ท่าเรือน้ำลึกกรุงดาการ์ ประตูการค้าสู่แอฟริกาตะวันตก อเมริกา และยุโรป
ท่าเรือน้ำลึกกรุงดาการ์ ประตูการค้าสู่แอฟริกาตะวันตก อเมริกา และยุโรป

ด้วยความโดดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศเซเนกัลที่ตั้งอยู่ปลายสุดตะวันตกของทวีปแอฟริกา ส่งผลให้ท่าเรือน้ำลึกกรุงดาการ์ (Port Autonome de Dakar) ประเทศเซเนกัล สามารถเป็นจุดเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าไปยังทวีปต่าง ๆ อาทิ ยุโรป อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ รวมถึงการขนส่งไปยังภายในทวีปแอฟริกาตะวันตก โดยท่าเรือน้ำลึกกรุงดาการ์มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 177 เฮกตาร์ (1,770,000 ตร.ม.) ประกอบด้วยท่าเทียบเรือน้ำลึกกว่า 10 ท่า เป็นระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร และมีศักยภาพที่สามารถรองรับ การให้บริการเทียบเรือสินค้าขนาดใหญ่ได้ตลอดทั้งปี

ตั้งแต่ปี 1867 ท่าเรือน้ำลึกกรุงดาการ์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินกิจการด้านการขนส่งทางทะเลเรื่อยมาเป็นลำดับ ในปี 1904 บริษัท Jammy – Galtier ของฝรั่งเศสได้ก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งแรกขึ้นในบริเวณดังกล่าว และฝรั่งเศสได้ใช้ท่าเรือดังกล่าวเป็นที่พักสินค้าระหว่างการขนส่งสินค้าจาก ฝรั่งเศสไปยังทวีปอเมริกาใต้ (บราซิล) โดยในปัจจุบันท่าเรือน้ำลึกกรุงดาการ์ประกอบด้วยท่าเทียบเรือและสิ่งอำนวย ความสะดวกต่าง ๆ อาทิ ท่าสำหรับบรรทุก - ขนถ่ายสินค้าทั่วไป ท่าเรือนำเข้าสินค้าประเภท RO-RO และเรือบรรทุกรถยนต์จากประเทศต่าง ๆ อาทิ ยุโรป สหรัฐฯ เพื่อการส่งออก (re-export) ไปยังประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ศูนย์การขนส่งสินค้าไปยังประเทศในทวีปแอฟริกาตะวันตกที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล อาทิ มาลี บูร์กินาฟาโซ และไนเจอร์ ผ่านระบบรางและการขนส่งทางบก ท่าเทียบเรือสำหรับสินค้าเกษตร โดยเฉพาะถั่วลิสง ซึ่งในปัจจุบันได้ปรับเพิ่มให้เป็นท่าเรือสำหรับการนำเข้าข้าวและแป้งจาก ต่างประเทศโดยมีโรงเก็บที่ทันสมัยในบริเวณใกล้เคียง ท่าเทียบเรือขนาดเล็กใช้ในการขนส่งฟอสเฟต ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าทั่วไป รวมถึงเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ท่าเทียบเรือเพื่ออุตสาหกรรมการประมงครบวงจร ท่าเทียบเรือสำราญ ศูนย์ซ่อมเรือขนาดใหญ่ และอู่ซ่อมเรือบนบก ท่าเทียบเรือบรรทุกน้ำมันและโกดังสินค้า

ในปี 2013 มีสินค้าขนส่งมายังท่าเรือน้ำลึกกรุงดาการ์จำนวนกว่า 3 ล้านตัน ได้แก่

 1. สินค้าอุปโภคประเภท non-denominated จำนวน 1.2 ล้านตัน ซึ่งประกอบด้วยสินค้าที่หลากหลาย แต่มีอัตราการนำเข้าที่ลดลง
 2. สินค้าเพื่อการบริโภค อาทิ ข้าว แป้ง น้ำตาล และสินค้าเกษตรแปรรูปอื่น ๆ จำนวน 8.9 แสนตัน โดยมีแนวโน้มการนำเข้าปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 19.9
 3. เหล็กกล้า มีการนำเข้าจำนวน 3 แสนตัน
 4. เคมีภัณฑ์ มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 โดยนำเข้าประมาณ 2.9 แสนตัน
 5. วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจำนวน 1.9 แสนตัน
 6. เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มจำนวน 8.7 หมื่นตัน
 7. เมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร มีอัตรานำเข้าสูงที่สุด คือ ร้อยละ 454.7 โดยนำเข้าจำนวน 1,800 ตัน ทั้งนี้ ท่าเรือน้ำลึกกรุงดาการ์มีระยะห่างจากท่าเรือกรุงเทพฯ ประมาณ 1 หมื่นไมล์ทะเล ใช้ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าประมาณ 43 วัน

ท่าเรือน้ำลึกกรุงดาการ์ได้พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการของท่าเทียบ เรือต่าง ๆ นอกจากนี้ ได้นำระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อความคล่องตัวใน การดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ มีการบริหารงานโดย Board of Director ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาคมลูกจ้างเป็นคณะกรรมการ อาทิ กระทรวงเศรษฐกิจพาณิชนาวี กระทรวงเศรษฐกิจการคลัง สมาคมลูกจ้างการท่า และสภาหอการค้าและอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและ เศรษฐกิจ การค้าของประเทศ และเป็นประตูการค้าสู่แอฟริกาตะวันตก อเมริกา และยุโรปต่อไป

อ้างอิง : www.portdakar.sn

6 กรกฎาคม 2558
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

 • เซเนกัล ประเทศทางแอฟริกาตะวันตกแห่งนี้เป็นประเทศที่นำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก เซเนกัลนำเข้าข้าวจากต่างประเทศกว่า 1 ล้านตันต่อปี ในจำนวนนี้เป็นข้าวที่นำเข้าจากไทยจำนวนไม่น้อย เพราะเซเนกัลไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ แต่วันนี้คงต้องจับตาการเปลี่ยนแปลงของตลาดข้าวเซเนกัลอย่างใกล้ชิด เมื่อรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดี มาร์กี ซอลล์ (Marky Sall) ส่งเสริมให้เกษตรกรท้องถิ่นปลูกข้าวมากขึ้น ลดการนำเข้าสินค้าเกษตร และเร่งเพิ่มการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ
 • รัฐบาลแกมเบียประกาศห้ามนำเข้าและห้ามใช้ถุงพลาสติกทุกรูปแบบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
 • ด้วยความโดดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศเซเนกัลที่ตั้งอยู่ปลายสุดตะวันตกของทวีปแอฟริกา ส่งผลให้ท่าเรือน้ำลึกกรุงดาการ์ (Port Autonome de Dakar) ประเทศเซเนกัล
 • ตามที่มีข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และยารักษา ในเขตประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก ได้แก่ กานา ไลบีเลีย กีนี และเซเนกัล ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 70 คน เชื้อไวรัสดังกล่าว กำลังแพร่ระบาดอยู่ตามบริเวณชายแดนของประเทศกานา ประเทศกีนีในเขตเมืองหลวง และเมืองบางพื้นที่ของประเทศไลบีเรีย และบางพื้นที่ของประเทศเซเนกัล เท่านั้น...
 • เมื่อเร็วๆ นี้ นายยาย่า จามเมห์ ประธานาธิบดีแกมเบีย ได้ประกาศว่า ตั้งแต่ปี 2559    เป็นต้นไป แกมเบียจะห้ามนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศ ให้ประชาชนในประเทศเกิดความพอเพียงและพึ่งพาตนเองได้...
 • เมื่อวันที่ 26 และ 27 เมษายน 2556 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเซเนกัล ได้จัดงานเทศกาลเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและนิทรรศการเกี่ยวกับประเทศไทยที่ โรงละครแห่งชาติ Daniel Sorano กรุงดาการ์...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ