รู้ยัง! กวางตุ้งเริ่มคืน VAT ให้นักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจจีนตอนใต้
รู้ยัง! กวางตุ้งเริ่มคืน VAT ให้นักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจจีนตอนใต้
         ข่าวดีล่าสุดสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวและถือโอกาสช้อปที่จีน มณฑลกวางตุ้งที่มีนครกว่างโจวเป็นเมืองหลวงได้ประกาศคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้เริ่มใช้นโยบายคืน VAT นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นมา แม้จะไม่ใช่ที่แรกในจีนที่คืน VAT ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะมณฑลไห่หนาน มหานครปักกิ่ง และมหานครเซี่ยงไฮ้ ก็ได้ใช้นโยบายคืน VAT ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไปแล้ว แต่เพราะกว่างโจวก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางในจีนที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวไทย รู้ข้อมูลไว้ มีเวลาเหลือจะได้ไปเคลมภาษีคืนใส่กระเป๋า

         ตามระเบียบที่ประกาศไว้ นักท่องเที่ยวสามารถขอคืน VAT ได้ 11% แต่เพราะรัฐจะหัก 2% เป็นค่าธรรมเนียม นักท่องเที่ยวจึงจะได้คืน VAT จริง ๆ 9% ยกตัวอย่างเช่น นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าเป็นเงิน 600 หยวน (3,160 บาท) สามารถขอภาษีคืนได้ 54 หยวน (284 บาท) โดย

         1. นักท่องเที่ยวต่างชาติทุกสัญชาติสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน

         2. ผู้ที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ต้องพำนักในจีนอย่างต่อเนื่อง ไม่เกิน 183 วัน

         3. สินค้าที่สามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ต้องเป็นสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ และเป็นสินค้าที่มีใบเสร็จมูลค่าเกินกว่า 500 หยวน หรือประมาณ 2,632 บาท

         4. ต้องสินค้าออกนอกประเทศพร้อมการเดินทางภายใน 90 วัน โดยนับตั้งแต่วันซื้อสินค้า (ยึดตามวันที่ในใบกำกับภาษี) และห้ามเปิดใช้สินค้าจนกว่าจะเดินทางออกนอกประเทศ

         5. หากภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้รับคืนมีจำนวนต่ำกว่า 10,000 หยวน จะได้รับคืนเป็นเงินสด หรือผ่านบัญชีธนาคาร แต่หากสูงกว่า 10,000 หยวน ผู้เรียกขอคืนภาษีจะได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ต่อไปนี้คือ ห้างร้านในนครกว่างโจวที่เมื่อนักท่องเที่ยวซื้อสินค้าตามเงื่อนไขข้างต้นแล้ว สามารถแจ้งร้านค้าเพื่อขอรับแบบคำร้องขอคืน VAT สำหรับนักท่องเที่ยวได้

         1. Guangzhou Friendship Store (Huanshidong Road Branch)

         2. Guangzhou Friendship Store (Grand View Branch)

         3. Guangzhou Friendship Store (Guangzhou International Finance Centre Branch)

         4. Guangzhou Friendship Store (Tianhe Times Square Branch)

         5. Grand Buy (Beijing Road Branch)

         6. Grand Buy (Tianhe Zhongyi Branch)

         7. MoPark (Beijing Road Branch)

         8. MoPark (Huangpu Branch)

         9. MoPark (Huadu Branch)

         10. MoPark (Jiangnan Road Branch)

         11. China Duty Free (Nansha Branch)

         12. Canton TowerStore

         13. Chanel (Taiguhui Branch)

         14. SWATCH (TEEMALL Branch)

         15. OMEGA (Taiguhui Branch)

         16. OMEGA (TEEMALL Branch)

         17. Nansha Port Store

         การขอคืนภาษีสามารถดำเนินการได้ที่สนามบินนานาชาติไป๋หยุน ท่าเรือขนส่งมวลชนหนานซา และท่าเรือขนส่งมวลชนจิ่วโจว (จูไห่) ที่นครกว่างโจว

         เมื่อปี 2558 มณฑลกวางตุ้งต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและจากฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน 105 ล้านคน ในจำนวนนี้ เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 6.60 ล้านเที่ยว คิดเป็น 25% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เข้าไปท่องเที่ยวในจีนเลยทีเดียว สำหรับสถิตินักท่องเที่ยวจากฮ่องกง มาเก๊าและไต้หวันที่เข้ามาท่องเที่ยวในจีนแผ่นดินใหญ่ปีที่แล้ว ซึ่งมีจำนวนกว่า 98.5 ล้านคน 91% ของจำนวนนี้ เดินทางเข้าจีนผ่านมณฑลกวางตุ้ง การคืน VAT ให้นักท่องเที่ยวครั้งนี้จึงนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนตอนใต้ครั้งใหญ่
15 สิงหาคม 2559
แหล่งข้อมูล: สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ (ThaiBiz)

Back to the list

More Related

  • การละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกหยิบยกขึ้นมา ถกเถียงกันอีกครั้งเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ศาลจีนตัดสินให้บริษัท Apple ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐฯ เจ้าของเครื่องหมายการค้า iPhone เป็นฝ่ายแพ้คดีโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัท ปักกิ่ง ซินทงเทียนตี้ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องหนังของจีน การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในจีนจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้สนใจต้องรู้ไว้ก่อนคิดไปบุกตลาดจีน  
  • ข่าวดีล่าสุดสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวและถือโอกาสช้อปที่จีน มณฑลกวางตุ้งที่มีนครกว่างโจวเป็นเมืองหลวงได้ประกาศคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้เริ่มใช้นโยบายคืน VAT นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นมา
  • ปัจจุบันคนฮ่องกงตื่นตัวและหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น สินค้าออร์แกนิคจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนฮ่องกงที่รักสุขภาพและมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะบริโภคสินค้าออร์แกนิคเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ สินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่ออร์แกนิคอยู่พอสมควร เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดและระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานกว่าจะสามารถนำมาจำหน่ายในท้องตลาดได้
  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง
  • แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นเมืองท่าปลอดภาษีที่การนำเข้าสินค้าและอาหารต่าง ๆ จากต่างประเทศจะสามารถเข้าสู่ฮ่องกงได้โดยสะดวก ทั้งที่เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายในและสินค้าเพื่อการส่งออกต่อ (re-export) ไปยังจีน แต่สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ที่จะนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดฮ่องกงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้บริโภค
  • เขตปกครองตนเองซินเจียงเป็นประตูที่สำคัญสู่เอเชียกลางและยุโรป เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมใหม่ เป็นเขตที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการค้าและการลงทุนภายใต้นโยบาย “One Belt, One Road” ของจีน เพราะซินเจียงเป็นแหล่งการปลูกฝ้ายที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ