กระทรวงการต่างประเทศจัดเสวนา “รู้ทัน TPP จากมุมมองนักวิชาการ”
กระทรวงการต่างประเทศจัดเสวนา “รู้ทัน TPP จากมุมมองนักวิชาการ”
        “TPP หรือ Trans-Pacific Partnership” ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับประเทศอาเซียน เพราะแม้ว่าประเทศอย่างมาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์และบรูไน ได้ตกลงเข้าร่วมขบวนความตกลงทางการค้าขนาดใหญ่ที่สุดของโลกไปแล้ว แต่กลับปรากฏว่า เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เกิดการชุมนุมของ ผู้ไม่เห็นด้วยกว่า 5 พันคนในมาเลเซีย ที่มองว่า การเข้าร่วม TPP จะส่งผลเสียต่อชาวมาเลเซียมากกว่าได้ การเข้าร่วม TPP ของไทยจึงควรต้องได้รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านและรอบคอบจากหลายภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยไม่ด่วนตัดสินใจ

        กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนให้เกิดการเปิดมุมมองต่อการเข้าร่วม TPP ของไทย จึงได้จัดเวที งานเสวนาหัวข้อ “รู้ทัน TPP จากมุมมองนักวิชาการ” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการสัมมนา ดังนี้
           • นายชุตินทร คงศักดิ์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กล่าวเปิดงานเสวนาและเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
           • หัวข้อ “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง ทางด้านการเกษตรและสาธารณสุข” โดย ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์ ผู้อำนวยการวิจัยฝ่ายกฎหมายเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
           • หัวข้อ “TPP กับข้อบทการลงทุน” ในด้านการเปิดเสรี (liberalization) การคุ้มครองการลงทุนและการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (ISDS) โดย ดร.วรรณพร เตชะไกศิยวณิช นักวิจัยและอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
           • หัวข้อ “TPP กับ ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค” โดย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
           • หัวข้อ “โอกาสและผลกระทบของ TPP ต่อธุรกิจไทย” โดยเฉพาะโอกาสและผลกระทบที่มีต่อภาคธุรกิจที่สำคัญโดย ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้จัดการอาวุโส กลุ่มที่ปรึกษาเศรษฐกิจและธุรกิจ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด

        ผู้ที่ติดตามเรื่อง TPP ไม่ควรพลาด เพราะเป็นโอกาสที่จะได้ฟังจากนักวิชาการไทยที่จะมาช่วยสร้างความรู้และความเข้าใจแง่มุมต่าง ๆ ของ TPP ครอบคลุมทั้งในมิตินิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

        ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยดาวน์โหลดใบสมัครที่ด้านล่างและส่งกลับทางแฟกซ์หมายเลข 0 2643 52470 2643 5247 หรืออีเมล thaieufta_investment@mfa.go.th ที่นั่งมีจำนวนจำกัด หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โทร. 0 2203 50000 2203 5000 ต่อ 14235 หรือ 14257 ในเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารแบบตอบรับ คลิกที่นี่

******************************
29 มกราคม 2559
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ (ThaiBiz) กระทรวงต่างประเทศ

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้ว เราได้ทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนหรือ GMS Economic Corridors ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน GMS Economic Corridors ใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนส่ง กระจายสินค้า ลำเลียงวัตถุดิบ อีกทั้งรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องอาศัยความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ (Software Connectivity) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการขนส่งที่ซับซ้อนลงจากที่เป็นอยู่
  • ปัจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงในทุกแวดวง และในขณะเดียวกัน เรามักจะได้ยินคำว่า GMS Economic Corridors อยู่บ่อยครั้ง จนหลายคนตั้งคำถามว่า GMS Economic Corridor คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายสำคัญ ๆ เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น
  • การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue) หรือ ACD จะกลับมา ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ต้นเดือนตุลาคม 2559 และครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ ACD เปิดเวทีภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ ACD Connect โดยมีจุดประสงค์หลักคือส่งเสริมการเชื่อมโยงการเงินในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านนโยบายระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
  • เทรนด์ “รักษ์” สุขภาพ กำลังแรงไปทั่วโลก สะท้อนจากที่ผู้คนหันมาออกกำลังกายและบริโภคอาหารปลอดสารพิษและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือ “ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” ที่ปลูกโดยปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • “โมร็อกโก” เป็นที่รู้จักในฐานะประเทศน่าเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก แต่ในแง่โอกาสทางเศรษฐกิจ น้อยคนที่จะรู้ว่า โมร็อกโกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพ ด้วยตลาดภายในประเทศกว่า 30 ล้านคน และการเป็นประตูบานสำคัญสู่ตลาดการค้าการลงทุนแอฟริกา

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ