ปัจจัยหนุนส่งออกกุ้งของเวียดนาม
ปัจจัยหนุนส่งออกกุ้งของเวียดนาม

ปัจจัยหนุนการส่งออกกุ้งของเวียดนามมี 2 อย่าง คือ

  1. ความสามารถในการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตที่ต้องการจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกให้มากขึ้น
  2. การนําเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมากขึ้น ทําให้เวียดนามสามารถผลิตเครื่องมือในการผลิตเองได้มากขึ้นในอนาคต

จากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเวียดนาม รายงานว่า ในปี2557 การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมูลค่า 7.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เวียดนามมีการนําเข้าวัตถุดิบที่ใช้ผลิต 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในจํานวนเกือบครึ่งนั้นคือเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์กุ้ง และนี่ก็เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ธุรกิจการส่งออกกุ้งเติบโตได้มาก

การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของเวียดนามปี2557มีมูลค่า 7.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่เฉพาะกุ้งอย่างเดียว มีมูลค่ากว่า 4 พันล้านเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 27 จากปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 50 ของการส่งออกอาหารทะเลทั้งหมด และในปีเดียวกัน มีการนําเข้าเครื่องมือผลิตผลิตภัณฑ์กุ้ง คิดเป็นมูลค่า 476 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 18 ของมูลค่าการส่งออกกุ้งทั้งหมดของเวียดนาม การนําเข้าวัตถุดิบในการผลิตนั้นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 852 เทียบจากปีพ.ศ.2553 ที่มีการนําเข้าเพียง 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สําหรับไตรมาสแรกปี 2558 นี้มีการนําเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต มูลค่า 106ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย อินเดีย เป็นประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบเครื่องมือในการผลิตให้แก่เวียดนามมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.8 ของการนําเข้ารวมทั้งหมด

24 มิถุนายน 2558
แหล่งข้อมูล: สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงฮานอย
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

  • อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและแรงสนับสนุนของภาครัฐต่อ การสนับสนุนการลงทุนต่างชาติ (FDI) ทำให้เวียดนามกลายเป็นตลาดที่น่าจับตามอง
  • เวียดนาม ประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่ทั่วโลกกำลังจับตามอง เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างเข้มแข็งและพลวัตรที่เป็นไปทางบวกโดยต่อเนื่องทำให้เวียดนามเนื้อหอมในหมู่นักลงทุนต่างชาติ จนหลายครั้ง ไทยรู้สึกเกร็ง ๆ กับแนวโน้มที่เวียดนามกลายเป็นขึ้นแท่นลูกรักของต่างชาติในการเป็นฐานการผลิตและฐานการลงทุนในภูมิภาคนี้ แม้การแข่งขันกับไทยในบางสาขาธุรกิจอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่แค่เปลี่ยนมุมคิด ก็อาจพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้
  • “ดั๊กนง” ชื่อจังหวัดที่ยังอาจไม่เป็นที่คุ้นหูมากนักของผู้ประกอบการไทย เป็นตลาดใหม่ที่น่าสนใจในเวียดนาม ตั้งอยู่ใกล้เมืองหลวงเก่าเพียง 4 ชั่วโมงทางรถยนต์จากนครโฮจิมินห์
  • เงินทุนจากต่างชาติที่หลั่งไหลเข้าไปลงทุนในเวียดนามอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลเวียดนามเร่งปรับปรุงนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  • จากข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเวียดนาม รายงานว่า ในปี2557 การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมูลค่า 7.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
  • ปลาแซลมอน คือ ปลาที่พบกระจายพันธุ์อยู่ในซีกโลกทางเหนือ คือ อเมริกาเหนือ อลาสกา ,ไซบีเรีย, ยุโรปเหนือ, เอเชียเหนือ และเอเชียตะวันออก ปลาแซลมอนผสมพันธุ์ในน้ำจืดแต่ชีวิตส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในมหาสมุทร

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ