“บราซิล” ขุมทรัพย์พลังงานแห่งลาตินอเมริกา
“บราซิล” ขุมทรัพย์พลังงานแห่งลาตินอเมริกา

หากย้อนไปสามทศวรรษก่อน บราซิลมีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ร้อยละ 12 และพึ่งพาพลังงานสิ้นเปลืองร้อยละ 88 แต่ในปัจจุบันบราซิลใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 47 และใช้พลังงานสิ้นเปลืองร้อยละ 52 ในขณะที่สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนของโลกอยู่ที่ ร้อยละ 13 – 14 ดังนั้น บราซิลจึงมีขุมทรัพย์ด้านพลังงานมากมายเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคลาตินอเมริกา โดยมีรายละเอียดของปริมาณพลังงานต่าง ๆ ดังนี้


พลังงานน้ำมันปิโตรเลียม

ในปี 2556 กระทรวงพลังงานบราซิลได้ประมาณปริมาณแหล่งน้ำมันใต้ชั้นหินเกลือ (Pre- salt layer) ซึ่งอยู่นอกชายฝั่งนครเซาเปาลู รีโอ เด จาเนโร และเอสปีรีตูซันตู โดยประมาณว่ามีมากถึง 40 พันล้านบาร์เรล และบราซิลเริ่มเปิดประมูลแหล่งน้ำมัน Lula เป็นแห่งแรก โดยมีบริษัทเข้าร่วมจำนวนมากในการประมูลดังกล่าว ทั้งนี้ กฎหมายบราซิลกำหนดให้ PETROBRAS (State-owned oli company)หรือบริษัทพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลเป็นผู้ถือสัมปทานในแหล่งน้ำมันส่วนใหญ่ในประเทศ โดยจะดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ


พลังงานก๊าซ

บราซิลผลิตก๊าซได้ประมาณปีละ 24.1 พันล้านลูกบาศก์เมตร แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ จึงต้องนำเข้าก๊าซจากโบลิเวียอีกประมาณร้อยละ 35 การค้นพบแหล่งน้ำมันใต้ชั้นหินเกลือซึ่งมีทั้งน้ำมันและก๊าซน่าจะทำให้บราซิลไม่ต้องนำเข้าก๊าซจากต่างประเทศได้ในอนาคต นอกจากนี้ บราซิลยังมี Shale Gas หรือ ก๊าซธรรมชาติที่ถูกกักเก็บไว้ในชั้นหินดินดานมากเป็นอันดับ 10 ของโลก


พลังงานไฟฟ้า

บราซิลมีศักยภาพที่จะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำได้อีกมาก แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะหลายพื้นที่ในบริเวณป่าอเมซอน (ซึ่งถือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก) ติดปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ


พลังงานลม

ฟาร์มลม (Wind Farms) ของบราซิลส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและใต้ของประเทศ โดยอุปสรรคของการใช้พลังงานลมของบราซิลคือการขนส่งไฟฟ้าให้กระจายไปถึงประชาชน บราซิลสามารถผลิตพลังงานจากลมได้ 1.7 GW ในปี 2556 และคาดว่าจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตได้เป็น 16 GW ในปี 2564


พลังงานนิวเคลียร์

บราซิลมีแหล่งแร่ยูเรเนียม ใหญ่เป็นลำดับ 6 ของโลก โดยบราซิลได้เริ่มสำรวจพื้นที่ที่คาดว่าจะมีแหล่งแร่ยูเรเนียมไปเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น แน่นอนว่าหากสำรวจเพิ่มเติมน่าจะมีแหล่งแร่ยูเรเนียมมากกว่านี้ บราซิลมีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ 2 แห่งที่นครรีโอ เด จาเนโร และจะสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งที่สาม ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จจะทำให้บราซิลสามารถผลิตไฟฟ้าเพิ่มจาก 1,990 เม็กกะวัต เป็น 3,340 เม็กกะวัต

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูตไทยประจำบราซิลได้นำคณะจากกระทรวงพลังงาน และ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) พร้อมเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเดินทางเยือนนครรีโอ เดจาเนโร เพื่อเข้าพบและหารือความร่วมมือด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเยือนบราซิลครั้งนี้ นับว่าประสบผลสำเร็จอย่างสูง โดยคณะได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารหน่วยงาน National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP) ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัด กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่บราซิล ทำหน้าที่กำกับดูแลอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติและเชื้อเพลิงชีวภาพ รวมทั้งออกกฎระเบียบและกำกับดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนให้สัมปทานและการทำสัญญาต่าง ๆ ในการพัฒนา สำรวจ ขุดเจาะ ผลิต ขนส่งและเก็บรักษาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องระบบการบริหารจัดการปิโตรเลียมของประเทศบราซิล และโอกาสในการลงทุนด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของไทยในบราซิล ซึ่งบราซิลเปิดให้สัมปทานมาแล้ว 12 รอบ

ปัจจุบันบราซิลกำลังดำเนินการเปิดรอบที่ 13 โดยกำหนดเปิดสมัครเพื่อยื่นขอรายละเอียดต่าง ๆ ระหว่าง 12 มิถุนายน – 11 สิงหาคม 2558 และยื่นขอสัมปทานในวันที่ 7 ตุลาคม 2558

นอกจากนี้ คณะยังได้พบปะกับผู้บริหารบริษัท PETROBRAS โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสาขาทรัพยากรพลังงานและเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ปัจจุบันบริษัท ปตท. สผ. ได้เข้ามา “ปักหมุด” เปิดสำนักงานประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาที่นครรีโอ เด จาเนโร โดยได้ร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำต่างชาติเพื่อสำรวจและขุดเจาะน้ำมันใต้ชั้นหินเกลือบริเวณชายฝั่งรีโอ เด จาเนโร และทางตอนเหนือของบราซิล ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทสัญชาติไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคระยะทางอันไกลจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่ลาตินอเมริกา

10 กันยายน 2558
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

 • ด้วยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียได้ให้การต้อนรับนาย Edclides Barbo Siqueira ประธานสภาหอการค้าแห่งรัฐโกยาส พร้อมด้วยนาย Leopoldo Veiga Jardim รองประธานสภาหอการค้าฯ และคณะฯ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

  ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับประธานสภาหอการค้าแห่งรัฐโกยาสในเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัฐโกยาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้า การลงทุนและการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย    
              
  ประธานสภาหอการค้าฯ ได้เชิญให้เอกอัครราชทูตฯ เยือนรัฐโกยาสอย่างเป็นทางการ รวมทั้งทาบทามให้สถานเอกอัครราชทูตจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในรัฐโกยาส (Thailand Roadshow in Goiás) พร้อมทั้งจัดกิจกรรมงานเลี้ยงอาหารไทยในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย
      
  ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาให้ความร่วมมือกับรัฐโกยาสรวมทั้งจะถือโอกาสสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยที่ส่งออกเครื่องดื่มเบียร์สิงห์และเครื่องดื่มชูกำลังคาราบาวไปยังบราซิลแล้วได้มีโอกาสขยายตลาดในรัฐโกยาส ตามแนวทางการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวไทย และการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก  
 • นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างเป็นทางการระหว่างสโมสรฟุตบอล ฟลาเม็งโก้ (Flamengo) กับบริษัทเครื่องดื่มบำรุงกำลัง “คาราบาว”ของไทย ณ นครรีโอเดจาเนโร 26 มค 2560
 • ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2558 นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย และภริยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และแม่ครัวทำเนียบสถานเอกอัครราชทูต เดินทางไปยังเมือง Belo Horizonte
 • บริษัท Brazil Food’s Global (หรือ BRF) ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรม
  การผลิตอาหารของบราซิลและผลิตภัณฑ์จากไก่รายใหญ่ที่สุดของโลก ได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อกิจการ
  ของบริษัท Golden Food’s Siam ของไทยในมูลค่ากว่า 1.2 หมื่นล้านบาท (ประมาณ 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งถือเป็นการลงทุนมูลค่ามากที่สุดของบริษัทสัญชาติบราซิลในภูมิภาคเอเชีย
 • หากย้อนไปสามทศวรรษก่อน บราซิลมีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ร้อยละ 12 และพึ่งพาพลังงานสิ้นเปลืองร้อยละ 88 แต่ในปัจจุบันบราซิลใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 47 และใช้พลังงานสิ้นเปลืองร้อยละ 52

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ