แกมเบียเอาจริง "ห้ามใช้พลาสติก" ลดปัญหามลพิษ
แกมเบียเอาจริง "ห้ามใช้พลาสติก" ลดปัญหามลพิษ
“นโยบายงดถุงพลาสติก” ของแกมเบีย

           รัฐบาลแกมเบียประกาศห้ามนำเข้าและห้ามใช้ถุงพลาสติกทุกรูปแบบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม นโยบายดังกล่าวของแกมเบียเป็นหนึ่งในมาตรการ ที่รัฐบาลแกมเบียโดย National Environment Agency – NEA ได้วางกรอบแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ การก่อสร้างโรงกำจัดขยะมูลค่า 250 ล้านยูโร ภายใต้การดำเนินการของเทศบาลเขต Kanifing และการทางหลวงแห่งชาติ (National Roads Authority – NRA) เพื่อกำจัดขยะภายในประเทศ การลดปัญหามลพิษและขยะจากถุงพลาสติก การรณรงค์การไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ รวมถึงการรณรงค์เรื่องความสะอาดของสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชนชาวแกมเบีย 

           นอกจากการห้ามนำเข้าถุงพลาสติก รัฐบาลแกมเบียได้สั่งให้บริษัทต่าง ๆ ที่ผลิตถุงพลาสติก ในแกมเบียระงับการผลิตและการขายถุงพลาสติกทั่วประเทศ และได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเทศบาลลงพื้นที่ตรวจร้านค้าทั่วไปเพื่อให้ปฏิบัติตามประกาศห้ามดังกล่าว ในขณะที่ผู้ประกอบการต่างแสดงความกังวลเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจรวมถึงการจ้างงานในแกมเบียที่ผลิตและนำเข้าถุงพลาสติกเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากภาคธุรกิจจำเป็นต้องใช้พลาสติกในหลากหลายกิจกรรมการผลิตได้แก่ ภาคการเกษตร การประมง รวมถึงการขนส่ง โดยประเทศต่าง ๆ ในแอฟริกาที่ใช้นโยบายดังกล่าวได้รณรงค์การใช้วัสดุอื่นทดแทนการใช้ถุงพลาสติกเพื่อการค้าขายในชีวิตประจำวันเท่านั้นและมิได้ออกกฎหมายหรือมาตรการห้ามการผลิตและห้ามใช้ถุงพลาสติกในกิจการด้านอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับแกมเบีย ทั้งนี้ พลาสติก
ที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นพลาสติกที่ผลิตขึ้นจากวัสดุย่อยสลายได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอ้างอิง : http://gambianewsonline.com

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ 
อีเมล์ thaidkr@orange.sn
กรกฎาคม 2558
23 กรกฎาคม 2558
แหล่งข้อมูล: http://gambianewsonline.com
โดย: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • เซเนกัล ประเทศทางแอฟริกาตะวันตกแห่งนี้เป็นประเทศที่นำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก เซเนกัลนำเข้าข้าวจากต่างประเทศกว่า 1 ล้านตันต่อปี ในจำนวนนี้เป็นข้าวที่นำเข้าจากไทยจำนวนไม่น้อย เพราะเซเนกัลไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ แต่วันนี้คงต้องจับตาการเปลี่ยนแปลงของตลาดข้าวเซเนกัลอย่างใกล้ชิด เมื่อรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดี มาร์กี ซอลล์ (Marky Sall) ส่งเสริมให้เกษตรกรท้องถิ่นปลูกข้าวมากขึ้น ลดการนำเข้าสินค้าเกษตร และเร่งเพิ่มการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
  • รัฐบาลแกมเบียประกาศห้ามนำเข้าและห้ามใช้ถุงพลาสติกทุกรูปแบบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
  • ด้วยความโดดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศเซเนกัลที่ตั้งอยู่ปลายสุดตะวันตกของทวีปแอฟริกา ส่งผลให้ท่าเรือน้ำลึกกรุงดาการ์ (Port Autonome de Dakar) ประเทศเซเนกัล
  • ตามที่มีข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และยารักษา ในเขตประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก ได้แก่ กานา ไลบีเลีย กีนี และเซเนกัล ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 70 คน เชื้อไวรัสดังกล่าว กำลังแพร่ระบาดอยู่ตามบริเวณชายแดนของประเทศกานา ประเทศกีนีในเขตเมืองหลวง และเมืองบางพื้นที่ของประเทศไลบีเรีย และบางพื้นที่ของประเทศเซเนกัล เท่านั้น...
  • เมื่อเร็วๆ นี้ นายยาย่า จามเมห์ ประธานาธิบดีแกมเบีย ได้ประกาศว่า ตั้งแต่ปี 2559    เป็นต้นไป แกมเบียจะห้ามนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศ ให้ประชาชนในประเทศเกิดความพอเพียงและพึ่งพาตนเองได้...
  • เมื่อวันที่ 26 และ 27 เมษายน 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเซเนกัล ได้จัดงานเทศกาลเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทยที่ โรงละครแห่งชาติ Daniel Sorano กรุงดาการ์...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ