ตะลุย ‘แอฟริกาตะวันออก’ แหล่งลงทุนน่าจับตามองนอกกระแส (ตอนที่ 2) : เปิดตลาดฮาลาลไทยในแทนซาเนีย
ตะลุย ‘แอฟริกาตะวันออก’ แหล่งลงทุนน่าจับตามองนอกกระแส (ตอนที่ 2) : เปิดตลาดฮาลาลไทยในแทนซาเนีย

มาถึงอีกหนึ่งประเทศที่นับว่าเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับสองของไทยในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออก และมีแนวโน้มในการขยายตัวจนอาจแซงหน้าประเทศเคนยาซึ่งเคยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยได้ นั่นก็คือ ประเทศแทนซาเนีย

แทนซาเนีย เป็นประเทศที่อยู่บนชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกา มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 49 ล้านคน ในจำนวนนี้ คาดว่ามีประชากรมุสลิมอยู่กว่า 20 ล้านคน หรือประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด ถือเป็นประเทศเดียวในแอฟริกาตะวันออกที่มีจำนวนประชากรมุสลิมมากที่สุด

ปัจจุบันการค้าระหว่างไทยกับแทนซาเนียมีพัฒนาการไปในทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงเดือน ม.ค. – มิ.ย. ปี 58 ที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกของไทยอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาท ส่วนมูลค่าการนำเข้าจากแทนซาเนียกว่า 400 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ไทยได้ดุลการค้าแทนซาเนียกว่าประมาณ 1,600 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยทีเดียว

สินค้าส่งออกลำดับต้น ๆ ของไทยที่ส่งไปยังแทนซาเนียมีหลายประเภท อาทิ น้ำตาลทราย เม็ดพลาสติก ข้าว เครื่องสำอางค์ รถยนต์และชิ้นส่วนประกอบ ขณะที่สินค้าที่เรานำเข้ามาจากแทนซาเนียมีเพียง 3 ประเภท คือ สินแร่โลหะ อัญมณี/ทองคำ และด้าย/เส้นใย

แม้มูลค่าส่งออกของไทยจะมีแต้มต่อเหนือแทนซาเนียอยู่มาก แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสนใจเพื่อต่อยอดทางธุรกิจคือ การเปิดตลาดสินค้าส่งออกประเภทใหม่ ๆ

จากสถิติของประชากรแทนซาเนียที่เป็นชาวมุสลิมกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรทั้งหมด สินค้าสำหรับชาวมุสลิมจึงถือเป็นธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลและสินค้าฮาลาลอื่น ๆ อาทิ เครื่องสําอางที่ผ่านการรับรองฮาลาล ซึ่งไทยมีศักยภาพในด้านการผลิต จากความได้เปรียบในด้านวัตถุดิบ อีกทั้งไทยยังมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางของธุรกิจผลิตภัณฑ์ฮาลาลในระดับโลกได้อีกด้วย โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการในธุรกิจสินค้าฮาลาล อาทิ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ThaiBiz.net ของเรา

ธุรกิจส่งออกสินค้าฮาลาลไปแทนซาเนีย จึงถือเป็นอีกทางเลือกใหม่สำหรับการลงทุนในแอฟริกาตะวันออกที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้าม

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลด้านเศรษฐกิจในหลากหลายประเทศที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยได้ที่เว็บไซต์ ThaiBiz.net เพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสทางการค้าการลงทุน

1 ตุลาคม 2558
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูตและคณะผู้แทนถาวร ณ กรุงไนโรบี
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้ว เราได้ทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนหรือ GMS Economic Corridors ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน GMS Economic Corridors ใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนส่ง กระจายสินค้า ลำเลียงวัตถุดิบ อีกทั้งรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องอาศัยความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ (Software Connectivity) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการขนส่งที่ซับซ้อนลงจากที่เป็นอยู่
  • ปัจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงในทุกแวดวง และในขณะเดียวกัน เรามักจะได้ยินคำว่า GMS Economic Corridors อยู่บ่อยครั้ง จนหลายคนตั้งคำถามว่า GMS Economic Corridor คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายสำคัญ ๆ เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น
  • การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue) หรือ ACD จะกลับมา ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ต้นเดือนตุลาคม 2559 และครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ ACD เปิดเวทีภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ ACD Connect โดยมีจุดประสงค์หลักคือส่งเสริมการเชื่อมโยงการเงินในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านนโยบายระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
  • เทรนด์ “รักษ์” สุขภาพ กำลังแรงไปทั่วโลก สะท้อนจากที่ผู้คนหันมาออกกำลังกายและบริโภคอาหารปลอดสารพิษและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือ “ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” ที่ปลูกโดยปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • “โมร็อกโก” เป็นที่รู้จักในฐานะประเทศน่าเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก แต่ในแง่โอกาสทางเศรษฐกิจ น้อยคนที่จะรู้ว่า โมร็อกโกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพ ด้วยตลาดภายในประเทศกว่า 30 ล้านคน และการเป็นประตูบานสำคัญสู่ตลาดการค้าการลงทุนแอฟริกา

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ