โอกาสธุรกิจไทย ตลาดรถไถในเคนยา
โอกาสธุรกิจไทย ตลาดรถไถในเคนยา

        สาธารณรัฐเคนยา อีกหนึ่งประเทศในแอฟริกาที่สลัดภาพความไม่สงบทางการเมือง และปรับภาพลักษณ์ของประเทศให้พร้อมค้าและลงทุนกับต่างชาติ ปัจจุบัน เคนยากลายเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในกลุ่มประเทศแอฟริกาตะวันออก รัฐบาลเคนยากำหนดวิสัยทัศน์ที่เรียกว่า Kenya Vision 2030 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาว โดยเพิ่มรายได้หลักของประเทศที่มาจากภาคเกษตรกรรม วิสัยทัศน์นี้รวมถึงการเพิ่มกำลังซื้อแก่ชาวเคนยาซึ่งอยู่ในภาคเกษตรกรรมกว่า 80% ของประชากรด้วย เคนยาวันนี้จึงต่างจากภาพเดิมที่คุ้นเคยอย่างสิ้นเชิง

        เคนยาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทั้งทางเรือและทางอากาศของภูมิภาค มีเมืองมอมบาซาเป็นเมืองท่าที่สำคัญสามารถกระจายสินค้าไปยังประเทศอื่น ๆ ในแอฟริกาตะวันออกโดยปราศจากปัญหา การกีดกันทางการค้า อีกทั้งยังมีการร่วมลงนามจัดตั้งเขตการค้าเสรีขนาดใหญ่ในกลุ่มตลาดร่วมแห่งแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตอนใต้ ตลอดจนได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าในการส่งออกสินค้าเข้าไปในตลาดยุโรปและสหรัฐด้วย

        เคนยานับเป็นประเทศเกษตรกรรม มีชาดำและดอกไม้ตัด (ส่วนใหญ่เป็นดอกกุหลาบ) เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมส่งผลให้ผู้ประกอบการชาวเคนยาต้องการสินค้าทุนเชิงเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เครื่องจักรกลการเกษตรกลายเป็นหนึ่งในสินค้านำเข้าหลัก และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างสดใสในตลาดเคนยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถไถเดินตาม (walking tractors) ที่เกษตรกรเคนยามองว่าเป็น “ของใหม่” ที่มีประโยชน์ใช้สอยสูง

        สถานเอกอัครราชทูตไทยในเคนยา (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี) ฟันธงว่า ไทยมีโอกาสในการส่งออกรถไถไปเคนยาแน่นอน หากเดินให้ถูกทาง เพราะในมุมมองของชาวเคนยา เครื่องจักรกลการเกษตรประเภทรถไถเดินตามของไทยมีคุณภาพดีและทนทาน แม้ว่าจะราคาสูงกว่าของจีนกว่าเท่าตัว เพราะเหนือกว่าในเชิงคุณภาพ ผู้ประกอบการชาวเคนยาเลือกซื้อสินค้าของไทยเพราะสมรรถนะและความคุ้มค่าในระยะยาว
อย่างไรก็ดี สถานทูตไทยให้เคล็ดลับมาว่า เงื่อนไขเรื่องการบริการหลังการขายสำคัญสำหรับการตัดสินใจของผู้ซื้อชาวเคนยาอย่างมาก การส่งออกสินค้าในลักษณะ “ขายขาด” จึงไม่เพียงพอ หากจะทำการค้าขายธุรกิจนี้กับฝ่ายเคนยาในระยะยาวให้รุ่งเรือง ผู้ประกอบการควรพิจารณาเสริมการบริการที่ครอบคลุม อาทิ การตั้งศูนย์จำหน่ายอะไหล่และศูนย์บริการหลังการขายที่เคนยา การมีช่างที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการใช้เครื่องจักรกลประจำศูนย์ ซึ่งธุรกิจที่มีศักยภาพเช่นนี้ ผู้ประกอบการไทยน่าจะหาพันธมิตรในเคนยาได้ไม่ยาก

        ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและสนใจบุกตลาดเคนยาในธุรกิจนี้ ยังไม่ได้ต้องเดินทางไกลไปถึงกรุงไนโรบี สถานเอกอัครราชทูตเคนยาประจำประเทศไทยยินดี หากท่านจะลองไปเคาะประตูขอคำชี้แนะและข้อมูลเพิ่มเติม โดยสามารถติดต่อได้ที่ 62 ทองหล่อซอย 5 สุขุมวิท 55 กรุงเทพฯ โทร. 0 2712 5721 อีเมล info@kenyaembassy.or.th เว็บไซต์ http://kenyaembassy.or.th
16 ธันวาคม 2558
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต/คณะทูตถาวร ณ กรุงไนโรบี
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงต่างประเทศ

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้ว เราได้ทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนหรือ GMS Economic Corridors ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน GMS Economic Corridors ใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนส่ง กระจายสินค้า ลำเลียงวัตถุดิบ อีกทั้งรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องอาศัยความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ (Software Connectivity) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการขนส่งที่ซับซ้อนลงจากที่เป็นอยู่
  • ปัจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงในทุกแวดวง และในขณะเดียวกัน เรามักจะได้ยินคำว่า GMS Economic Corridors อยู่บ่อยครั้ง จนหลายคนตั้งคำถามว่า GMS Economic Corridor คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายสำคัญ ๆ เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น
  • การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue) หรือ ACD จะกลับมา ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ต้นเดือนตุลาคม 2559 และครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ ACD เปิดเวทีภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ ACD Connect โดยมีจุดประสงค์หลักคือส่งเสริมการเชื่อมโยงการเงินในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านนโยบายระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
  • เทรนด์ “รักษ์” สุขภาพ กำลังแรงไปทั่วโลก สะท้อนจากที่ผู้คนหันมาออกกำลังกายและบริโภคอาหารปลอดสารพิษและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือ “ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” ที่ปลูกโดยปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • “โมร็อกโก” เป็นที่รู้จักในฐานะประเทศน่าเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก แต่ในแง่โอกาสทางเศรษฐกิจ น้อยคนที่จะรู้ว่า โมร็อกโกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพ ด้วยตลาดภายในประเทศกว่า 30 ล้านคน และการเป็นประตูบานสำคัญสู่ตลาดการค้าการลงทุนแอฟริกา

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ