งานสัมมนารู้ลึกกฎระเบียบตลาดรัสเซียและเอเชียกลาง : Exploring Economic Opportunities in Eurasian Economic Union

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก ร่วมกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union – EAEU) จัดงานสัมมนารู้ลึกกฎระเบียบตลาดรัสเซียและเอเชียกลาง : Exploring Economic Opportunities in Eurasian Economic Union เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและกฎระเบียบทางการค้าและการลงทุนในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียซึ่งประกอบไปด้วยประเทศรัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนียและคีร์กิซสถาน รวมถึงขยายโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมีนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วมกล่าวเปิดงานสัมมนาและการเสวนาในช่วงเช้า ร่วมด้วย นาง Valovaya Tatyana รัฐมนตรีและสมาชิกคณะกรรมาธิการยูเรเชียน (Eurasian Economic Commission) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก EAEU และนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของ EAEU นางสาวจิตธนา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการส่วนยุโรป 1 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับ EAEU พร้อมทั้ง นายอโศก อุปัทยา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับโอกาสและอุปสรรคทางการค้าระหว่างไทยกับรัสเซีย และมี ดร. วิลาวรรณ มังคละธนะกุล รองอธิบดี กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการเสวนาฯ

ในช่วงบ่ายคณะผู้เชี่ยวชาญของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียร่วมกับผู้แทนของหน่วยงานของไทยได้ให้ความรู้และกฎระเบียบทางการค้าและนโยบายสนับสนุนการลงทุนในด้านกฎระเบียบทางเทคนิคในการส่งออกสินค้าไปยัง EAEU และมาตรการด้านสุขอนามัยพืชและสุขาภิบาลสัตว์ งานดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากมีนักธุรกิจ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ นักวิชาการและบุคคลผู้สนใจประมาณ 140 คน เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์อย่างกว้างขวาง

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถรับเอกสารข้อมูลประกอบการสัมมนาและเอกสารต่างๆ ได้ข้างล่างนี้

1. Advantages for business

2. SVP_Presentation

3. Technical Regulations

8 ธันวาคม 2559

Back to the list

More Related

 • Innoprom 2017 “Intelligent Production: Global Approach”
 • ประเทศไทยภูมิใจนำเสนอ www.ThailandPresents.com
 • บริษัท ปตท. และ บริษัท Rosneft Trading S.A. ลงนามสัญญาซื้อขายน้ำมันในงาน SPIEF 2017 <br />
  <br />
  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ในงาน St. Petersburg Economic Forum (SPIEF)  ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก บริษัท ปตท. และ บริษัท Rosneft Trading S.A. สวิตเซอร์แลนด์ บริษัทลูกของบริษัท Rostneft ของรัสเซียได้ลงนามสัญญาซื้อ – ขาย น้ำมัน โดยมีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก และ สำนักงานการค้าต่างประเทศ ณ กรุงมอสโก เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามด้วย สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้จนถึงปี ค.ศ. 2037 และจะทำให้บริษัททั้งสองสามารถซื้อขายน้ำมันระหว่างกันได้ในจำนวนสูงสุดถึง 200 ล้านตัน และทำให้ ปตท. กลายเป็นผู้กระจายน้ำมันคุณภาพดีจากรัสเซียในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย การลงนามสัญญาดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติตาม MOU ครม. ระหว่าง ปตท. และบริษัท Rostneft ของรัสเซียที่ลงนามเมื่อเดือน ก.ย. 2559 ระหว่างงาน Eastern Economic Forum (EEF)<br />
 • เอกอัครราชทูตฯ และ ประธาน Board ของ Eurasian Economic Commission (EEC) หารือลู่ทางกระชับความสัมพันธ์เศรษฐกิจ ไทย – EAEU <br />
  <br />
  เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2560 เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก ดร. เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี ได้เข้าพบหารือกับนาย Tigran Sargsyan ประธาน Board ของ Eurasian Economic Commission (EEC) อดีตนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนีย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับ Eurasian Economic Union (EAEU) โดยมีที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์  พรพรรณ ภิรมย์พานิช เข้าร่วมด้วย <br />
  <br />
  ไทยได้รับการสนับสนุน การจัดทำ Joint Feasibility Study (JFS) เพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่าง EAEU กับ ไทย จาก นาย Sargsyan อย่างไรก็ดี ขณะนี้ EAEU อยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงดังกล่าวกับอีก 7 ประเทศ  ดังนั้น ประธาน Board ของ EEC จึงเสนอให้ไทยอาศัยกลไกบันทึกความร่วมมือระหว่าง EEC กับไทย ในการเตรียมความพร้อมการจัดทำ FTA ในอนาคต <br />
  ขณะนี้ ทั้งสองฝ่ายกำลังจัดทำร่างสุดท้ายของบันทึกความร่วมมือที่มีสาระสำคัญเป็นการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุนของทั้งไทย และ EAEU โดยคาดว่าจะสามารถลงนามได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2560  <br />

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ