เวียดนามปรับกฎเอาใจนักลงทุนต่างชาติถือหุ้น 100%
เวียดนามปรับกฎเอาใจนักลงทุนต่างชาติถือหุ้น 100%

เงินทุนจากต่างชาติที่หลั่งไหลเข้าไปลงทุนในเวียดนามอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลเวียดนามเร่งปรับปรุงนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้อนุมัติกฤษฎีกาว่าด้วยการกำจัดขีดจำกัดทางการถือหุ้นในบริษัทสำหรับชาวต่างชาติ ทำให้สามารถถือหุ้นใหญ่ในบริษัทในเวียดนามได้สูงสุดร้อยละ 100 จากเดิมที่จำกัดอยู่ที่ร้อยละ 49 และภายในเดือนกรกฎาคม 2558 เวียดนามยังจะประกาศใช้กฎหมายลงทุนฉบับแก้ไขเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น

กฎหมายฉบับใหม่ที่ประกาศใช้เมื่อเดือนมิถุนายน ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบทางการลงทุนของนักลงทุนไว้ชัดเจน โดยเฉพาะด้านเงินมัดจำระหว่างประเทศและการประเมินคุณภาพเครื่องมือเทคโนโลยี หรือข้อตกลงในการทำธุรกิจ รวมถึงระบุธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติสามารถดำเนินการได้และธุรกิจที่ถือเป็นความผิดอย่างชัดเจน ตลอดจนระบุถึงกระบวนการถือหุ้นว่า หากผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติร้อยละ 51 ขึ้นไป ให้ถือว่าเป็นบริษัทที่ลงทุนโดยต่างชาติ กฎหมายยังได้ปรับปรุงการจดทะเบียนธุรกิจของผู้ประกอบการ ให้ระบุถึงข้อมูลสำคัญซึ่งรวมถึงสถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ กระบวนการถือหุ้น และประเภทธุรกิจในคำร้องจดทะเบียนด้วย

กฎหมายฉบับดังกล่าวยังได้ลดเวลาของกระบวนการจัดตั้งธุรกิจจากเดิม 45 วัน เป็น 15 วันทำการ ยกเลิกข้อบังคับบางประการสำหรับใบรับรองวิชาชีพ และเพิ่มเกณฑ์บางประการสำหรับธุรกิจที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งหมดนี้จะนำมาซึ่งความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

รัฐบาลได้ปรับปรุงกฎระเบียบเหล่านี้ ด้วยความคาดหวังให้เกิดอิสระทางการลงทุนต่อนักลงทุนมากยิ่งขึ้น สร้างการแข่งขันที่เท่าเทียมกันระหว่างนักลงทุนท้องถิ่นกับนักลงทุนต่างชาติ และเพื่อให้กฎหมายของเวียดนามเป็นไปตามครรลองของกฎหมายนานาชาติ เวลานี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนาม

เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติทั่วโลก ด้วยจุดเด่นของตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ถึงกว่า 90 ล้านคน ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ และแรงงานที่มีศักยภาพแต่ราคายังเกือบต่ำสุดในอาเซียนรองจากกัมพูชา

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2558 ต่างชาติเข้าไปลงทุนในเวียดนามด้วยมูลค่าสูงถึง 6.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9.6 โครงการลงทุนส่วนมากอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูป ภาคอสังหาริมทรัพย์ และภาคการค้าส่งและการค้าปลีก ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุด ได้แก่ เกาหลีใต้ หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ตุรกี และฮ่องกง โดยลงทุนหนาแน่นที่นครโฮจิมินห์ จังหวัดด่งนาย และนครไฮฟอง เป็นหลัก มูลค่าการลงทุนจากต่างชาติในเวียดนามในปีนี้ คาดการณ์ว่าน่าจะสูงถึง 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

21 กรกฎาคม 2558
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

  • อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแรงสนับสนุนของภาครัฐต่อ การสนับสนุนการลงทุนต่างชาติ (FDI) ทำให้เวียดนามกลายเป็นตลาดที่น่าจับตามอง
  • เวียดนาม ประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเข้มแข็งและพลวัตรที่เป็นไปทางบวกโดยต่อเนื่องทำให้เวียดนามเนื้อหอมในหมู่นักลงทุนต่างชาติ จนหลายครั้ง ไทยรู้สึกเกร็ง ๆ กับแนวโน้มที่เวียดนามกลายเป็นขึ้นแท่นลูกรักของต่างชาติในการเป็นฐานการผลิตและฐานการลงทุนในภูมิภาคนี้ แม้การแข่งขันกับไทยในบางสาขาธุรกิจอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่แค่เปลี่ยนมุมคิด ก็อาจพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้
  • “ดั๊กนง” ชื่อจังหวัดที่ยังอาจไม่เป็นที่คุ้นหูมากนักของผู้ประกอบการไทย เป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจในเวียดนาม ตั้งอยู่ใกล้เมืองหลวงเก่าเพียง 4 ชั่วโมงทางรถยนต์จากนครโฮจิมินห์
  • เงินทุนจากต่างชาติที่หลั่งไหลเข้าไปลงทุนในเวียดนามอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลเวียดนามเร่งปรับปรุงนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  • จากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเวียดนาม รายงานว่า ในปี2557 การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมูลค่า 7.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
  • ปลาแซลมอน คือ ปลาที่พบกระจายพันธุ์อยู่ในซีกโลกทางเหนือ คือ อเมริกาเหนือ อลาสกา ,ไซบีเรีย, ยุโรปเหนือ, เอเชียเหนือ และเอเชียตะวันออก ปลาแซลมอนผสมพันธุ์ในน้ำจืดแต่ชีวิตส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในมหาสมุทร

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ