ThaiBiz กำลังมองหา Sub-editor ที่ใช่ สนใจมาร่วมทีมกับเราไหม
ThaiBiz กำลังมองหา Sub-editor ที่ใช่ สนใจมาร่วมทีมกับเราไหม
        อย่ารอช้า ! มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมผลิตคอนเทนต์ (Sub-editor) ประจำศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในต่างประเทศให้ผู้ประกอบการไทย

 คุณสมบัติ

 - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ในสาขาเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - มีประสบการณ์การเขียนและเรียบเรียงบทความภาษาไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยเฉพาะบทความด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน
 - มีทักษะการพูด ฟัง และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
 - มีความรู้และความสนใจ สามารถสืบค้น ตรวจสอบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันด้านเวลาได้

         รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง หรือติดต่อ นางสาววิภาวี มีชัย และ นางสาวนภัสสร ปูรณคุปต์ โทร 0 2203 50000 2203 5000 ต่อ 14234 หรือ 14105 ในวันและเวลาราชการ

*****ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่
8 มิถุนายน 2559
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ (ThaiBiz)

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้ว เราได้ทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนหรือ GMS Economic Corridors ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน GMS Economic Corridors ใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนส่ง กระจายสินค้า ลำเลียงวัตถุดิบ อีกทั้งรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องอาศัยความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ (Software Connectivity) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการขนส่งที่ซับซ้อนลงจากที่เป็นอยู่
  • ปัจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงในทุกแวดวง และในขณะเดียวกัน เรามักจะได้ยินคำว่า GMS Economic Corridors อยู่บ่อยครั้ง จนหลายคนตั้งคำถามว่า GMS Economic Corridor คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายสำคัญ ๆ เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น
  • การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue) หรือ ACD จะกลับมา ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ต้นเดือนตุลาคม 2559 และครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ ACD เปิดเวทีภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ ACD Connect โดยมีจุดประสงค์หลักคือส่งเสริมการเชื่อมโยงการเงินในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านนโยบายระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
  • เทรนด์ “รักษ์” สุขภาพ กำลังแรงไปทั่วโลก สะท้อนจากที่ผู้คนหันมาออกกำลังกายและบริโภคอาหารปลอดสารพิษและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือ “ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” ที่ปลูกโดยปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • “โมร็อกโก” เป็นที่รู้จักในฐานะประเทศน่าเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก แต่ในแง่โอกาสทางเศรษฐกิจ น้อยคนที่จะรู้ว่า โมร็อกโกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพ ด้วยตลาดภายในประเทศกว่า 30 ล้านคน และการเป็นประตูบานสำคัญสู่ตลาดการค้าการลงทุนแอฟริกา

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ