เคนยายกเครื่องกฎหมายลงทุน เอาใจนักลงทุนต่างชาติ
เคนยายกเครื่องกฎหมายลงทุน เอาใจนักลงทุนต่างชาติ

ไม่เพียงแต่รัฐบาลไทยเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุน และขีดความสามารถใน การแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)

ประเทศใหญ่ในภูมิภาคแอฟริกาอย่างเคนยาได้ลงมือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจในรอบ 60 ปี จำนวน 3 ฉบับ เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ และเอาใจ SMEs โดยมุ่งหวังให้เคนยาเป็นศูนย์กลางการลงทุนในแอฟริกา

รัฐบาลเคนยาชุดปัจจุบันได้เน้น นโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ     เพื่อทดแทนการพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยว และการส่งออก ที่อยู่ในสภาพตกต่ำในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การปรับกฎหมายทั้ง 3 ฉบับครั้งนี้ตั้งเป้าอย่างชัดเจนที่ขับดันให้ SMEs สามารถแข่งขันได้ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเคนยาในอนาคต เริ่มจากกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจที่เปิดโอกาสให้บุคคลเพียงคนเดียวสามารถจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทได้ และไม่กำหนดให้ต้องว่าจ้างเลขานุการเพื่อลดค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัทขนาดเล็ก กฎหมายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษฉบับแรกในภูมิภาคแอฟริกา เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก และสุดท้ายคือ กฎหมายล้มละลายที่ผ่อนปรนให้บริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงินสามารถดำเนินมาตรการปรับปรุงสถานะของบริษัทก่อน

นโยบายการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวนั้น  ได้รับการตอบรับด้วยเสียงชื่นชม    จากนักธุรกิจชั้นนำของเคนยาอย่างมาก โดยชี้ว่าหลายประเทศในตะวันออกไกลสามารถยกระดับเป็นประเทศอุตสาหกรรมได้ก็ด้วยการจัดตั้งและบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเอาจริงเอาจัง

ไม่เพียงแต่การปรับปรุงกฎหมายเท่านั้น รัฐบาลเคนยายังเร่งพัฒนาท่าเรือน้ำลึกอีกสองแห่งภายใต้การลงทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น  (JICA)      เพื่อส่งเสริมการลงทุน และเพิ่มการจ้างงานในเคนยา แถมก่อนหน้านี้ รัฐบาลเคนยายังได้เสนอร่างกฎหมายกิจการปิโตรเลียมฉบับใหม่ต่อสภาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในธุรกิจน้ำมัน และคาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปีนี้

พัฒนาการเหล่านี้ถือเป็นก้าวสำคัญของเคนยาสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมและศูนย์กลางการลงทุนของแอฟริกาในอนาคต เมื่อรัฐบาลเคนยาเดินเครื่องนำประเทศสู่การเป็นฮับด้านการลงทุนและการประกอบธุรกิจในแอฟริกาอย่างแท้จริงขนาดนี้ ผู้ประกอบการไทยที่กำลังมองหาตลาดการลงทุนใหม่ ๆ คงต้องติดตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจของเคนยาให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเสียแล้ว


รวบรวมข้อมูลโดยศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กองสนเทศเศรษฐกิจ
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

พบกับนานาสาระด้านเศรษฐกิจและสืบค้นข่าวย้อนหลัง ได้ที่เว็บไซต์ www.thaibiz.net
หากมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเขียนมาคุยกันได้ที่ bic.mfa@gmail.com


10 พฤศจิกายน 2558
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต/คณะทูตถาวร ณ กรุงไนโรบี
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้ว เราได้ทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนหรือ GMS Economic Corridors ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน GMS Economic Corridors ใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนส่ง กระจายสินค้า ลำเลียงวัตถุดิบ อีกทั้งรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องอาศัยความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ (Software Connectivity) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการขนส่งที่ซับซ้อนลงจากที่เป็นอยู่
  • ปัจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงในทุกแวดวง และในขณะเดียวกัน เรามักจะได้ยินคำว่า GMS Economic Corridors อยู่บ่อยครั้ง จนหลายคนตั้งคำถามว่า GMS Economic Corridor คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายสำคัญ ๆ เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น
  • การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue) หรือ ACD จะกลับมา ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ต้นเดือนตุลาคม 2559 และครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ ACD เปิดเวทีภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ ACD Connect โดยมีจุดประสงค์หลักคือส่งเสริมการเชื่อมโยงการเงินในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านนโยบายระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
  • เทรนด์ “รักษ์” สุขภาพ กำลังแรงไปทั่วโลก สะท้อนจากที่ผู้คนหันมาออกกำลังกายและบริโภคอาหารปลอดสารพิษและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือ “ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” ที่ปลูกโดยปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • “โมร็อกโก” เป็นที่รู้จักในฐานะประเทศน่าเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก แต่ในแง่โอกาสทางเศรษฐกิจ น้อยคนที่จะรู้ว่า โมร็อกโกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพ ด้วยตลาดภายในประเทศกว่า 30 ล้านคน และการเป็นประตูบานสำคัญสู่ตลาดการค้าการลงทุนแอฟริกา

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ