"รวันดาส่องแสง" ดาวดวงใหม่แห่งแอฟริกาตะวันออก
 "รวันดาส่องแสง" ดาวดวงใหม่แห่งแอฟริกาตะวันออก
        “Rwanda is open for business” เห็นจะจริงดังที่ว่า จากประเทศที่เคยได้ชื่อว่ายากจนที่สุดแห่งหนึ่งในแอฟริกาและเคยตกอยู่ในภาวะสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ รวันดาในวันนี้ส่องแสง ไม่หลงเหลือร่องรอยแห่งฝันร้าย เสมือน “เกิดใหม่” กลายมาเป็นประเทศที่ติดสิบอันดับต้นที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก World Bank ได้จัดรวันดาไว้เป็นประเทศที่มีสภาวะเหมาะสมแก่การทำธุรกิจในลำดับที่ 42 จากที่เคยอยู่ในอันดับที่ 145 เมื่อปี 2541 
 
        รัฐบาลรวันดาได้กำหนดให้การตรากฎหมายส่งเสริมการลงทุนเป็นวาระแห่งชาติในปี 2558 และมุ่งมั่นที่จะปฏิรูประบบการดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายใหญ่ 2 ประการ กล่าวคือ การเพิ่มแหล่งรายได้ (GDP) ซึ่งรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และการสร้างความหลากหลายบวกความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ 
 
        ตัวอย่างมีให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารวันดาได้พยายามยกระดับตัวเองให้โดดเด่นขึ้นมาและเป้าหมายที่ต้องการบรรลุนั้นอยู่ไม่ไกลเกินฝัน รวันดาได้รวมตัวกับเคนยาและยูกันดาเป็น Eastern Corridor ของภูมิภาค ส่งผลให้ได้รับเงินกู้จากการต่างประเทศเพื่อไปดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานระดับ Mega-Project ในไม่ช้า ทั้งสามประเทศเหล่านี้จะประกาศใช้ระบบ East African Single Tourism Visa ซึ่งรวันดาก็ตื่นตัวที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมให้รุดหน้าควบคู่กับการยกระดับประเทศเป็น Hub สำหรับการจัดงานประชุม และนิทรรศการนานาชาติ

        ประเทศตะวันตกหลายประเทศเล็งเห็นความมุ่งมั่นของรวันดาและได้เข้าไปคว้าโอกาสเรียบร้อย หนึ่งธุรกิจที่กำลังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลรวันดาเป็นอย่างมาก เพื่อตอบสนองความพยายามในการเป็นจุดหมายของการลงทุนที่ทันสมัยคือ ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีสูงอย่างอากาศยานไร้คนขับ (Drone) บริษัท Foster and Partners Corporation (FPC) ของสหราชอาณาจักร ได้เตรียมเปิดท่าอากาศยานสำหรับเครื่องบินไร้คนขับเพื่อการพาณิชย์ และรวันดาเป็นหนึ่งในสามประเทศที่ได้รับเลือกเป็นที่ตั้งท่าอากาศยานจากความเป็น “land of a thousand hills” ที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งโดย Drones ในการลำเลียงสินค้าละเอียดอ่อนและเร่งด่วน อาทิ ยา เครื่องมือแพทย์ อวัยวะสำหรับคนไข้ ไปยังพื้นที่ห่างไกลและซับซ้อนในรัศมีกว่า 100 กิโลเมตร นักลงทุนจากจีนและสิงคโปร์ก็เข้าไปลงทุนอุตสาหกรรมเลี้ยงผึ้ง อุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ เพื่อส่งสินค้าออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา โดยได้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร (most-favoured-nations: MFN) ที่มีรวันดาเป็นแหล่งกำเนิดสินค้า (rules of origin) 

        สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี ที่มีเขตอาณาครอบคลุมรวันดา มองว่า รวันดาเป็นหนึ่งในไม่กี่ชาติในประชาคมแอฟริกาตะวันออก (East African Community: EAC) ที่มีศักยภาพในเชิงการค้าการลงทุน ทั้งในภาคอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง บริการ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ฯลฯ ด้วยปัจจัยบวกมากมายตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผนวกกับความมีเสถียรภาพทางการเมือง และทำเลที่ตั้งที่ค่อนข้างปราศจากภัยคุกคามจากการก่อการร้ายสากลหรือความขัดแย้งในภูมิภาค 
 
        เอกชนไทยจึงไม่ควรรอช้า รีบศึกษาและรุกรวันดาอย่างจริงจัง ในเมื่อสาขาที่รวันดาผลักดันตรงกับสาขาที่ไทยมีศักยภาพอยู่แล้วทั้งภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม การเกษตรและปศุสัตว์ รวมถึงสาขาเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

        หากยังมีคำถามว่า “ทำไมต้องรวันดา” ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ยินดีตอบคำถามที่ bic.mfa@gmail.com และติดตามอัพเดทโอกาสทางเศรษฐกิจจากทั่วทุกมุมโลกเพิ่มเติมได้ที่ www.ThaiBiz.net


************************************
2 ธันวาคม 2558
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้ว เราได้ทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนหรือ GMS Economic Corridors ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน GMS Economic Corridors ใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนส่ง กระจายสินค้า ลำเลียงวัตถุดิบ อีกทั้งรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องอาศัยความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ (Software Connectivity) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการขนส่งที่ซับซ้อนลงจากที่เป็นอยู่
  • ปัจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงในทุกแวดวง และในขณะเดียวกัน เรามักจะได้ยินคำว่า GMS Economic Corridors อยู่บ่อยครั้ง จนหลายคนตั้งคำถามว่า GMS Economic Corridor คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายสำคัญ ๆ เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น
  • การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue) หรือ ACD จะกลับมา ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ต้นเดือนตุลาคม 2559 และครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ ACD เปิดเวทีภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ ACD Connect โดยมีจุดประสงค์หลักคือส่งเสริมการเชื่อมโยงการเงินในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านนโยบายระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
  • เทรนด์ “รักษ์” สุขภาพ กำลังแรงไปทั่วโลก สะท้อนจากที่ผู้คนหันมาออกกำลังกายและบริโภคอาหารปลอดสารพิษและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือ “ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” ที่ปลูกโดยปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • “โมร็อกโก” เป็นที่รู้จักในฐานะประเทศน่าเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก แต่ในแง่โอกาสทางเศรษฐกิจ น้อยคนที่จะรู้ว่า โมร็อกโกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพ ด้วยตลาดภายในประเทศกว่า 30 ล้านคน และการเป็นประตูบานสำคัญสู่ตลาดการค้าการลงทุนแอฟริกา

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ