Sarajevo Business Forum 2017
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาขอเชิญภาคเอกชนไทยเข้าร่วมงาน Sarajevo Business Forum 2017 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงซาราเยโว งานดังกล่าวจัดเป็นครั้งที่ 8 และเป็นกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,600 คน จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และจะเป็นโอกาสให้ภาคเอกชนได้จับคู่ธุรกิจด้วย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://sarajevobusinessforum.com หรือส่งอีเมลไปที่ Ms. Lejla Huskic : lejla.huskic@bbi.ba หรือโทรศัพท์ +387 33 275-204

คนไทยที่ต้องการเดินทางไปบอสเนียฯ ต้องขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตบอสเนียฯ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งมีเขตอาณารับผิดชอบประเทศไทย หรือหากมีวีซ่าเชงเกนแบบเข้าออกหลายครั้ง (multiple entry) ก็สามารถใช้เดินทางไปบอสเนียฯ ได้ แต่ต้องเดินทางเข้าเขตเชงเกนก่อน
25 มกราคม 2560

Back to the list

More Related

  • สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจฮังการีในปี 2560
  • บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเชิญร่วมงาน Sarajevo Business Forum 2017
  • ปฏิทินงานแสดงสินค้าประจำปี 2560 ของมอนเตเนโกร
  • อัตราการเติบโตของ GDP ฮังการีในไตรมาสแรกของปี 2559 ลดลงจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 แต่คาดว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดทั้งปียังมีแนวโน้มที่ดี
  • ฮังการี เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นใน ด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ อีกด้วย โดยมีนักวิทยาศาสตร์ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลในสาขาแพทย์ศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมีจำนวนรวมกันถึง 11 คน
  • 1.ภาวะด้านการค้าระหว่างประเทศของฮังการี
    ปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านบวกของฮังการีมีดังนี้

                    1) ปริมาณตัวเลขการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น – ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของฮังการีแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในด้านบวกของเศรษฐกิจฮังการี โดยรายรับจากทั้งการส่งออกและนำเข้ามีอัตราสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ฮังการีได้เปรียบดุลการค้าอยู่ถึง 288 ล้านยูโร โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากยอดการส่งออกรวมที่ 929 พันล้านยูโร โดยปริมาณการค้าส่วนใหญ่เป็นการค้ากับประเทศสมาชิก EU โดยสินค้าส่งออกที่ทำให้ฮังการีได้เปรียบดุลการค้าคือเครื่องจักรกล ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 ต่างกับที่ผ่านมาที่สินค้าหลักที่สร้างกำไรให้ภาคการส่งออกสูงสุดคืออุตสาหกรรมอาหารและวัตถุดิบด้านการเกษตร...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ