เชื่อมต่อการเงิน 34 ประเทศในเอเชียให้ใกล้ชิด กับ ACD Connect 2016 ต้น ต.ค.นี้ ที่กรุงเทพฯ
เชื่อมต่อการเงิน 34 ประเทศในเอเชียให้ใกล้ชิด  กับ ACD Connect 2016 ต้น ต.ค.นี้ ที่กรุงเทพฯ
         การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue) หรือ ACD จะกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้ง ต้นเดือนตุลาคม 2559 และครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ ACD เปิดเวทีภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ ACD Connect โดยมีจุดประสงค์หลักคือส่งเสริมการเชื่อมโยงการเงินในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านนโยบายระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค

         ACD ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2545 เพื่อเป็นเวทีหารือระดับนโยบายและความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ความไว้วางใจ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันโดยอาศัยศักยภาพที่หลากหลายของประเทศสมาชิก ในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา จำนวนประเทศสมาชิก ACD ขยายเพิ่มขึ้นจาก 18 ประเทศเมื่อเริ่มก่อตั้ง เป็น 34 ประเทศในปัจจุบัน ครอบคลุมทุกภูมิภาคของทวีปเอเชีย จากญี่ปุ่นจรดตุรกี เป็นไปตามความตั้งใจของไทยที่จะรวมทวีปเอเชียเข้าด้วยกัน

         ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มการส่งเสริมความร่วมมือของภาคเอกชนเพื่อขยายบทบาทของ ACD และในวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดเวทีการประชุมภาคธุรกิจ ACD Connect ในกรอบ ACD ที่โรงแรม Plaza Athénée ระหว่างเวลา 09.30-16.30 น. ภายใต้แนวคิด “ปลุกพลังเชื่อมโยงนวัตกรรมการเงินเพื่อเอเชียที่ยั่งยืน” (Innovative Financial Connectivity for a Sustainable Asia) ซึ่งงานในครั้งนี้จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

         การประชุมนี้เป็นการรวมตัวของผู้แทนภาคธุรกิจ ผู้กำหนดนโยบายการเงินและผู้กำกับดูแลการเงินจากประเทศสมาชิกประเทศ ACD ครั้งใหญ่เกือบ 500 คน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและระดมข้อเสนอแนะในการเชื่อมโยงการเงินของภูมิภาคเอเชียให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น รวมทั้งหาแนวทางสร้างกรอบความร่วมมือและทิศทางการออกนโยบายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงของสภาพคล่องและเพิ่มการเข้าถึงแหล่งทุนของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะการระดมทุนระดับใหญ่เพื่อการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงการส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้เกิดการเข้าถึงแหล่งทุนของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่ม Startup

         ACD Connect เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานเสนอไอเดียเด็ดเพื่อเอเชียรวมตัวกันให้มากยิ่งขึ้น (Big Ideas for Connecting Asia) ก่อนการจัดงาน และผู้ที่เสนอไอเดียเด็ดที่สุด 10 อันดับต้น จะได้เข้าไปเสนอไอเดียโดยตรงกับผู้นำประเทศเอเชียที่มาร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ ACD ในวันที่ 10 ตุลาคม 2559

         นอกจากนี้ ACD Connect ยังจะเปิดเครือข่ายภาคเอกชนออนไลน์ของ ACD เป็นครั้งแรก (ACD Connect Network Portal) ในช่วงท้ายของการประชุม ผู้แทนภาคธุรกิจที่เข้าร่วมงาน ACD Connect จะได้รับการบรรจุชื่อและธุรกิจไว้ในเครือข่ายภาคธุรกิจ ACD (ACD Connect Network Portal) โดยอัตโนมัติและไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นจุดเริ่มต้นการเสาะหาโอกาสทางธุรกิจระหว่างกันในอนาคต
5 ตุลาคม 2559
แหล่งข้อมูล: กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้ว เราได้ทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนหรือ GMS Economic Corridors ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน GMS Economic Corridors ใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนส่ง กระจายสินค้า ลำเลียงวัตถุดิบ อีกทั้งรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องอาศัยความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ (Software Connectivity) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการขนส่งที่ซับซ้อนลงจากที่เป็นอยู่
  • ปัจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงในทุกแวดวง และในขณะเดียวกัน เรามักจะได้ยินคำว่า GMS Economic Corridors อยู่บ่อยครั้ง จนหลายคนตั้งคำถามว่า GMS Economic Corridor คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายสำคัญ ๆ เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น
  • การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue) หรือ ACD จะกลับมา ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ต้นเดือนตุลาคม 2559 และครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ ACD เปิดเวทีภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ ACD Connect โดยมีจุดประสงค์หลักคือส่งเสริมการเชื่อมโยงการเงินในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านนโยบายระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
  • เทรนด์ “รักษ์” สุขภาพ กำลังแรงไปทั่วโลก สะท้อนจากที่ผู้คนหันมาออกกำลังกายและบริโภคอาหารปลอดสารพิษและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือ “ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” ที่ปลูกโดยปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • “โมร็อกโก” เป็นที่รู้จักในฐานะประเทศน่าเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก แต่ในแง่โอกาสทางเศรษฐกิจ น้อยคนที่จะรู้ว่า โมร็อกโกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพ ด้วยตลาดภายในประเทศกว่า 30 ล้านคน และการเป็นประตูบานสำคัญสู่ตลาดการค้าการลงทุนแอฟริกา

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ