อินโดนีเซีย คุมเข้มจ้างงานชาวต่างชาติ
อินโดนีเซีย คุมเข้มจ้างงานชาวต่างชาติ

พื้นที่อันกว้างใหญ่ ประชากรที่มากสุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก และความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากร ทำให้อินโดนีเซียน่าดึงดูดใจอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนและผู้แสวงหาอาชีพจากทั่วทุกมุมโลก ไทยเองมีคนไทยเข้าไปพำนักและประกอบอาชีพอยู่ในอินโดนีเซียกว่า 4,000 คน ล่าสุด ทางการแดนอิเหนาเริ่มเข้มงวดมากขึ้นกับการจัดจ้างคนต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานท้องถิ่นให้มากขึ้น

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา อินโดนีเซียได้เริ่มบังคับใช้ระเบียบใหม่สำหรับคนต่างชาติที่จะไปทำงาน (Work Permit Regulation (No. 16/2015)) ที่นั่น ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้กำหนดขั้นตอนในการอนุญาตการทำงานและพำนักในอินโดนีเซียชั่วคราว ให้ซับซ้อนมากขึ้น โดยข้อสำคัญ ๆ ที่ควรต้องรู้ไว้ ได้แก่

 • บริษัทที่จ้างคนต่างชาติทำงาน 1 คน จะต้องจ้างคนท้องถิ่นทำงานอย่างน้อย 10 คน
 • การรับคนต่างชาติเข้าทำงานมีเงื่อนไขเพิ่มมากขึ้น
  เช่น
  • ต้องจบการศึกษาตรงตามตำแหน่งงาน
  • ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่งใกล้เคียงกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ต้องมีบัตรผู้เสียภาษี หลังจากที่ทำงานมา 6 เดือน
  • ต้องอยู่ภายใต้ระบบประกันจากสถาบันที่ตั้งขึ้นมาตามกฎหมายอินโดนีเซีย (โดยให้อยู่ ในอำนาจการพิจารณาของกระทรวงแรงงาน)
 • ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างในตำแหน่งระดับสูง
  อย่างกรรมาธิการหรือผู้อำนวยการ (commissioners/ directors) ไม่ว่าจะมีถิ่นพำนักในอินโดนีเซียหรือไม่ จะต้องขอใบอนุญาตทำงาน รวมทั้ง จ่ายค่าดำเนินการ 1,200 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี

ผู้ประกอบการรวมถึงแรงงานไทยที่จะเดินทางไปประกอบอาชีพที่อินโดนีเซีย ควรรู้ระเบียบใหม่นี้เอาไว้ และอาจใช้เวลากันสักนิดในการศึกษาระเบียบใหม่นี้อย่างละเอียด เพราะเมื่อรู้เท่าทันกฎระเบียบ และปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัดแล้ว ก็จะสามารถประกอบอาชีพในอินโดนีเซียได้อย่างถูกต้องตลอดจนขยายเครือข่ายทางธุรกิจในแดนอิเหนาอย่างราบรื่นต่อไป

10 สิงหาคม 2558
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

 • รัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของ โจโค วิโดโด มีความมุ่งมั่นในการปฏิรูปเศรษฐกิจอินโดนีเซียอย่างจริงจัง เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มงบประมาณสำหรับพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน รวมทั้งออกมาตรการดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ ล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมา รัฐบาลอินโดนีเซียได้เปิดตัวการลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการขอใบอนุญาตการลงทุนในแดนอิเหนาโดยใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง เท่านั้น  
 • อินโดนีเซียเคยเป็นประเทศอาณานิคมของหลายประเทศ แต่ที่ยาวนานที่สุดคือเนเธอร์แลนด์ โดย ได้รับเอกราชเมื่อประมาณ 70 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้คนอินโดนีเซียมีความเป็นอิสระสูงทั้งในด้านการเมือง และเศรษฐกิจ จึงมักจะแสดงบทบาทของประเทศในฐานะผู้นำกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา....
 • ทางการแดนอิเหนาเริ่มเข้มงวดมากขึ้นกับการจัดจ้างคนต่างชาติ เพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานท้องถิ่นให้มากขึ้น
 • ตามที่กระทรวงการคลังอินโดนีเซีย ได้ประกาศกฎกระทรวงฯ ที่ 132/2015 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2558 กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้ามากกว่า 100 รายการ ภายใต้กรอบ WTO เพื่อให้สินค้าและผู้ผลิตท้องถิ่นสามารถแข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศได้นั้น
 • ประเทศไทยและอินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดอินโดนีเซียต้องการสินค้าหลากหลายประเภทจากไทย อีกทั้งชนชั้นกลางของอินโดนีเซียกำลังจะขยายตัวจาก 10 % ในปัจจุบัน แต่ในไม่ช้านี้จะกลายเป็น 20-30%
 • อินโดนีเซียเสนอลดหย่อนภาษี บริษัทส่งออกผลผลิตอย่างน้อย 30% หวังกระตุ้นส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม หลังโภคภัณฑ์ตกต่ำ

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ