ผู้ประกอบการไทยเฮ เคลม GSP ย้อนหลัง แถมต่ออายุถึงกลางปี 60
ผู้ประกอบการไทยเฮ เคลม GSP ย้อนหลัง แถมต่ออายุถึงกลางปี 60

ข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมไปยังสหรัฐอเมริกา เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2558 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศกฎหมายใหม่ "Trade Preference Extension Act of 2015" (H.R.1295) เพื่อต่อสิทธิพิเศษสำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมจากประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งรวมถึงไทย

ร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลให้การต่ออายุสิทธิพิเศษทางศุลกากร (Generalized Scheme of Preference - GSP) สำหรับสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมของไทย ประมาณ 3,400 รายการ มีผลบังคับใช้ย้อนหลังตั้งแต่ 31 กรกฎาคม 2556-31 ธันวาคม 2560 โดยเมื่อรวมกับสินค้าอื่น ๆ แล้ว ปัจจุบัน ไทยได้สิทธิ GSP จากสหรัฐทั้งสิ้น 4,900 รายการ

สินค้าไทยที่ได้รับประโยชน์จากการต่ออายุ GSP ครั้งนี้ เช่น อาหารปรุงแต่ง ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ถุงมือยาง ชุดสายไฟสำหรับใช้กับรถยนต์ เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก กุญแจสำหรับใช้กับรถยนต์ ฯลฯ รวมมูลค่าย้อนหลังกลับไป ไทยสามารถเคลมภาษีคืนได้ถึงกว่า 6.2 พันล้านบาท

ภาพรวมในปีที่ผ่านมา ไทยใช้สิทธิ GSP จากสหรัฐฯ มากเป็นอันดับสองรองจากอินเดีย คิดเป็นเงินประมาณ 3,488.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (118,417.6 พันล้านบาท)

ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสิทธิพิเศษทางศุลกากร (GSP) ย้อนหลัง ต่อ U.S. Customs and Border Protection ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2558-26 ธันวาคม 2558

21 กรกฎาคม 2558
แหล่งข้อมูล: กรมอเมริกาและเปซิฟิกใต้
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับกฏหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015    (TFTEA 2015)  ซึ่งให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐฯ ในการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานผิดกฎหมายซึ่งรวมถึง แรงงานบังคับ (Forced Labor) แรงงานที่ผลิตโดยนักโทษ (Prison Labor) และ แรงงานขัดหนี้ (Indentured Labor) เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ โดยเป็นการสกัดกั้นการนำเข้าสินค้าในลักษณะเป็นรายบริษัท และมิใช่รายประเทศ
  • เมื่อกลางปีนี้สหรัฐฯได้ปรับให้ไทยอยู่ใน Tier 2  Watch List ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (รายงาน TIP Report) ประจำปี 2559 หลังจากปรับลดระดับให้ไทย อยู่ใน Tier 3 เป็นเวลาสองปีติดต่อกัน  ซึ่งเป็นสัญญาณว่าสหรัฐฯเล็งเห็นว่าไทยเรามีพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาแรงงานผิดกฎหมายที่ดีขึ้น  
  • กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นสองหลักเกือบทุกปีนับตั้งแต่ปี 2533 และยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดย The Nutrition Business Journal ได้รายงานว่า นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2551 อัตราการขยายตัวของยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 10 ทุกปี ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ มีมีมูลค่ากว่า 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.3 ล้านล้าน บาท) ในปี 2558
  • สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหล็กอเมริกาเหนือ (The United Steelworkers Union: USW) ได้ยื่นคำร้องต่อ International Trade Commission ขอไต่สวนการทุ่มตลาดและการอุดหนุนสำหรับสินค้ายางรถบรรทุกขนาดกลางและรถโดยสารของจีนในตลาดสหรัฐฯ ตามมาตรา 701 และ 731 ของกฎหมายภาษีศุลกากรอีกครั้ง หลังจากที่ USW เคยได้รับชัยชนะในการเรียกร้องให้ลงโทษสินค้ายางรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเบาที่นำเข้าจากประเทศจีนมาแล้วในปีที่ผ่านมา
  • เมื่อสหรัฐฯ ลดข้อบังคับด้านการท่องเที่ยวให้กับคิวบา เจ้าของธุรกิจและผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเป็นรายแรกที่ได้ดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ให้บริการเรือข้ามฟาก (Ferry) ทางการท่าเรือไมอามีเร่งหารือแนวทางการสร้างอาคารผู้โดยสารชั่วคราวที่ท่าเรือไมอามีเพื่อรองรับผู้ประกอบการที่ต้องการให้บริการเรือข้ามฟากไปยังคิวบา
  • นับเป็นโอกาสให้ชาวไทยสัญชาติอเมริกันใช้ประโยชน์จากหน่วยงานสหรัฐฯ ที่มีการส่งเสริมการลงทุน สร้างธุรกิจให้แก่บริษัทของชนกลุ่มน้อย เว็บไซต์ MBDA ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มทำธุรกิจ โครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน การเขียนแผนธุรกิจ การขอใบรับรองกิจการที่สามารถขอได้จากหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐบาลกลาง
    <br />

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ