ฮังการีกับความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์

ฮังการี เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นใน ด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ อีกด้วย โดยมีนักวิทยาศาสตร์ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลในสาขาแพทย์ศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมีจำนวนรวมกันถึง 11 คน ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนที่สูงมาก สำหรับประเทศที่มีประชากรไม่ถึง 10 ล้านคน นอกจากนี้ ฮังการียังเป็นต้นกำเนิดของสิ่งประดิษฐ์สำคัญที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติมากมาย อาทิ วิตามินซี ปากกาลูกลื่น มอเตอร์ไฟฟ้า ไดนาโม จอพลาสม่า จนถึง ของเล่นลับสมองอย่างเช่นลูกบิดรูบิค เป็นต้น

ฮังการีมีศักยภาพที่ไทยสามารถเรียนรู้และมีความร่วมมือระหว่างกันได้ในสาขาที่โดดเด่น ทั้งด้าน แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การค้นคว้าและวิจัย การผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์

ฮังการี : ความโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์

แหล่งข้อมูล:
กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ
ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
http://www.thaibiz.net/th/news/16365/272/

29 ตุลาคม 2557

Back to the list

More Related

  • สรุปสถานการณ์เศรษฐกิจฮังการีในปี 2560
  • บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเชิญร่วมงาน Sarajevo Business Forum 2017
  • ปฏิทินงานแสดงสินค้าประจำปี 2560 ของมอนเตเนโกร
  • อัตราการเติบโตของ GDP ฮังการีในไตรมาสแรกของปี 2559 ลดลงจากไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 แต่คาดว่าตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจตลอดทั้งปียังมีแนวโน้มที่ดี
  • ฮังการี เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นใน ด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ อีกด้วย โดยมีนักวิทยาศาสตร์ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลในสาขาแพทย์ศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมีจำนวนรวมกันถึง 11 คน
  • 1.ภาวะด้านการค้าระหว่างประเทศของฮังการี
    ปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านบวกของฮังการีมีดังนี้

                    1) ปริมาณตัวเลขการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น – ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของฮังการีแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในด้านบวกของเศรษฐกิจฮังการี โดยรายรับจากทั้งการส่งออกและนำเข้ามีอัตราสูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ฮังการีได้เปรียบดุลการค้าอยู่ถึง 288 ล้านยูโร โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากยอดการส่งออกรวมที่ 929 พันล้านยูโร โดยปริมาณการค้าส่วนใหญ่เป็นการค้ากับประเทศสมาชิก EU โดยสินค้าส่งออกที่ทำให้ฮังการีได้เปรียบดุลการค้าคือเครื่องจักรกล ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 ต่างกับที่ผ่านมาที่สินค้าหลักที่สร้างกำไรให้ภาคการส่งออกสูงสุดคืออุตสาหกรรมอาหารและวัตถุดิบด้านการเกษตร...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ