รู้จัก “Finnpartnership” ตัวช่วยขยายธุรกิจสู่ฟินแลนด์
รู้จัก “Finnpartnership” ตัวช่วยขยายธุรกิจสู่ฟินแลนด์

ฟินแลนด์ ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย นอกจากจะเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านความสวยงามทางธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเย็น ฟินแลนด์ยังมีตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยเป็นจุดเชื่อมระหว่างภูมิภาคนอร์ดิกซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูง กับบอลติกซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในยุโรปอีกด้วย

ปัจจุบันถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักธุรกิจไทยที่มีความสนใจที่จะขยายธุรกิจไปยังฟินแลนด์และประเทศในยุโรป เนื่องจากฟินแลนด์มีนโยบายผลักดันการจับคู่ทางธุรกิจกับประเทศกำลังพัฒนา ผ่าน “Finnpartnership” (FP) เพื่อให้ภาคเอกชนในประเทศกำลังพัฒนาสามารถที่จะนำธุรกิจของตนไปเติบโตในฟินแลนด์ได้ โดย FP จะช่วยประสานงานและดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบแก่บริษัทที่มีศักยภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในปีที่ผ่านมา ประเทศที่ติดต่อทางการค้ากับฟินแลนด์ผ่าน FP ได้ประสบความสำเร็จอย่างมากคือ อินโดนีเซีย

รู้จัก Finnpartnership (FP)

FP เป็นองค์กรเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศของฟินแลนด์ โดยบริหารจัดการด้านการเงินผ่าน Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. (Finnfund) FP มีภารกิจหลัก ดังนี้

  1. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างบริษัทในฟินแลนด์กับบริษัทในประเทศกำลังพัฒนา
  2. ให้คำปรึกษาด้านกิจกรรมทางธุรกิจแก่บริษัทในประเทศกำลังพัฒนา สนับสนุนการเงินในแผนงาน การพัฒนา และการฝึกอบรม
  3. สนับสนุนความเป็นไปได้ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างบริษัทในประเทศกำลังพัฒนากับบริษัทในฟินแลนด์ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและพลวัตรของระบบเศรษฐกิจ การส่งออก และการลดภาวะความยากจน

ตามหาหุ้นส่วนธุรกิจที่ใช่ไปกับ FP

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ FP ตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนแรก ลงทะเบียนเพื่อเริ่มการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับบริษัทในฟินแลนด์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ภาษาอังกฤษ) ที่ www.finnpartnership.fi/matchmaking/registration จากนั้น กรอกข้อมูลงในแบบฟอร์มและสแกนส่งกลับไปยัง matchmaking@finnpartnership.fi พร้อมแนบหลักฐานสำคัญประกอบด้วย

(1) ข้อมูลทางการเงินของการประกอบการในปีที่ผ่านมา
(2) ประวัติเจ้าของบริษัทและผู้บริหาร
(3) ทะเบียนการค้า
(4) สำเนาใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อม และข้อมูลการตรวจสอบบัญชี (หากมี)

ขั้นตอนที่สอง หลังจากผ่านการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้ว FP จะบรรจุข้อมูลของบริษัทท่านลงในฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งบริษัทฟินแลนด์สามารถค้นหาข้อมูลได้ รวมทั้ง FP อาจส่งข้อมูลโดยตรงไปยังบริษัทฟินแลนด์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

FP ในประเทศไทย

FP มีตัวแทนกว่า 39 ราย อยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในบราซิล ชิลี โคลัมเบีย นิคารากัว เม็กซิโก อินโดนีเซีย มาเลเซีย รวมถึงไทย ซึ่งดำเนินการอยู่ภายใต้ทีมฟินแลนด์ (สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และองค์กรส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของฟินแลนด์ในประเทศไทย – Finnpro) ตัวแทนของ FP มีหน้าที่ช่วยคัดกรองและตรวจสอบข้อมูลที่บริษัทได้ยื่นเสนอ รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ช่วยคัดเลือกบริษัทฟินแลนด์ที่มีศักยภาพ วางแนวทางความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกจัดการพบทางธุรกิจระหว่างบริษัทจากทั้งสองประเทศ ตลอดจนติดตามผลการจับคู่ทางธุรกิจด้วย

สำหรับประเทศไทย สามารถติดต่อตัวแทน FP ในไทยได้ที่นาย Kai Tuoril ที่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ kai.tuorila@finpro.fi

เมื่อรู้ช่องทางดี ๆ ที่มี FP เป็นตัวช่วยอย่างนี้แล้ว หวังว่าปีนี้และปีถัดไป จะเป็นเวลาดีของธุรกิจไทยในการขยายธุรกิจไปยังฟินแลนด์ ผลักดันให้สินค้าดีมีคุณภาพจากไทย โดยเฉพาะสินค้าออร์แกนิค เป็นที่รู้จักในกลุ่มประเทศนอร์ดิกมากยิ่งขึ้น

28 ตุลาคม 2558
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

  • โปรตุเกสอาจไม่ใช่ประเทศลำดับต้น ๆ ที่โลกนึกถึงถ้าจะต้องเลือกไปค้าและลงทุน ณ เวลานี้ แต่สำหรับประเทศไทย เป็นจังหวะที่น่าสนใจ ต้นเดือน ก.ค. ศกนี้ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ชวนไปสำรวจโอกาสในโปรตุเกสด้วยกัน เพราะกำลังจะจะมีการหารือสองฝ่ายที่เรียกว่า การประชุม Political Dialogue ไทย-โปรตุเกส ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 ก.ค. 2559 ที่กรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกส ไทยอยากผลักดันเรื่องอะไรกับโปรตุเกส เวทีนี้คือโอกาส
  • แรงจูงใจทางด้านภาษีคือแม่เหล็กสำคัญที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ใช้ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ รัฐบาลในอียูหลายประเทศก็เช่นกัน ต่างแข่งขันกันลดภาษีดึงดูดการลงทุน จนเรียกได้ว่ากลายเป็นสงครามภาษีระหว่างประเทศ  หรือ International Tax War แต่ตอนนี้ เอกชนที่ไปลงทุนในอียูคงต้องระวังมากขึ้น เพราะแรงจูงใจทางภาษีที่ได้รับ อาจกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายบริษัท หากไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่า การลดหรือยกเว้นภาษีนั้นผิดกฎการอุดหนุนโดยภาครัฐ  
  • ฟินแลนด์ ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย นอกจากจะเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านความสวยงามทางธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเย็น
  • สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Decision 2015/1338 of 30 July 2015 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้าที่ปลอดสารตกค้่าง
  • เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ทางสหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ 2 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้...
  • เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ สหภาพยุโรปออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of lead in certain foodstuffs โดยตีพิมพ์ใน EU Official Journal L 161/9 ซึ่งเป็น การกำหนดระดับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของสารตะกั่ว (lead) ในสินค้าอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน อันเป็นการแก้ไขกฎระเบียบเดิม ซึ่งได้แก่ Regulation (EC) No 1881/2006 เพื่อให้สอดคล้องกับผลงานวิจัย ของคณะทำงาน CONTAM Panel ของ EFSA ซึ่งได้ระบุว่า สารตะกั่วที่ได้รับผ่านการบริโภคอาหาร สามารถก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อพัฒนาการทางสมองในเด็กเล็ก และก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และ ความเป็นพิษต่อไตในผู้ใหญ่ได้ จึงเห็นควรให้มีการปกป้องกลุ่มผู้บริโภคที่มีความเสี่ยง คือ กลุ่มเด็กเล็กและ ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ ดังนั้น ในครั้งนี้ จึงให้มีการปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของสารตะกั่วในสินค้าพืช สัตว์ และสัตว์น้ำบางรายการขึ้นใหม่...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ