บริษัท Brazil Food’s Global ซื้อกิจการบริษัทไก่แปรรูปของไทยกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท
บริษัท Brazil Food’s Global ซื้อกิจการบริษัทไก่แปรรูปของไทยกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท
        บริษัท Brazil Food’s Global (หรือ BRF) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรม การผลิตอาหารของบราซิลและผลิตภัณฑ์จากไก่รายใหญ่ที่สุดของโลก ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการของบริษัท Golden Food’s Siam ของไทยในมูลค่ากว่า 1.2 หมื่นล้านบาท (ประมาณ 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งถือเป็นการลงทุนมูลค่ามากที่สุดของบริษัทสัญชาติบราซิลในภูมิภาคเอเชีย

        เมื่อเดือนธันวาคม 2558 BRF ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์บราซิลถึงการลงนามในข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิจการของบริษัท Golden Food’s Siam ที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไก่แบบครบวงจรของไทย และเป็นกิจการในเครือบริษัท Navis Capital’s Partners ที่เป็นธุรกิจร่วมลงทุนของมาเลเซีย และเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ไก่ส่งให้ร้านอาหารต่าง ๆ และผู้ค้าปลีกในภูมิภาคเอเชียและยุโรป รวมทั้งมีเครือข่ายดำเนินการกว่า 15 แห่งทั่วโลก ซึ่งในไทยนั้นทางบริษัทมีกิจการที่เกี่ยวข้องกับอยู่ภายในเครือ เช่น กลุ่มธุรกิจการเกษตร โรงงานชำแหละเนื้อไก่ และโรงงานแปรรูปอาหารจากเนื้อไก่

        ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินนโยบายเชิงรุกในการขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาเซียนสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุนจากลาตินอเมริกา โดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ เช่น เกษตรกรรม ปศุสัตว์ และอาหารแปรรูปต่าง ๆ
 
        กระทรวงการต่างประเทศจึงเห็นว่า การเข้าซื้อกิจการของไทยของ BRF ตอบสนองต่อการดำเนินนโยบายของกระทรวงฯ และบริษัท BRF ต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและการส่งออกในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้ไทยเป็นฐานการผลิตอาหารของบริษัท BRF เพื่อส่งออกไปยังตลาดในกลุ่มประเทศแอฟริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง ทั้งนี้ ภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นกลุ่มตลาดผู้บริโภคอาหารฮาลาลที่สำคัญของ BRF อยู่แล้ว การลงทุนของ BRF ในประเทศไทยดังกล่าว จะมีส่วนช่วยให้ BRF ส่งออกผลิตภัณฑ์จากไทยไปยังตลาดดังกล่าวได้มากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทยให้ขยายตัวสูงขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

        อนึ่ง ไทยและบราซิลต่างเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ซึ่งกันและกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และลาตินอเมริกา โดยในปี 2558 ไทยและบราซิลมีมูลค่าการค้ารวม 3,631.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.3 แสนล้านบาท)

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
10 กุมภาพันธ์ 2559
โดย: กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

Back to the list

More Related

 • งานเทศกาลไทย 2562 ณ นครเซาเปาลู
 • เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับสถาบันฝึกสอนวิชาชีพ (Senac) ในสังกัดสมาพันธ์การค้าแห่งรัฐรีโอเดจาเนโร จัดกิจกรรมฝึกสอนทำอาหารไทยแก่พ่อครัว/แม่ครัวที่เป็นคณาจารย์และนักเรียนของสถาบันฯ 2 รอบ รวมจำนวนกว่า 60 คน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกร็ดความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับอาหารไทย และแม่ครัวประจำทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ได้สาธิตการปรุงอาหารไทย 4 รายการ ได้แก่ ต้มยำกุ้ง ห่อหมกปลาแซลมอน ผัดไทยกุ้งสด และฟักทองแกงบวด ซึ่งสามารถหาเครื่องปรุง/วัตถุดิบได้ในพื้นที่ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประชาสัมพันธ์อาหารไทยตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกของรัฐบาล
 • โครงการสานต่อความร่วมมือด้าน Fashion Design และ Creative Design เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน Creative Economy ระหว่างไทย-บราซิล
 • เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมของสภารัฐเซาเปาลู จัดงานเทศกาลไทย (Festival da Tailândia) ณ พื้นที่ลานจอดรถของสภารัฐเซาเปาลู ซึ่งเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นสาธารณชนบราซิลในวงกว้าง<br />
  <br />
  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสาธิตการไหว้ครูและมวยโบราณโดยคณะนักมวยจากค่ายลานนาไฟท์ติ้ง ซึ่งเยือนบราซิลภายใต้โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในต่างประเทศของกระทรวงฯ การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมผ้าไทยโดยนักออกแบบไทยซึ่งเยือนบราซิลภายใต้โครงการเทศกาลไทย 4.0 การสาธิตการประกอบอาหารไทยโดยนางสาวยุคนธร เทพบุตร เชฟชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากรายการ Masterchef ของบราซิล การจัดแสดงผลไม้ไทยคุณภาพดีจากตลาด อตก. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานชิมผลไม้ไทย การประชาสัมพันธ์ข้าวสารและข้าวเหนียวไทย โดยนำขนมไทยที่มีส่วนผสมของข้าวเหนียวไทยให้ผู้ร่วมงานชิม อาทิ ข้าวเหนียวมะม่วงและข้าวเหนียวถั่วดำ การออกร้านจำหน่ายอาหารไทย เบียร์สิงห์ เครื่องดื่มชูกำลังคาราบาว และเครื่องปรุงอาหารไทย นอกจากนี้ ยังมีบริการนวดแผนไทย และการออกบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยด้วย<br />
  <br />
  ในโอกาสนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนบัตรโดยสารเที่ยวบินไป – กลับนครเซาเปาลู – กรุงเทพฯ พร้อม package tour กรุงเทพฯ 2 คืน และเชียงใหม่ 2 คืน รวม 1 รางวัลสำหรับการชิงโชคด้วย<br />
  <br />
  มีชาวบราซิลเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน โดยถือเป็นโอกาสเผยแพร่ “ความเป็นไทย” ในทุกมิติแก่ชาวบราซิล ทั้งนี้ นครเซาเปาลูเป็นเมืองธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกา มีจำนวนประชากรมากกว่า 12 ล้านคน

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ