“ดั๊กนง” ของเวียดนาม : เส้นทางใหม่ท้าทายการลงทุน
“ดั๊กนง” ของเวียดนาม : เส้นทางใหม่ท้าทายการลงทุน

“ดั๊กนง” ชื่อจังหวัดที่ยังอาจไม่เป็นที่คุ้นหูมากนักของผู้ประกอบการไทย เป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจในเวียดนาม ตั้งอยู่ใกล้เมืองหลวงเก่าเพียง 4 ชั่วโมงทางรถยนต์จากนครโฮจิมินห์ มีประชากรราว 1.5 ล้านคน สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา มีอากาศค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปี จึงทำให้เกิดแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติและ พืชเมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์

ดั๊งนง มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนื่องจากเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่สำคัญ มีน้ำตกกว่า 20 แห่ง และถ้ำอุโมงค์ที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งดับสนิทแล้ว ชื่อถ้ำ Son Doong มีความยาวรวม 25 กิโลเมตร ซึ่งยาวที่สุดในอุษาอาคเนย์ และคาดว่าจะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สำคัญของเวียดนาม เนื่องจากมีการโปรโมทผ่านสื่อต่างๆ ของนานาประเทศ

โอกาสทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการไทยไม่ควรมองข้ามคือธุรกิจด้านการโรงแรมเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น จากข้อได้เปรียบด้านสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขา ส่งผลให้ดั๊กนงสามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านชลประทานและการสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เห็นได้จากการที่ดั๊กนงเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟเป็นอันดับ 1 ของเวียดนาม

สำหรับสิทธิพิเศษสำหรับนักลงทุนต่างชาติคือ การยกเว้นค่าเช่าที่ดิน 11 ปี ใน4ปีแรก ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และใน9ปีถัดไป คิดอัตราภาษีเพียง 10%ของรายได้บริษัท แถมยังได้ส่วนลดอีก 50% ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี

นับว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะธุรกิจที่พักและโรงแรม ธุรกิจด้านเกษตรกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ซึ่งบริษัท CP ของไทยได้เข้าไปบุกเบิกตลาดแล้ว โดยปัจจุบันบริษัทต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในดั๊กนงส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ไต้หวัน เยอรมนี และไทย

เห็นอย่างนี้แล้ว ผู้ประกอบการไทยไม่ควรพลาดสำรวจโอกาสและความท้าทายของดั๊กนงเสียแล้ว

23 กันยายน 2558
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

  • อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแรงสนับสนุนของภาครัฐต่อ การสนับสนุนการลงทุนต่างชาติ (FDI) ทำให้เวียดนามกลายเป็นตลาดที่น่าจับตามอง
  • เวียดนาม ประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเข้มแข็งและพลวัตรที่เป็นไปทางบวกโดยต่อเนื่องทำให้เวียดนามเนื้อหอมในหมู่นักลงทุนต่างชาติ จนหลายครั้ง ไทยรู้สึกเกร็ง ๆ กับแนวโน้มที่เวียดนามกลายเป็นขึ้นแท่นลูกรักของต่างชาติในการเป็นฐานการผลิตและฐานการลงทุนในภูมิภาคนี้ แม้การแข่งขันกับไทยในบางสาขาธุรกิจอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่แค่เปลี่ยนมุมคิด ก็อาจพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้
  • “ดั๊กนง” ชื่อจังหวัดที่ยังอาจไม่เป็นที่คุ้นหูมากนักของผู้ประกอบการไทย เป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจในเวียดนาม ตั้งอยู่ใกล้เมืองหลวงเก่าเพียง 4 ชั่วโมงทางรถยนต์จากนครโฮจิมินห์
  • เงินทุนจากต่างชาติที่หลั่งไหลเข้าไปลงทุนในเวียดนามอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลเวียดนามเร่งปรับปรุงนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  • จากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเวียดนาม รายงานว่า ในปี2557 การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมูลค่า 7.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
  • ปลาแซลมอน คือ ปลาที่พบกระจายพันธุ์อยู่ในซีกโลกทางเหนือ คือ อเมริกาเหนือ อลาสกา ,ไซบีเรีย, ยุโรปเหนือ, เอเชียเหนือ และเอเชียตะวันออก ปลาแซลมอนผสมพันธุ์ในน้ำจืดแต่ชีวิตส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในมหาสมุทร

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ