ระวัง! แรงจูงใจด้านภาษีกลายเป็นละเมิดกฎการอุดหนุนโดยภาครัฐอียู
ระวัง! แรงจูงใจด้านภาษีกลายเป็นละเมิดกฎการอุดหนุนโดยภาครัฐอียู
         แรงจูงใจทางด้านภาษีคือแม่เหล็กสำคัญที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ใช้ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ รัฐบาลในอียูหลายประเทศก็เช่นกัน ต่างแข่งขันกันลดภาษีดึงดูดการลงทุน จนเรียกได้ว่ากลายเป็นสงครามภาษีระหว่างประเทศ หรือ International Tax War แต่ตอนนี้ เอกชนที่ไปลงทุนในอียูคงต้องระวังมากขึ้น เพราะแรงจูงใจทางภาษีที่ได้รับ อาจกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายบริษัท หากไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่า การลดหรือยกเว้นภาษีนั้นผิดกฎการอุดหนุนโดยภาครัฐ

         เมื่อไม่นานมานี้ เอกสารลับปานามา (Panama Paper) กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ประชาคมทั่วโลกต่างกล่าวถึง เพราะได้เปิดเผยความจริงของนโยบายของรัฐอย่างปานามาที่กำหนดภาษีนิติบุคคลเป็นศูนย์ ทำให้ปามามาเป็นแหล่งหลบเลี่ยงภาษีชั้นดีของนักการเมืองและนักธุรกิจผู้มีชื่อเสียงระดับโลก โดยเฉพาะจากภูมิภาคยุโรป เหตุการณ์นี้เป็นเหมือนเชื้อเพลิงกระตุ้นที่ให้นานาชาติตระหนักว่า นโยบายของรัฐที่เอื้อต่อการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นการเปิดช่องว่างให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม อีกทั้งส่งผลต่อรายได้ที่รัฐจะสามารถเรียกเก็บเพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศและอุดหนุนสวัสดิการทางสังคมสำหรับประชาชน ซึ่งทุกฝ่ายควรต้องร่วมกันหาทางป้องกันและแก้ไข

         ล่าสุด คณะกรรมาธิการยุโรปต้องปรามรัฐบาลในอียูที่ส่อแววช่วยเหลือบริษัทต่างชาติเลี่ยงภาษีโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย ผู้ประกอบการไทยจึงควรเพิ่มความระวังในการตัดสินใจดำเนินธุรกิจกับเอกชนในกลุ่มประเทศอียู กฎการอุดหนุนโดยภาครัฐของอียู (ข้อ 107 ของ Treaty on the Function of the European Union) ระบุว่า รัฐของประเทศสมาชิกสามารถให้ความช่วยเหลือหรืออุดหนุนเพื่อช่วยพัฒนากิจกรรมและสาขาทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ตราบเท่าที่การอุดหนุนนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศในทางที่ขัดกับประโยชน์ร่วมของอียู ซึ่งหลายประเทศใช้ข้อนี้ในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตลอดจนสิทธิประโยชน์ทางการเงินเพื่อดึงดูดการลงทุน อาทิ สหราชอาณาจักรอนุญาตให้ลดหย่อนภาษีได้ถึงร้อยละ 225 ของค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก และ ร้อยละ 130 สำหรับบริษัทขนาดใหญ่

         คณะกรรมาธิการยุโรปได้เริ่มสอบสวนกรณีประเทศในอียูบางประเทศกระทำผิดกฎหมายอียู โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีบรรษัทข้ามชาติหรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจร่วมกับบรรษัทข้ามชาติพิเศษกว่าบริษัทอื่น ๆ ยกตัวอย่างกรณีรัฐบาลเบลเยียมที่ดึงดูดบรรษัทข้ามชาติและผู้ประกอบการต่างประเทศด้วยคำโฆษณา “Only in Belgium” และยกเว้นภาษีให้กับบริษัทเพียงบางแห่ง ได้ละเมิดนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันอย่างเสรีและความหลากหลายของภาคเอกชนในอียู ผลการสอบสวนทำให้รัฐบาลเบลเยียมต้องเรียกคืนภาษีจากบรรษัทข้ามชาติกลุ่มนี้ ซึ่งคาดว่ามีจำนวนสูงถึง 700 ล้านยูโร ขณะที่คณะกรรมาธิการยุโรปอยู่ระหว่างการสอบสวนบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple Inc. ในไอร์แลนด์ บริษัท Amazon ในลักเซมเบิร์ก รวมถึงบริษัทฟาสต์ฟู้ดชื่อคุ้นหูสัญชาติสหรัฐฯ อย่าง McDonald’s ที่ตั้งสาขาลักเซมเบิร์กเช่นกัน

         กระแสความสนใจของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่มีรายได้ปานกลางต่อประเด็นการหลีกเลี่ยงภาษีของบริษัทขนาดใหญ่กำลังเพิ่มมากขึ้นในทุกภูมิภาค เพราะมูลค่ารวมของการหลีกเลี่ยงภาษีของบริษัทเหล่านี้ส่งผลร้ายต่อการบิดเบือนการแข่งขันตามกลไกตลาดและการค้าระหว่างประเทศ

         ผู้ประกอบการที่ทำการหรือมีแผนที่จะไปค้าขายและลงทุนในอียูจึงควรต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าไปลงทุนทำธุรกิจกับบริษัทหรือหุ้นส่วนในอียู โดยจะต้องตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญทางภาษีว่า สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจากประเทศอียูที่เข้าไปค้าและลงทุนนั้น สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ของสหภาพยุโรปด้วย เพราะหากเกิดการตรวจสอบและพบว่าละเมิดกฎการอุดหนุนโดยภาครัฐของอียูแล้ว โทษย้อนหลังอาจสร้างความเสียหายและภาพลักษณ์ต่อบริษัทได้
20 เมษายน 2559
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ (ThaiBiz)

Back to the list

More Related

  • โปรตุเกสอาจไม่ใช่ประเทศลำดับต้น ๆ ที่โลกนึกถึงถ้าจะต้องเลือกไปค้าและลงทุน ณ เวลานี้ แต่สำหรับประเทศไทย เป็นจังหวะที่น่าสนใจ ต้นเดือน ก.ค. ศกนี้ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ชวนไปสำรวจโอกาสในโปรตุเกสด้วยกัน เพราะกำลังจะจะมีการหารือสองฝ่ายที่เรียกว่า การประชุม Political Dialogue ไทย-โปรตุเกส ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 ก.ค. 2559 ที่กรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกส ไทยอยากผลักดันเรื่องอะไรกับโปรตุเกส เวทีนี้คือโอกาส
  • แรงจูงใจทางด้านภาษีคือแม่เหล็กสำคัญที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ใช้ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ รัฐบาลในอียูหลายประเทศก็เช่นกัน ต่างแข่งขันกันลดภาษีดึงดูดการลงทุน จนเรียกได้ว่ากลายเป็นสงครามภาษีระหว่างประเทศ  หรือ International Tax War แต่ตอนนี้ เอกชนที่ไปลงทุนในอียูคงต้องระวังมากขึ้น เพราะแรงจูงใจทางภาษีที่ได้รับ อาจกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายบริษัท หากไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่า การลดหรือยกเว้นภาษีนั้นผิดกฎการอุดหนุนโดยภาครัฐ  
  • ฟินแลนด์ ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย นอกจากจะเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านความสวยงามทางธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเย็น
  • สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Decision 2015/1338 of 30 July 2015 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้าที่ปลอดสารตกค้่าง
  • เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ทางสหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ 2 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้...
  • เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ สหภาพยุโรปออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of lead in certain foodstuffs โดยตีพิมพ์ใน EU Official Journal L 161/9 ซึ่งเป็น การกำหนดระดับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของสารตะกั่ว (lead) ในสินค้าอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน อันเป็นการแก้ไขกฎระเบียบเดิม ซึ่งได้แก่ Regulation (EC) No 1881/2006 เพื่อให้สอดคล้องกับผลงานวิจัย ของคณะทำงาน CONTAM Panel ของ EFSA ซึ่งได้ระบุว่า สารตะกั่วที่ได้รับผ่านการบริโภคอาหาร สามารถก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อพัฒนาการทางสมองในเด็กเล็ก และก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และ ความเป็นพิษต่อไตในผู้ใหญ่ได้ จึงเห็นควรให้มีการปกป้องกลุ่มผู้บริโภคที่มีความเสี่ยง คือ กลุ่มเด็กเล็กและ ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ ดังนั้น ในครั้งนี้ จึงให้มีการปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของสารตะกั่วในสินค้าพืช สัตว์ และสัตว์น้ำบางรายการขึ้นใหม่...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ