เอธิโอเปียเปลี่ยนไป แหล่งโอกาสใหม่ที่ต้องจับตา
เอธิโอเปียเปลี่ยนไป แหล่งโอกาสใหม่ที่ต้องจับตา

สลัดภาพเอธิโอเปียที่แห้งแล้ง ล้าหลัง ผู้คนอดอยาก และน่าหดหู่ไปเสีย เพราะเอธิโอเปียวันนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดประเทศหนึ่งในทวีปแอฟริกา ศักยภาพที่มีอยู่เดิม เสริมด้วยนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาประเทศอย่างรอบด้านเพื่อแก้ปัญหาความยากจน สร้างความมั่นคงทางอาหาร และพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นแรงส่งให้เอธิโอเปียได้กลายเป็นประเทศที่มีอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจติดสิบอันดับแรกของโลกในปี 2557

ไม่เพียงแค่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเท่านั้น เอธิโอเปียยังมีจุดแข็งด้านความมั่นคงทางการเมือง อีกทั้งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสหภาพแอฟริกา (African Union) เอธิโอเปียจึงเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางขององค์การระหว่างประเทศแห่งทวีปแอฟริกา

ขณะที่เศรษฐกิจและการเมืองของเอธิโอเปียจะพัฒนาไปในทางที่ดี แต่ภาคบริการบางส่วนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างการให้บริการรักษาพยาบาล และแน่นอนว่า ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวก็สำคัญและเป็นที่ต้องการไม่แพ้กัน ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมระหว่างประเทศของแอฟริกา เอธิโอเปียต้องพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมเพื่อรองรับแขกบ้านแขกเมือง นอกจากนั้น ภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ก็ยังมีพื้นที่ให้พัฒนาได้อีก อย่างในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และทั้งหมดนี้คือโอกาส

ที่ผ่านมา ยังมีผู้ประกอบการไทยน้อยรายสนใจที่จะทำการค้าการลงทุนกับเอธิโอเปีย สถิติเมื่อปี 2557 ระบุว่า ไทยค้าขายกับเอธิโอเปียเพียง 67 ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้น ซึ่งไทยได้ดุลการค้ามาโดยตลอด ขณะที่ในภาคการลงทุนนั้น ปรากฎว่าไทยลงทุนในเอธิโอเปียน้อยมากจนแทบไม่มีเลย

เอธิโอเปียนั้นมีประชากรประมาณ 99 ล้านคน หรือ นับเป็นอันดับ 2 ของทวีปแอฟริกา ที่สะท้อนการเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่

เอธิโอเปียแม้ไม่มีทางออกสู่ทะเล แต่สามารถขนส่งสินค้าทางเรือผ่านประเทศจิบูตีและเคนยาได้
ส่วนการขนส่งทางอากาศนั้น เอธิโอเปียมีสายการบินแห่งชาติของตัวเอง ‘เอธิโอเปียนแอร์ไลน์’ ที่ได้ชื่อว่าเป็นสายการบินที่ดีที่สุดของแอฟริกา จึงหมดข้อกังขาเรื่องการคมนาคมขนส่งไปได้เลย

เอธิโอเปียเป็นแหล่งตลาดแรงงานที่สำคัญ ค่าแรงงานยังถือว่าถูก ต้นทุนการผลิตสินค้ายิ่งต่ำลงไปอีกเพราะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรป ทั้งหมดทั้งมวลทำให้เอธิโอเปียสามารถดึงดูดนักลงทุนทั้งจากจีนและตุรกีเข้าปักหลักและช่วยเร่งเครื่องเศรษฐกิจของประเทศได้เป็นอย่างดี


ปัจจัยทุกข้อที่กล่าวมาล้วนส่งเสริมให้เอธิโอเปียมีศักยภาพเพียงพอ ให้ผู้ประกอบการไทย 
ไปปักธงการค้าการลงทุนได้ อย่าลืมเก็บเอธิโอเปียไปลองศึกษาลู่ทางอย่างจริงจังดู 
จะได้ไม่ตกขบวนการลงทุนในตลาดใหม่ในแอฟริกา


17 พฤศจิกายน 2558
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ