สหรัฐฯ จะเข้มงวดการนำเข้าปลาและผลิตภัณฑ์ปลาเพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำทะเล
สหรัฐฯ จะเข้มงวดการนำเข้าปลาและผลิตภัณฑ์ปลาเพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำทะเล
        สำนักงานบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ นำเสนอร่างปรับปรุงกฎหมาย Marine Mammal Protection Act (MMPA) เพื่อให้ขยายและครอบคลุมการคุ้มครองสัตว์ทะเลในน่านน้ำสากลเพื่อมิให้ได้รับอันตรายจากการจับปลา โดยเพิ่มระเบียบบังคับต่อแหล่งผลิตและส่งออกปลาและผลิตภัณฑ์ปลาไปจำหน่ายในสหรัฐฯ

        ทั้งนี้ ตามระเบียบใหม่ กำหนดให้ประเทศที่ส่งออกปลาและผลิตภัณฑ์ปลาไปยังสหรัฐฯ จะต้องแสดงให้เห็นว่า กระบวนการจับปลา มิได้มีการฆ่าหรือให้สร้างการบาดเจ็บร้ายแรงให้แก่สัตว์น้ำทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม

        มาตรฐานของสหรัฐฯ ได้ตามมาตรฐานประมงสหรัฐฯ สาระสำคัญของร่างกฎหมายเพิ่มเติมใหม่ ได้แก่ การวางเงื่อนไขการประเมินการกำกับดูแลประมง ของประเทศส่งสินค้าประมงมาสหรัฐฯ ว่า มีประสิทธิภาพในเรื่องการลดอันตรายและการบาดเจ็บสาหัสของสัตว์น้ำทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม เทียบเท่ากับของสหรัฐฯ หรือไม่ วางหลักเกณฑ์ให้แก่ประเทศที่ส่งสินค้าประมงไปสหรัฐฯ ต้องปฏิบัติตาม เพื่อการได้รับการพิจารณาการดำเนินประมงได้มาตรฐานสหรัฐฯ และบังคับให้ประเทศผู้ส่งออกปลาหรือผลิตภัณฑ์ปลามายังสหรัฐฯ จะต้องรับรองว่าสินค้าประมงไม่มีส่วนผสมปลาหรือผลิตภัณฑ์ปลาซึ่งสหรัฐฯ ห้ามนำเข้า

        กฎหมายให้ระยะเวลา 5 ปีแก่ประเทศที่ส่งสินค้าประมงไปสหรัฐฯ ในการดำเนินการเตรียมตัว และเปิดโอกาสการขยายเวลาให้ประเทศที่ส่งสินค้าประมงไปสหรัฐฯ ในกรณีที่ต้องการระยะเวลาดำเนินการเพิ่มเติมข้อคิดเห็นและเสนอแนะ

กฎหมายฉบับนี้บังคับให้ประเทศประมงส่งสินค้าไปสหรัฐฯ ต้องยกระดับการจับปลาให้ได้ทัดเทียมกับสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบให้แหล่งผลิต/ส่งออกปลาและผลิตภัณฑ์ปลาไปยังสหรัฐฯ รวมทั้งประเทศไทย มีต้นทุนดำเนินการสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า และสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน

ที่มา: Sandler, Travis & Rosenberg, P.A., News, August 11, 201524 สิงหาคม 2558
แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ
โดย: สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครชิคาโก

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับกฏหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015    (TFTEA 2015)  ซึ่งให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐฯ ในการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานผิดกฎหมายซึ่งรวมถึง แรงงานบังคับ (Forced Labor) แรงงานที่ผลิตโดยนักโทษ (Prison Labor) และ แรงงานขัดหนี้ (Indentured Labor) เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ โดยเป็นการสกัดกั้นการนำเข้าสินค้าในลักษณะเป็นรายบริษัท และมิใช่รายประเทศ
  • เมื่อกลางปีนี้สหรัฐฯได้ปรับให้ไทยอยู่ใน Tier 2  Watch List ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (รายงาน TIP Report) ประจำปี 2559 หลังจากปรับลดระดับให้ไทย อยู่ใน Tier 3 เป็นเวลาสองปีติดต่อกัน  ซึ่งเป็นสัญญาณว่าสหรัฐฯเล็งเห็นว่าไทยเรามีพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาแรงงานผิดกฎหมายที่ดีขึ้น  
  • กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นสองหลักเกือบทุกปีนับตั้งแต่ปี 2533 และยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดย The Nutrition Business Journal ได้รายงานว่า นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2551 อัตราการขยายตัวของยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 10 ทุกปี ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ มีมีมูลค่ากว่า 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.3 ล้านล้าน บาท) ในปี 2558
  • สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหล็กอเมริกาเหนือ (The United Steelworkers Union: USW) ได้ยื่นคำร้องต่อ International Trade Commission ขอไต่สวนการทุ่มตลาดและการอุดหนุนสำหรับสินค้ายางรถบรรทุกขนาดกลางและรถโดยสารของจีนในตลาดสหรัฐฯ ตามมาตรา 701 และ 731 ของกฎหมายภาษีศุลกากรอีกครั้ง หลังจากที่ USW เคยได้รับชัยชนะในการเรียกร้องให้ลงโทษสินค้ายางรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเบาที่นำเข้าจากประเทศจีนมาแล้วในปีที่ผ่านมา
  • เมื่อสหรัฐฯ ลดข้อบังคับด้านการท่องเที่ยวให้กับคิวบา เจ้าของธุรกิจและผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเป็นรายแรกที่ได้ดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ให้บริการเรือข้ามฟาก (Ferry) ทางการท่าเรือไมอามีเร่งหารือแนวทางการสร้างอาคารผู้โดยสารชั่วคราวที่ท่าเรือไมอามีเพื่อรองรับผู้ประกอบการที่ต้องการให้บริการเรือข้ามฟากไปยังคิวบา
  • นับเป็นโอกาสให้ชาวไทยสัญชาติอเมริกันใช้ประโยชน์จากหน่วยงานสหรัฐฯ ที่มีการส่งเสริมการลงทุน สร้างธุรกิจให้แก่บริษัทของชนกลุ่มน้อย เว็บไซต์ MBDA ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มทำธุรกิจ โครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน การเขียนแผนธุรกิจ การขอใบรับรองกิจการที่สามารถขอได้จากหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐบาลกลาง
    <br />

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ