ไทยเฮ! แอฟริกาตะวันออกยกเว้นภาษีส่วนประกอบจักรยานยนต์ต่ออีก 1 ปี
ไทยเฮ! แอฟริกาตะวันออกยกเว้นภาษีส่วนประกอบจักรยานยนต์ต่ออีก 1 ปี
ผู้ประกอบการไทยเฮ! แอฟริกาตะวันออกยกเว้นภาษีส่วนประกอบจักรยานยนต์ต่ออีก 1 ปี

           ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยได้ดีใจกันอีกครั้ง เมื่อประธานรัฐมนตรีของประชาคมแอฟริกาตะวันออก (Chairman of the East African Community Council of Ministers) หรือ EAC ออกมาเปิดเผยว่า EAC ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศในทวีปแอฟริกาทั้งภูมิภาค จะขยายเวลายกเว้นภาษีศุลกากรนำเข้าสำหรับส่วนประกอบ/อุปกรณ์รถจักรยานยนต์ที่ส่งไปยังประเทศสมาชิกประชาคมแอฟริกาตะวันออกเป็นกรณีพิเศษไปอีก 1 ปี ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมและธุรกิจการประกอบรถจักรยานยนต์ จากส่วนประกอบแยกชิ้นเด็ดขาด (completely knock down kits: CKD) ที่กำลังมีแนวโน้มขยายตัวในภูมิภาค 

           เมื่อปี 2555 EAC ได้ขึ้นอัตราภาษีศุลกากรนำเข้าส่วนประกอบฯ จาก 15% เป็น 25% ทำให้อุตสาหกรรมและธุรกิจประกอบรถจักรยานยนต์ของ EAC ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ยอดขายลดลงจาก 125,000 คัน ในปี 2556 เป็น 115,000 คัน ในปี 2557 EAC จึงตัดสินใจขยายเวลายกเว้นภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านยอดขายส่วนประกอบฯ 
 
           ในปี 2557 และปี 2558 ไทยส่งออกไปยังตลาด EAC เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนประกอบ/อุปกรณ์รถยนต์ (ซึ่งรวมส่วนประกอบฯ รถจักรยานยนต์) เป็นสินค้าส่งออกอันดับที่ 1 ของไทยในเคนยา (637 ล้านบาทในปี 2557 และ 357.2 ล้านบาท เฉพาะในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2558) อันดับที่ 2 ในยูกันดา (169.4 ล้านบาทในปี 2557 และ 16 ล้านบาทใน 5 เดือนแรกของปีนี้) อันดับที่ 7 ในรวันดา (15.3 ล้านบาท ในปี 2557 และ 3.7 ล้านบาทใน 5 เดือนแรกของปี 2558) แนวโน้มการขยายตัวดีในทุกตลาดขนาดนี้ การยกเว้นภาษีของ EAC รอบนี้ถือเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการไทยควรต้องรีบคว้าไว้ 

สถานเอกอัครราชทูต/คณะผู้แทนถาวร ณ กรุงไนโรบี
ศูนย์ธูรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
อีเมล thainbi@thainbi.or.ke หรือ bic.mfa@gmail.com
   
*******************************

21 กรกฎาคม 2558
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต/คณะผู้แทนถาวร ณ กรุงไนโรบี
โดย: ศูนย์ธูรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้ว เราได้ทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายอาเซียนหรือ GMS Economic Corridors ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน GMS Economic Corridors ใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนส่ง กระจายสินค้า ลำเลียงวัตถุดิบ อีกทั้งรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องอาศัยความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ (Software Connectivity) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการขนส่งที่ซับซ้อนลงจากที่เป็นอยู่
  • ปัจจุบัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ ASEAN Economic Community เป็นหัวข้อที่ถูกกล่าวถึงในทุกแวดวง และในขณะเดียวกัน เรามักจะได้ยินคำว่า GMS Economic Corridors อยู่บ่อยครั้ง จนหลายคนตั้งคำถามว่า GMS Economic Corridor คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเส้นทางเศรษฐกิจสายสำคัญ ๆ เหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้น
  • การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue) หรือ ACD จะกลับมา ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ต้นเดือนตุลาคม 2559 และครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ ACD เปิดเวทีภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ ACD Connect โดยมีจุดประสงค์หลักคือส่งเสริมการเชื่อมโยงการเงินในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือด้านนโยบายระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค
  • เทรนด์ “รักษ์” สุขภาพ กำลังแรงไปทั่วโลก สะท้อนจากที่ผู้คนหันมาออกกำลังกายและบริโภคอาหารปลอดสารพิษและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคกลุ่มนี้ คือ “ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์” ที่ปลูกโดยปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  • “โมร็อกโก” เป็นที่รู้จักในฐานะประเทศน่าเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก แต่ในแง่โอกาสทางเศรษฐกิจ น้อยคนที่จะรู้ว่า โมร็อกโกเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีศักยภาพ ด้วยตลาดภายในประเทศกว่า 30 ล้านคน และการเป็นประตูบานสำคัญสู่ตลาดการค้าการลงทุนแอฟริกา

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ