ปรับตัวอย่างไรให้ทัน เมื่อเซเนกัลลดนำเข้าข้าว
ปรับตัวอย่างไรให้ทัน เมื่อเซเนกัลลดนำเข้าข้าว
        เซเนกัล ประเทศทางแอฟริกาตะวันตกแห่งนี้เป็นประเทศที่นำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก เซเนกัลนำเข้าข้าวจากต่างประเทศกว่า 1 ล้านตันต่อปี ในจำนวนนี้เป็นข้าวที่นำเข้าจากไทยจำนวนไม่น้อย เพราะเซเนกัลไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ แต่วันนี้คงต้องจับตาการเปลี่ยนแปลงของตลาดข้าวเซเนกัลอย่างใกล้ชิด เมื่อรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดี มาร์กี ซอลล์ (Marky Sall) ส่งเสริมให้เกษตรกรท้องถิ่นปลูกข้าวมากขึ้น ลดการนำเข้าสินค้าเกษตร และเร่งเพิ่มการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ

        รัฐบาลเซเนกัลกำลังเตรียมเร่งส่งเสริมให้ประชาชนปลูกข้าว ภายใต้แผนการพัฒนาเซเนกัล (The Emerging Senegal Plan) มีนโยบายสำคัญในเรื่องนี้ ได้แก่

        • นโยบาย Riz de la vallee ที่ส่งเสริมการปลูกข้าวตามที่ลุ่มแม่น้ำเซเนกัล เร่งเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตข้าวให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

        • นโยบาย Auto-sufficiency in Rice ที่จะมุ่งเร่งให้เซเนกัลสามารถพึ่งพาตนเองเรื่องข้าวในปี 2560 นอกเหนือจากนั้น ยังหวังผลให้เกิดการเพิ่มการจ้างงานในชนบทและลดความยากจน

        แม้ว่าในปัจจุบัน เซเนกัลยังต้องพึ่งพาข้าวจากต่างประเทศอยู่ เพราะปลูกข้าวเองได้เพียง 4 แสนตัน ในขณะที่มีความต้องการข้าวถึง 1.5 ล้านตัน รัฐบาลเซเนกัลได้เริ่มแล้วกับมาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบของการกำหนดอัตราการนำเข้าข้าว (import quotas) ตามอัตราส่วนของข้าวที่ผลิตได้ภายในประเทศ แถมชาวเซเนกัลก็เริ่มนิยมหันมาบริโภคข้างท้องถิ่นที่ใช้ตรา ORIGINE SENEGAL การันตีคุณภาพ แน่นอนว่า ไทยต้องได้รับผลกระทบในการส่งออกข้าวไปยังเซเนกัลได้ลดลงไม่มากก็น้อย

        ผู้ประกอบการส่งออกข้าวไทยต้องปรับตัวให้ทัน แต่ทำอย่างไร? สถานทูตไทยประจำเซเนกัล (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์) ได้ชี้แนะ 2 ช่องทางเบื้องต้นไว้ให้ ดังนี้

        1. โฟกัสกับตลาดบน “ข้าวหอมมะลิหัก” ของไทยจัดอยู่ในกลุ่มสินค้า “luxury” คุณภาพสูงในเซเนกัล ได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคเซเนกัลในเขตเมืองและผู้มีรายได้สูง และจะยังคงได้รับความนิยมในเซเนกัลต่อไป ปัจจุบัน 95% ของข้าวที่เซเนกัลนำเข้ามาจากภูมิภาคเอเชีย และตั้งแต่ปี 2540 จำนวน 2 ใน 3 ของข้าวหักนี้นำเข้าจากประเทศไทย คุณลักษณะเฉพาะของข้าวหอมมะลิไทยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบและแทนที่ได้

        2. ลองบุกตลาดเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร ไทยในฐานะประเทศผู้ให้รายใหม่ได้มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในด้านเทคนิคการเพาะปลูกข้าวแก่เซเนกัลรวมถึงประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก จุดเด่นและความเชี่ยวชาญของไทยในเรื่องเทคนิคการปลูกข้าว และความก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยีการเกษตรกระชับความสัมพันธ์กับเซเนกัล นับเป็นอีกช่องทางสำคัญที่จะสร้างโอกาสในการส่งออกเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตรสำหรับการผลิตข้าวของไทย ไม่ว่าจะเป็น รถไถ รถแทร็กเตอร์ เครื่องพ่นหว่านเมล็ดข้าว เครื่องดำนา เครื่องเกี่ยวนวดข้าว ไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกต่อไป

หากเห็นช่องทาง ผู้ประกอบการควรศึกษาและหาข้อมูลเพิ่มเติม สถานทูตไทยในภูมิภาคแอฟริกายินดีให้คำแนะนำเช่นเคย
12 เมษายน 2559
แหล่งข้อมูล: สถานทูตไทยประจำเซเนกัล
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ (ThaiBiz) กระทรวงต่างประเทศ

Back to the list

More Related

  • เซเนกัล ประเทศทางแอฟริกาตะวันตกแห่งนี้เป็นประเทศที่นำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก เซเนกัลนำเข้าข้าวจากต่างประเทศกว่า 1 ล้านตันต่อปี ในจำนวนนี้เป็นข้าวที่นำเข้าจากไทยจำนวนไม่น้อย เพราะเซเนกัลไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ แต่วันนี้คงต้องจับตาการเปลี่ยนแปลงของตลาดข้าวเซเนกัลอย่างใกล้ชิด เมื่อรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดี มาร์กี ซอลล์ (Marky Sall) ส่งเสริมให้เกษตรกรท้องถิ่นปลูกข้าวมากขึ้น ลดการนำเข้าสินค้าเกษตร และเร่งเพิ่มการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
  • รัฐบาลแกมเบียประกาศห้ามนำเข้าและห้ามใช้ถุงพลาสติกทุกรูปแบบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
  • ด้วยความโดดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศเซเนกัลที่ตั้งอยู่ปลายสุดตะวันตกของทวีปแอฟริกา ส่งผลให้ท่าเรือน้ำลึกกรุงดาการ์ (Port Autonome de Dakar) ประเทศเซเนกัล
  • ตามที่มีข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และยารักษา ในเขตประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก ได้แก่ กานา ไลบีเลีย กีนี และเซเนกัล ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 70 คน เชื้อไวรัสดังกล่าว กำลังแพร่ระบาดอยู่ตามบริเวณชายแดนของประเทศกานา ประเทศกีนีในเขตเมืองหลวง และเมืองบางพื้นที่ของประเทศไลบีเรีย และบางพื้นที่ของประเทศเซเนกัล เท่านั้น...
  • เมื่อเร็วๆ นี้ นายยาย่า จามเมห์ ประธานาธิบดีแกมเบีย ได้ประกาศว่า ตั้งแต่ปี 2559    เป็นต้นไป แกมเบียจะห้ามนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศ ให้ประชาชนในประเทศเกิดความพอเพียงและพึ่งพาตนเองได้...
  • เมื่อวันที่ 26 และ 27 เมษายน 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเซเนกัล ได้จัดงานเทศกาลเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทยที่ โรงละครแห่งชาติ Daniel Sorano กรุงดาการ์...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ