ความเจริญที่ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่เซาเปาโลและริโอเดอจาเนโร
ความเจริญที่ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่เซาเปาโลและริโอเดอจาเนโร

นิตยสาร Forbes ของสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่บทความ “Sao Paulo And Rio No Longer The Lords of Brazil” ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์เห็นพ้องกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย (ประเทศบราซิล) ว่า เป็นบทความชวนคิดให้มองไกลหากจะไปลงทุนในบราซิล จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อ ณ ที่นี้

ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ผู้ที่คิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจในดินแดนแซมบ้ามักจะปักหมุดลงไปที่เมืองสำคัญของบราซิล 2 เมือง ได้แก่ นครเซาเปาโล (เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของโลก) และนครริโอเดอจาเนโร (เมืองใหญ่อันดับ 2 ของบราซิลรองจากนครเซาเปาโลและเคยเป็นเมืองหลวงของบราซิล) ทว่า การศึกษาวิจัยโดยบริษัทที่ปรึกษา The Boston Consulting Group (สหรัฐอเมริกา) กลับชี้ให้เห็นว่า ปัจจุบันความคิดเหล่านี้ได้เปลี่ยนไป เพราะความต้องการของผู้บริโภคใน 2 เมืองใหญ่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงนัก

อีก 5 ปีข้างหน้า ทั้งนครเซาเปาโลและนครริโอ เดอจาเนโรจะไม่ใช่แหล่งค้าปลีกที่ยิ่งใหญ่หรือศูนย์กลางทางเศรษฐกิจชั้นนำของบราซิลเพียงแค่ 2 เมือง อีกต่อไป!!

ในช่วงปี 2553-2563 มีการคาดการณ์ว่า เมืองอื่น ๆ ในบราซิลจะเติบโตถึง 47% ด้วยมูลค่าถึง 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2 ล้านล้านบาท) ขณะที่นครเซาเปาโลและนครริโอเดอจาเนโร มีแนวโน้มเติบโต 27% หรือ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.17 ล้านล้านบาท)

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ชาวบราซิลจำนวนมากได้ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของตนจากชนชั้นยากจนสู่ชนชั้นกลาง กำลังซื้อที่สูงขึ้นในบราซิลเป็นจุดสำคัญที่บ่งชัดว่า ศักยภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกำลังขยายออกไปสู่เมืองต่าง ๆ ในบราซิล

ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์เกษตรที่มากขึ้นได้นำไปสู่การจ้างงานในพื้นที่ใหม่ ๆ อย่างเช่นเมือง Ribeirao Preto การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้ผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตจากเมืองริมชายฝั่งทะเลไปสู่ตอนเหนือและตอนกลางของประเทศ อาทิ ธุรกิจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ เครื่องสำอาง ขณะที่บริษัทเอกชนก็สนใจขยายการลงทุนออกไปนอกเซาเปาโลและริโอฯ เพิ่มมากขึ้น

สินค้าขายปลีกเป็นธุรกิจที่โดดเด่นในบราซิล ผู้ประกอบการท้องถิ่นหลายรายได้สร้างแบรนด์สินค้าท้องถิ่นเพื่อไปตีตลาดทั่วบราซิล ไม่เพียงเซาเปาโลและริโอฯ ยกตัวอย่าง แบรนด์ Pernambucanas ที่ผลิตเสื้อผ้า มีร้านค้ากระจายอยู่มากกว่า 60% ในบราซิล ขณะที่ 80% ของร้าน Havan ที่ขายอุปกรณ์แคมป์ผจญภัยและเสื้อฟุตบอลของบราซิล ก็ตั้งอยู่ในเมืองนอกเซาเปาโลและริโอฯ เช่น เมือง Londrina Parana และเมือง Florianapolis ในรัฐ Santa catarina เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ร้านอาหารจานด่วนชื่อดังของสหรัฐอเมริกาอย่าง Subway ก็มีโครงการที่จะขยายสาขามากกว่า 8,000 แห่ง ไปยังปั๊มน้ำมัน รถไฟฟ้าใต้ดินไปจนถึงร้านขายของชำรายย่อยจำนวนมาก นอกเซาเปาโลและริโอฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 55 ปี ผ่านไป การสร้างกรุงบราซิเลียขึ้นมาเป็นเมืองหลวงแทนนครริโอ เดอจาเนโร ทำให้ความเจริญจากชายฝั่งทะเลไหลบ่าเข้ามาสู่ศูนย์กลางและการพัฒนากระจายออกไปทั่วประเทศได้ดียิ่งขึ้น ความเจริญทางเศรษฐกิจไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่เมืองสำคัญอย่างนครเซาเปาโลและนครริโอเดอจาเนโร อีกต่อไป ผนวกกับคนมีการศึกษามากขึ้น ทำให้มีอำนาจในการซื้อสูงขึ้นตามมา ทรัพยากรของบราซิล ณ ขณะนี้ ยังคงมีอยู่อย่างมหาศาล นับเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการไทยที่คิดจะเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในแดนบราซิล แม้ว่าระยะทางระหว่างไทยกับบราซิลอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง แต่ถ้าพิจารณาให้ดีแล้วนั้น ผู้ประกอบการไทยจะได้รับผลประโยชน์ทางธุรกิจในระยะยาวอย่างแน่นอน

9 มิถุนายน 2558
แหล่งข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย
โดย: ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Back to the list

More Related

 • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้เข้าร่วมการเปิดงานเทศกาลอาหารไทย ณ ร้านอาหารของสภาผู้แทนราษฎรบราซิล ในกรุงบราซิเลีย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่27 กุมภาพันธ์ –2 มีนาคม 2561<br />
     <br />
  งานเทศกาลอาหารไทยดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมจัดการสอนการทำอาหารไทยแก่พ่อครัว / แม่ครัวชาวบราซิลเมื่อวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยพ่อครัว / แม่ครัวชาวบราซิลของสถาบันอาหารNational Commercial Apprenticeship Service (SENAC) ได้ทำอาหารไทย ร่วมกับอาหารท้องถิ่นวางบนโต๊ะบุฟเฟต์บริการแก่ลูกค้าซึ่งมีประมาณ 300 คนต่อวันซึ่งถือว่าได้รับความสำเร็จสมตามเป้าประสงค์อย่างดียิ่งเพราะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และข้าราชการบราซิล นักการทูตต่างชาติ และชาวบราซิลเข้ารับประทานอาหารไทย อันเป็นการสร้างความตระหนักรู้อาหารไทยตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกและการเพิ่มยอดการสั่งซื้อเครื่องปรุงและวัตถุดิบไทยในบราซิล
 • ระหว่างวันที่ 17 – 19มกราคม 2561 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียนำทีมประเทศไทยเยือนกรุงปารามาริโบ ประเทศซูรินาเม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับซูรินาเม<br />
     <br />
  สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือจากสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งซูรินาเมสนับสนุนการจัดงานสัมมนาและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในซูรินาเม โดยมีนักธุรกิจสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวประมาณ 100 คน ภายหลังการบรรยายของทีมประเทศไทยนักธุรกิจชาวซูรินาเมสนใจสอบถามและร่วมกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ ตลอดจนชมสินค้าไทยที่ได้นำมาแสดงโดยบริษัทผู้นำเข้าของซูรินาเม <br />
     <br />
  ปี 2560 การค้าทวิภาคีระหว่างไทย –ซูรินาเม มีมูลค่าประมาณ 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  โดยอาหารไทย สินค้าและวัตถุดิบ เครื่องปรุงไทยได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในซูรินาเม
 • เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย ได้จัดกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารไทยแก่ผู้แทนร้านอาหารเอเชียในกรุงบราซิเลียจำนวน 10 ร้าน ณ โรงแรม Royal Tulip Brasilia Alvorada กรุงบราซิเลีย โดยมีแม่ครัวประจำทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เป็นวิทยากร ในโอกาสนี้ นายธีระพงษ์ วนิชชานนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ในฐานะอุปทูต ได้กล่าวเปิดกิจกรรมฯ โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ ที่ต้องการประชาสัมพันธ์อาหารไทยแท้รสชาติดั้งเดิม รวมถึงวัตถุดิบและเครื่องปรุงไทยให้เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวบราซิล ทั้งยังได้กล่าวถึงจุดเด่นและเสน่ห์ของอาหารไทยซึ่งมีชื่อเสียงในระดับโลก<br />
  <br />
  แม่ครัวฯ ได้สาธิตการประกอบอาหารไทย 4 รายการ ได้แก่ ปอเปี๊ยะทอด พะแนงเนื้อ ผัดไทยกุ้งสด และก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น ทั้งนี้ ร้าน Mikami ร้านจำหน่ายเครื่องปรุงและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเอเชียที่เป็นที่รู้จักในกรุงบราซิเลียได้ให้การสนับสนุนเครื่องปรุงแก่ สอท. สำหรับจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย<br />
  <br />
  การจัดกิจกรรมดังกล่าวประสบผลสำเร็จด้วยดี โดยผู้แทนร้านอาหารต่าง ๆ ได้ทราบรสชาติและวิธีการปรุงอาหารไทยแท้รสชาติดั้งเดิม ทั้งยังแสดงความสนใจที่จะนำเมนูอาหารไทยไปปรับเพิ่มในเมนูของร้านตน ทั้งนี้ สอท. คาดว่าการจัดกิจกรรมฯ จะช่วยกระตุ้น/สนับสนุนการสร้าง “กระแสนิยมอาหารไทยในบราซิล” โดยเฉพาะในกรุงบราซิเลีย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการร้านอาหารไทยอย่างเป็นกิจจะลักษณะ
 • วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2560 นายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลียพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เดินทางเยือนเมืองโกยาเนีย รัฐโกยาส เพื่อจัดการสัมมนาส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวไทย – บราซิล ให้แก่สมาชิกสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของรัฐ และในโอกาสดังกล่าวเอกอัครราชทูตฯ และคณะได้พบกับผู้ว่าการรัฐโกยาส รวมทั้งหารือกับสมาคมผู้ประกอบการยางพาราเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพารา นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งรัฐโกยาสจัดงาน Thailand Gala Dinner in Goiás เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทยในบราซิลด้วย  
 • งานเทศกาลไทยในบราซิลครั้งแรก

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ