ฟิลิปปินส์เตรียมพร้อมสร้าง Silicon Valley ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี
ฟิลิปปินส์เตรียมพร้อมสร้าง Silicon Valley  ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี

รัฐบาลและเอกชนฟิลิปปินส์เตรียมสร้างศูนย์นวัตกรรม Silicon Valley ในระดับประเทศ ภาครัฐ เอกชนและนักวิชาการ เตรียมจัดตั้ง Silicon Valley ในฟิลิปปินส์

โดยจัดสรรเงินทุนกว่า 75 ล้านเปโซเพื่อสร้างศูนย์นวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยี บริษัท IdeaSpace Foundation กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการค้าและ อุตสาหกรรม และสำนักงานสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร ประชุมกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อจัดตั้ง โครงการศูนย์นวัตกรรมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชน

โครงการดังกล่าว ซึ่งเปิดตัวพร้อมกับอีเวนท์การประชุมความร่วมมือเขตเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) (Slingshot MNL) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบนวัตกรรมของฟิลิปปินส์ให้คล้ายกับ Silicon Valley ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบการดิจิตอลและเทคโนโลยี

นาย Earl Valencia ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง IdeaSpace ซึ่งเป็น incubator ในการก่อตั้งธุรกิจใน ฟิลิปปินส์ กล่าวว่า ตอนนี้ถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการจัดตั้ง Silicon Valley ของฟิลิปปินส์ ร่วมกับนักวิชาการ รัฐบาลและพันธมิตรองค์กรเอกชนอื่น ๆ

เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดสรรงบประมาณ 35 ล้านเปโซสำหรับอุปกรณ์และการดำเนินการสำหรับศูนย์นวัตกรรม 2 แห่งใน Intramuros และในวิทยาเขตของ University of the Philippines (UP) ใน Diliman, Quezon City

แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในฟิลิปปินส์ ที่พร้อมจะพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว ใน Manila น่าจะเสร็จสิ้นในสิ้นปี 2558 และ Diliman น่าจะเสร็จสิ้นใน ต้นปี 2559 ซึ่งเป็นนิมิตรหมายอันดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะเปิดโลกทัศน์การลงทุนไปยังประเทศฟิลิปปินส์

9 กรกฎาคม 2558
แหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์ Business Mirror ฉบับวันที่ 7 กรกฎาคม 2558
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ