รายชื่อบริษัทส่งออกเนื้อไก่แช่แข็งของบราซิลที่จีนรับรอง
รายชื่อบริษัทส่งออกเนื้อไก่แช่แข็งของบราซิลที่จีนรับรอง

ABPA members approved to export to China

Aurora Alimentos

Aurora Alimentos – Cooperativa Central Oeste Catarinense

Dilvo Casagranda - International General Manager
dilvoc@auroraalimentos.com.br

Ronaldo Agg - International Commercial Manager
roagg@auroraalimentos.com.br
+55 47 2423-2200


BRF

BRF

International.market@brf-br.com


Coopavel – Cooperativa Agroindustrial

Coopavel – Cooperativa Agroindustrial

Carlos Alberto Cruz - Export Manager
friaves@coopavel.com.br
+55 45 3218-5001


Copacol – Cooperativa Agroindustrial Consolata

Copacol – Cooperativa Agroindustrial Consolata

Valdemir Paulino - Commercial Manager
paulino@copacol.com.br

Genézio Junior
junior@copacol.com.br
+55 45 3241-8080


C.Vale Cooperativa Industrial

C.Vale Cooperativa Industrial

Paulo Torres - Poultry Commercial Manager
paulotorres@cvale.com.br
+55 44 3649-8203


Frango Bello – Abatedouro de Aves Itaquiraí

Frango Bello – Abatedouro de Aves Itaquiraí

Edson Rheinheimer - Export Manager
edson@frangobello.com.br
+55 67 3476-3400


JBS Aves Ltda.

JBS Aves Ltda.

Sérgio Tuda - Export Director
sergio.tuda@jbsfrangosul.com.br
+55 51 3649-5666


Coopavel – Cooperativa Agroindustrial

Cooperativa Agroindustrial Lar

Giovana Rosas - Export Manager
giovanarosas@lar.ind.br

Jair José Meyer - Commercial Manager
meyer@lar.ind.br
+55 45 3264-8800

Associação Brasileira de Proteína Animal - ABPA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1912 Conjuntos 20-L e 20-I 20º andar
Jardim Paulistano - CEP: 01452-922 - São Paulo - SP Fone: 55 (11) 3031-4115
23 มิถุนายน 2558
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ