 2559

Back to the list

More Related

 • Innoprom 2017 “Intelligent Production: Global Approach”
 • ประเทศไทยภูมิใจนำเสนอ www.ThailandPresents.com
 • บริษัท ปตท. และ บริษัท Rosneft Trading S.A. ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันในงาน SPIEF 2017 <br />
  <br />
  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ในงาน St. Petersburg Economic Forum (SPIEF)  ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก บริษัท ปตท. และ บริษัท Rosneft Trading S.A. สวิตเซอร์แลนด์ บริษัทลูกของบริษัท Rostneft ของรัสเซียได้ลงนามสัญญาซื้อ – ขาย น้ำมัน โดยมีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก และ สำนักงานการค้าต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามด้วย สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้จนถึงปี ค.ศ. 2037 และจะทำให้บริษัททั้งสองสามารถซื้อขายน้ำมันระหว่างกันได้ในจำนวนสูงสุดถึง 200 ล้านตัน และทำให้ ปตท. กลายเป็นผู้กระจายน้ำมันคุณภาพดีจากรัสเซียในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย การลงนามสัญญาดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติตาม MOU ครม. ระหว่าง ปตท. และบริษัท Rostneft ของรัสเซียที่ลงนามเมื่อเดือน ก.ย. 2559 ระหว่างงาน Eastern Economic Forum (EEF)<br />
 • เอกอัครราชทูตฯ และ ประธาน Board ของ Eurasian Economic Commission (EEC) หารือลู่ทางกระชับความสัมพันธ์เศรษฐกิจ ไทย – EAEU <br />
  <br />
  เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2560 เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก ดร. เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี ได้เข้าพบหารือกับนาย Tigran Sargsyan ประธาน Board ของ Eurasian Economic Commission (EEC) อดีตนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนีย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับ Eurasian Economic Union (EAEU) โดยมีที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์  พรพรรณ ภิรมย์พานิช เข้าร่วมด้วย <br />
  <br />
  ไทยได้รับการสนับสนุน การจัดทำ Joint Feasibility Study (JFS) เพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่าง EAEU กับ ไทย จาก นาย Sargsyan อย่างไรก็ดี ขณะนี้ EAEU อยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงดังกล่าวกับอีก 7 ประเทศ  ดังนั้น ประธาน Board ของ EEC จึงเสนอให้ไทยอาศัยกลไกบันทึกความร่วมมือระหว่าง EEC กับไทย ในการเตรียมความพร้อมการจัดทำ FTA ในอนาคต <br />
  ขณะนี้ ทั้งสองฝ่ายกำลังจัดทำร่างสุดท้ายของบันทึกความร่วมมือที่มีสาระสำคัญเป็นการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุนของทั้งไทย และ EAEU โดยคาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2560  <br />

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ