สินค้า Made in the USA เป็นที่ต้องการของ Walmart
สินค้า Made in the USA เป็นที่ต้องการของ Walmart
หลังจากที่ Walmart ประสบความสำเร็จในโครงการ “Made in the USA” Open call ไปเมื่อปีที่แล้ว Walmart ได้พยายามชักจูงผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบให้สนับสนุนอุตสาหกรรมสินค้าในสหรัฐฯ ในช่วงวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558 Walmart จะมีการนัดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ผลิตและส่งออกสินค้ากับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ Bentonville มลรัฐอาร์คันซัส โดยจะมีเจ้าหน้าที่รัฐมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆในสหรัฐฯ

รองประธานฝ่ายการจัดหาและการผลิตสำหรับ Walmart ของสหรัฐฯ Cindi Marsiglio ได้กล่าวว่า “Open Call” เป็นโอกาสที่ดีที่จะสามารถค้นหาสินค้าหรือหาชิ้นส่วนสินค้าต่างๆ เพื่อนำมาประกอบรวมกันโดยผ่านฝีมือแรงงานชาวอเมริกัน อีกทั้งเป็นเพราะผู้ผลิตสินค้าและส่งออกเหล่านี้ สหรัฐฯ จึงสามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมภายในประเทศได้เพิ่มมากขึ้นและยังเป็นการเพิ่มอัตราการซื้อขายของผู้บริโภคภายในชุมชนต่างๆ อีกด้วย

ในปี 2556 Walmart ได้ประกาศว่าภายใน10 ปีนี้จะเพิ่มอัตราการซื้อสินค้าที่ผลิตในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินสูงถึง 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพื่อการนี้ Walmart ได้เพิ่มกำลังการซื้อสินค้าจากอุตสาหกรรมสินค้าในปัจจุบันในโครงการที่ชื่อว่า “new to Walmart”

นอกจากนี้ Walmart ยังสนับสนุนให้สินค้าต่างๆ กลับมาตั้งฐานการผลิตที่สหรัฐฯ สำหรับผู้ค้าปลีกในปีที่แล้วมีการประชุมมากกว่า 800 ครั้งและได้มีการตกลงทำธุรกิจระหว่างบริษัทที่มีขนาดใหญ่มากๆ อย่าง GE กับบริษัทที่มีขนาดเล็กอย่าง Chef Jam ตัวอย่างของความสำเร็จโครงการ Open Call ในปี 2557 ได้แก่

1. General Electric สามารถสร้างงานได้ถึง 150 ตำแหน่งในการผลิตหลอดไฟฟ้าชนิดถนอมสายตาเพื่อนำไปขายใน Walmart และบางส่วนจากความร่วมมือนี้เอง GE จึงสร้างสามารถโรงงานขึ้นได้อีกถึง 3 แห่งใน Mattoon Circleville และ BucyrusOhio

2. Chef Jenn ย้อนหลังไปเมื่อ 6 ปีที่แล้วยังเป็นเพียงธุรกิจขายอาหารทะเลเล็กๆ ที่ขายให้กับเพื่อนบ้าน แต่หลังจากที่ Chef Jenn ได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าของเธอให้กับ Walmart และ นักลงทุนผู้ซื้ออาหารทะเลหลังจากนั้นบริษัทของเธอก็มีขนาดใหญ่ขึ้นและส่งออกอาหารทะเลไปทั่วทุก Walmart ซึ่งมีสาขามากกว่า 800 แห่งและยังส่งออกไปยังสาขาต่างประเทศอีกด้วย

3. Giti Tires เปิดตัวครั้งแรกที่เซาท์แคโรไลน่าโดยได้พบกับ Nikki Haley ที่การประชุมผู้ผลิตสินค้าของ Walmart ในปี 2556 ปัจจุบันบริษัทได้มีการประกาศในการริเริ่มการสนับสนุนทางธุรกิจที่เมือง Chester County ซึ่งจะถือเป็นการสร้างงานถึง 1,700 ตำแหน่งในช่วงระยะเวลา 10 ปีหลังจากนี้ไป

4. Bell Sports ถือเป็นบริษัทที่มีการผลิตหมวกนิรภัยมากว่า 60 ปีและจะมีการย้ายฐานการผลิตทั้งหมดกลับมาที่สหรัฐฯ โดยหมวกนิรภัยเหล่านี้จะถูกวางจำหน่ายบนชั้นสินค้าของ Walmart ในปี 2558

5. Element Electronics Corp. เป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ในปี 2555 ได้มีการส่งสินค้าให้กับ Walmart จำนวน 75 สาขาแต่ในปัจจุบันได้เพิ่มขนาดและจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 800 สาขา ในปี 2553 มีลูกจ้างเพียง 20 คน แต่ในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากกว่า 300 คนเลยทีเดียว

6. Jarratt Industries เป็นบริษัทที่คิดค้นและพัฒนาจานพลาสติกที่ใช้สำหรับ Tacos โดยเฉพาะและหลังจากได้กระจายสินค้าให้กับ Walmart ทางบริษัทก็ได้รับใบสั่งให้ผลิตสินค้าจานพลาสติกสูงถึง 1 ล้านใบเพื่อนำไปขายใน Walmart สาขาต่างๆ

แหล่งข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหัรฐอเมริกา
ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหัรฐอเมริกา
9 มิถุนายน 2558
แหล่งข้อมูล: สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครลอสแองเจลิส

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • จากตอนที่แล้วเราได้ทำความรู้จักกับกฏหมาย Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015    (TFTEA 2015)  ซึ่งให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐฯ ในการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานผิดกฎหมายซึ่งรวมถึง แรงงานบังคับ (Forced Labor) แรงงานที่ผลิตโดยนักโทษ (Prison Labor) และ แรงงานขัดหนี้ (Indentured Labor) เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ โดยเป็นการสกัดกั้นการนำเข้าสินค้าในลักษณะเป็นรายบริษัท และมิใช่รายประเทศ
  • เมื่อกลางปีนี้สหรัฐฯได้ปรับให้ไทยอยู่ใน Tier 2  Watch List ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (รายงาน TIP Report) ประจำปี 2559 หลังจากปรับลดระดับให้ไทย อยู่ใน Tier 3 เป็นเวลาสองปีติดต่อกัน  ซึ่งเป็นสัญญาณว่าสหรัฐฯเล็งเห็นว่าไทยเรามีพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และปัญหาแรงงานผิดกฎหมายที่ดีขึ้น  
  • กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานยอดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นสองหลักเกือบทุกปีนับตั้งแต่ปี 2533 และยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดย The Nutrition Business Journal ได้รายงานว่า นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 2551 อัตราการขยายตัวของยอดขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 10 ทุกปี ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในสหรัฐฯ มีมีมูลค่ากว่า 3.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.3 ล้านล้าน บาท) ในปี 2558
  • สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมเหล็กอเมริกาเหนือ (The United Steelworkers Union: USW) ได้ยื่นคำร้องต่อ International Trade Commission ขอไต่สวนการทุ่มตลาดและการอุดหนุนสำหรับสินค้ายางรถบรรทุกขนาดกลางและรถโดยสารของจีนในตลาดสหรัฐฯ ตามมาตรา 701 และ 731 ของกฎหมายภาษีศุลกากรอีกครั้ง หลังจากที่ USW เคยได้รับชัยชนะในการเรียกร้องให้ลงโทษสินค้ายางรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเบาที่นำเข้าจากประเทศจีนมาแล้วในปีที่ผ่านมา
  • เมื่อสหรัฐฯ ลดข้อบังคับด้านการท่องเที่ยวให้กับคิวบา เจ้าของธุรกิจและผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะเป็นรายแรกที่ได้ดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ให้บริการเรือข้ามฟาก (Ferry) ทางการท่าเรือไมอามีเร่งหารือแนวทางการสร้างอาคารผู้โดยสารชั่วคราวที่ท่าเรือไมอามีเพื่อรองรับผู้ประกอบการที่ต้องการให้บริการเรือข้ามฟากไปยังคิวบา
  • นับเป็นโอกาสให้ชาวไทยสัญชาติอเมริกันใช้ประโยชน์จากหน่วยงานสหรัฐฯ ที่มีการส่งเสริมการลงทุน สร้างธุรกิจให้แก่บริษัทของชนกลุ่มน้อย เว็บไซต์ MBDA ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มทำธุรกิจ โครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน การเขียนแผนธุรกิจ การขอใบรับรองกิจการที่สามารถขอได้จากหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐบาลกลาง
    <br />

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ