“ซินเจียง” ตั้งเป้าเป็นฮับสิ่งทอจีนบนเส้นทาง “One Belt, One Road”
“ซินเจียง” ตั้งเป้าเป็นฮับสิ่งทอจีนบนเส้นทาง “One Belt, One Road”
       เขตปกครองตนเองซินเจียงเป็นประตูที่สำคัญสู่เอเชียกลางและยุโรป เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมใหม่ เป็นเขตที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการค้าและการลงทุนภายใต้นโยบาย “One Belt, One Road” ของจีน เพราะซินเจียงเป็นแหล่งการปลูกฝ้ายที่สำคัญที่สุดของประเทศ

       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 ของซินเจียง (ปี 2559-2563) จึงตั้งเป้าให้เขตปกครองตนเองแห่งนี้เป็นฐานการผลิตสิ่งทอแห่งใหม่ของจีน โดยจะขยายจากอุตสาหกรรมการผลิตใยฝ้ายไปถึงอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอทั้งหมด

       ลองมาดูมาตรการที่รัฐบาลซินเจียงตั้งใจที่จะทำเพื่อเปลี่ยนจากแผนให้กลายเป็นผลที่เป็นรูปธรรม เปลี่ยนซินเจียงให้กลายเป็นฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

       1. อุดหนุนด้านดอกเบี้ยเงินกู้เงิน การเช่าเครื่องจักรการผลิตสิ่งทอ และค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้าส่งออกจากซินเจียง ให้แก่บริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอของซินเจียง และปรับเวลาการให้เงินอุดหนุนจากเดิมทีปีละ 1 ครั้ง เป็นไตรมาสละ1 ครั้งเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตของบริษัท

       2. งดเก็บค่าเช่าโรงงานเป็นเวลา 3 ปี แก่บริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีนที่มาลงทุนในซินเจียง โดยบริษัทสัญชาติจีนสามารถใช้โรงงานที่รัฐก่อสร้างฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่เมืองอาคะซู เขตพัฒนาเศรษฐกิจอาละเอ่อ เขตพัฒนาเศรษฐกิจสือเหอจื่อ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจคู่เอ่อเล่อ ได้โดยไม่มีค่าเช่าภายใน 3 ปี

       3. ก่อตั้งกองทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีขนาดมูลค่า 1 ล้านหยวน โดยลงทุนในบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ก่อตั้งที่ซินเจียง ซึ่งรัฐบาลกลางจีนหวังให้เป็นฐานขยายการลงทุนการส่งออไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง รัสเซีย และ ยุโรป

       4. อุดหนุนด้านดอกเบี้ยเงินกู้เงินในการเช่าเครื่องจักรการผลิตสิ่งทอที่เมืองอุตสาหกรรมสิ่งทออาคะซู

       5. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการยกระดับเทคโนโลยีของบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ซินเจียง

       6. ส่งเสริมการขยายตลาดในต่างประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอ แก่บริษัทส่งออกสิ่งทอที่ก่อสร้างโรงงานที่ซินเจียงแล้ว รวมทั้งส่งเสริมบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอของซินเจียงให้ออกไปขยายตลาดในต่างประเทศ

       ซินเจียงครองสัดส่วนตลาดฝ้ายจีนถึง 60% และในปี 2559 นี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอไว้ถึง 45,500 ล้านหยวน หรือเกือบ 250,000 ล้านบาท และตั้งเป้าให้เกิดการจ้างงานใหม่ถึง 110,000 อัตรา

       แม้หนทางนี้จะยังอีกยาวไกล เพราะยังต้องจัดการกับความท้าทายมากมาย อย่างเช่นเสถียรภาพทางการเมืองในพื้นที่ การจัดหาน้ำมาให้เพียงพอเพราะอุตสาหกรรมสิ่งทอต้องใช้น้ำปริมาณมาก หรือต้นทุนการขนส่งทางรถไฟที่ยังคงสูงอยู่เมื่อเทียบกับการขนส่งทางน้ำ แต่ก็เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่จะสนับสนุนอย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นด้านเงินทุน ระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรการสนับสนุนมากมาย เพื่อผลักดันให้ซินเจียงเป็นฮับสิ่งทอให้ได้

       ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยคงต้องจับตาดูพัฒนาการด้านนี้ของซินเจียงอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับตัวให้ทัน หาเวลาไปสำรวจพื้นที่เพื่อหาพันธมิตรทางธุรกิจแต่เนิ่น ๆ เพราะอาจเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่สำคัญในการร่วมบุกตลาดจีนกับเจ้าถิ่น แถมด้วยโอกาสในการรุกต่อไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง รัสเซีย และยุโรป โดยมีซินเจียงเป็นฐาน
2 พฤษภาคม 2559
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ (ThaiBiz)

Back to the list

More Related

  • การละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศจีนได้กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ผู้คนทั่วโลกหยิบยกขึ้นมา ถกเถียงกันอีกครั้งเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากที่ศาลจีนตัดสินให้บริษัท Apple ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของสหรัฐฯ เจ้าของเครื่องหมายการค้า iPhone เป็นฝ่ายแพ้คดีโต้แย้งสิทธิในเครื่องหมายการค้ากับบริษัท ปักกิ่ง ซินทงเทียนตี้ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องหนังของจีน การจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าในจีนจึงเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ผู้สนใจต้องรู้ไว้ก่อนคิดไปบุกตลาดจีน  
  • ข่าวดีล่าสุดสำหรับคนที่ไปท่องเที่ยวและถือโอกาสช้อปที่จีน มณฑลกวางตุ้งที่มีนครกว่างโจวเป็นเมืองหลวงได้ประกาศคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้เริ่มใช้นโยบายคืน VAT นี้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 เป็นต้นมา
  • ปัจจุบันคนฮ่องกงตื่นตัวและหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น สินค้าออร์แกนิคจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนฮ่องกงที่รักสุขภาพและมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะบริโภคสินค้าออร์แกนิคเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นสินค้าอาหารที่ปราศจากสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ สินค้าออร์แกนิคส่วนใหญ่จะมีราคาสูงกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ไม่ใช่ออร์แกนิคอยู่พอสมควร เนื่องจากมีกระบวนการผลิตที่มีความละเอียดและระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานกว่าจะสามารถนำมาจำหน่ายในท้องตลาดได้
  • เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ประกาศแผนการดำเนินงานการสร้างเขตสาธิตแบบศูนย์รวมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน สู่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ โดยในแผนงานฯ ดังกล่าวได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายที่จัดเจนในการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในมณฑลกวางตุ้ง
  • แม้ว่าฮ่องกงจะเป็นเมืองท่าปลอดภาษีที่การนำเข้าสินค้าและอาหารต่าง ๆ จากต่างประเทศจะสามารถเข้าสู่ฮ่องกงได้โดยสะดวก ทั้งที่เป็นสินค้าเพื่อการบริโภคภายในและสินค้าเพื่อการส่งออกต่อ (re-export) ไปยังจีน แต่สำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ ที่จะนำมาวางจำหน่ายในท้องตลาดฮ่องกงจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยเพียงพอสำหรับผู้บริโภค
  • เขตปกครองตนเองซินเจียงเป็นประตูที่สำคัญสู่เอเชียกลางและยุโรป เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญบนเส้นทางสายไหมใหม่ เป็นเขตที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาการค้าและการลงทุนภายใต้นโยบาย “One Belt, One Road” ของจีน เพราะซินเจียงเป็นแหล่งการปลูกฝ้ายที่สำคัญที่สุดของประเทศ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ