สหรัฐฯ หนุนโอกาสสร้างธุรกิจของชาวไทยสัญชาติอเมริกัน
สหรัฐฯ หนุนโอกาสสร้างธุรกิจของชาวไทยสัญชาติอเมริกัน
        กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานผลการสำรวจ การเป็นเจ้าของธุรกิจในสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าความหลากหลายทางเชื้อชาติของเจ้าของธุรกิจชาวสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การครอบครองบริษัทโดย    ชนกลุ่มน้อย (Minority – owned firms) เช่น ชาวฮิสแปนิค ชาวแอฟริกัน – อเมริกัน และชาวเอเชีย เป็นต้น  เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22 เป็นร้อยละ 29 จากจำนวนบริษัททั้งหมดในสหรัฐฯ เช่น บริษัทที่มีชาวฮิสแปนิคเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้นจาก 2.4 ล้านรายเป็น 3.3 ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ 46.3 ส่วนบริษัทชาวแอฟริกัน – อเมริกันเพิ่มขึ้นจาก 1.9 ล้านราย เป็น 2.6 ล้านราย ในขณะที่บริษัทชาวเอเชียเพิ่มขึ้นจาก 1.5 ล้านราย เป็น 1.9 ล้านราย

        ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ยืนยันที่จะผลักดันธุรกิจของชาวสหรัฐฯ เชื้อชาติต่าง ๆ ให้ได้รับความช่วยเหลือเท่าเทียมกัน โดยได้ก่อตั้งหน่วยงานช่วยเหลือการพัฒนาธุรกิจของคนกลุ่มน้อย (Department’s Minority Business Development Agency - MBDA) ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ด้านข้อมูลการลงทุน การเงิน และการวางแผนธุรกิจ มีเป้าหมายในการลดช่องว่างการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและอำนวยความสะดวกด้านสัญญา ให้กับบริษัทของชนกลุ่มน้อย นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2016 MBDA จะอัดฉีดเงินลงทุนกว่า 13.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัทชนกลุ่มน้อย (Minority Business Enterprises - MBEs)

        ข่าวนี้นับเป็นโอกาสให้ชาวไทยสัญชาติอเมริกันใช้ประโยชน์จากหน่วยงานสหรัฐฯ ที่มีการส่งเสริมการลงทุน สร้างธุรกิจให้แก่บริษัทของชนกลุ่มน้อย เว็บไซต์ MBDA ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มทำธุรกิจ โครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน การเขียนแผนธุรกิจ การขอใบรับรองกิจการที่สามารถขอได้จากหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐบาลกลาง ทั้งนี้ ใบรับรองกิจการจะเป็นใบเบิกทางธุรกิจของท่านให้เข้าถึงบริการของรัฐบาลสหรัฐฯ และเข้าเป็นสมาชิกของภาคเอกชนง่ายขึ้น ภายในเว็บไซต์ MBDA เต็มไปด้วย ขั้นตอนการหาแหล่งเงินทุน เทคนิคการขอเงินทุนสำหรับการเริ่มทำธุรกิจ การบริหารจัดการกิจการ ซึ่งจะเชื่อมข้อมูลไปยัง Career One Stop Business Center เว็บไซต์โดยความร่วมมือของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ และ American Job Center จะช่วยท่านในการหาพนักงาน การจ้างงาน การฝึกงาน วิธีการขยายธุรกิจ – จับคู่ธุรกิจ

        หน่วยงาน MBDA ยังสนับสนุนให้ธุรกิจของท่านขยายไปยังระดับโลก โดยการสร้างเครือข่าย – จับคู่ธุรกิจ การจัดกิจกรรมการประชุมโดยจะประชาสัมพันธ์ข่าวทางเว็บไซต์ ในปัจจุบัน MBDA ขยายเครือข่ายธุรกิจยัง-ประเทศออสเตรเลีย บราซิล จีน โคลัมเบีย กาบอง อินเดีย เม็กซิโก แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ ตุรกี และแซมเบีย  ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดแต่ละประเทศเพิ่มเติมได้จาก MBDA ซึ่งในแต่ละประเทศจะประกอบด้วยประวัติ ข้อมูลการพาณิชย์ แนวทางการทำธุรกิจในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ MBDA ยังระบุข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเฉพาะด้านการขยายสินค้าไปยังต่างประเทศ


25 มกราคม 2559
แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ
โดย: ชญาดา พลพันธุ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับกฏหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015    (TFTEA 2015)  ซึ่งให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐฯ ในการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานผิดกฎหมายซึ่งรวมถึง แรงงานบังคับ (Forced Labor) แรงงานที่ผลิตโดยนักโทษ (Prison Labor) และ แรงงานขัดหนี้ (Indentured Labor) เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ โดยเป็นการสกัดกั้นการนำเข้าสินค้าในลักษณะเป็นรายบริษัท และมิใช่รายประเทศ
  • เมื่อกลางปีนี้สหรัฐฯได้ปรับให้ไทยอยู่ใน Tier 2  Watch List ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (รายงาน TIP Report) ประจำปี 2559 หลังจากปรับลดระดับให้ไทย อยู่ใน Tier 3 เป็นเวลาสองปีติดต่อกัน  ซึ่งเป็นสัญญาณว่าสหรัฐฯเล็งเห็นว่าไทยเรามีพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาแรงงานผิดกฎหมายที่ดีขึ้น  
  • กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นสองหลักเกือบทุกปีนับตั้งแต่ปี 2533 และยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดย The Nutrition Business Journal ได้รายงานว่า นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2551 อัตราการขยายตัวของยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 10 ทุกปี ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ มีมีมูลค่ากว่า 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.3 ล้านล้าน บาท) ในปี 2558
  • สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหล็กอเมริกาเหนือ (The United Steelworkers Union: USW) ได้ยื่นคำร้องต่อ International Trade Commission ขอไต่สวนการทุ่มตลาดและการอุดหนุนสำหรับสินค้ายางรถบรรทุกขนาดกลางและรถโดยสารของจีนในตลาดสหรัฐฯ ตามมาตรา 701 และ 731 ของกฎหมายภาษีศุลกากรอีกครั้ง หลังจากที่ USW เคยได้รับชัยชนะในการเรียกร้องให้ลงโทษสินค้ายางรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเบาที่นำเข้าจากประเทศจีนมาแล้วในปีที่ผ่านมา
  • เมื่อสหรัฐฯ ลดข้อบังคับด้านการท่องเที่ยวให้กับคิวบา เจ้าของธุรกิจและผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเป็นรายแรกที่ได้ดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ให้บริการเรือข้ามฟาก (Ferry) ทางการท่าเรือไมอามีเร่งหารือแนวทางการสร้างอาคารผู้โดยสารชั่วคราวที่ท่าเรือไมอามีเพื่อรองรับผู้ประกอบการที่ต้องการให้บริการเรือข้ามฟากไปยังคิวบา
  • นับเป็นโอกาสให้ชาวไทยสัญชาติอเมริกันใช้ประโยชน์จากหน่วยงานสหรัฐฯ ที่มีการส่งเสริมการลงทุน สร้างธุรกิจให้แก่บริษัทของชนกลุ่มน้อย เว็บไซต์ MBDA ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มทำธุรกิจ โครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน การเขียนแผนธุรกิจ การขอใบรับรองกิจการที่สามารถขอได้จากหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐบาลกลาง
    <br />

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ