การคาดการณ์เศรษฐกิจสเปนและสถิติการค้าไทย-สเปนประจำเดือนเมษายน 2558
การคาดการณ์เศรษฐกิจสเปนและสถิติการค้าไทย-สเปนประจำเดือนเมษายน 2558
             เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 อียูได้ปรับการคาดการณ์เศรษฐกิจของสเปนโดยอัตราการเติบโตในปี 2558 จะอยู่ที่อัตรา 2.8 และในปี 2559 จะอยู่ที่อัตรา 2.6 โดยอัตราการว่างงานของสเปนจะอยู่ที่ร้อยละ 22.4 ในปี 2558 และร้อยละ 20.5 ในปี 2559 การขาดดุลงบประมาณภาครัฐจะอยู่ที่ร้อยละ 4.5 ของ GDP ในปี 2558 และร้อยละ 3.5 ของ GDP ในปี 2559 และหนี้สาธารณะจะมีอัตราร้อยละ 100.4 ของ GDP ในปี 2558 และร้อยละ 101.4 ของ GDP ในปี 2559

            ในด้านการค้าต่างประเทศ มูลค่าการค้าต่างประเทศของสเปนในปี 2557 มี มูลค่า 6.83 แสนล้าน USD (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7) โดยสเปนส่งออกมูลค่า 3.25 แสนล้าน USD (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 โดยตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมนี สหราชอาณาจักร อิตาลี และโปรตุเกส) และนำเข้ามูลค่า 3.58 แสนล้าน USD (เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 แหล่งนำเข้าที่สำคัญได้แก่ ฝรั่งเศส จีน อิตาลี เนเธอแลนด์ โดยในเอเชียได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย) และในช่วงไตรมาสแรกของปี 2558 สเปนส่งออกมูลค่า 6.09 หมื่นล้านยูโร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4) และนำเข้า 6.64 หมื่นล้านยูโร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5) โดยเป็นการส่งออกไปยุโรปและยูโรโซนเป็นส่วนใหญ่


2 มิถุนายน 2558
แหล่งข้อมูล: http://www2.thaieurope.net
โดย: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Back to the list

More Related

  • โปรตุเกสอาจไม่ใช่ประเทศลำดับต้น ๆ ที่โลกนึกถึงถ้าจะต้องเลือกไปค้าและลงทุน ณ เวลานี้ แต่สำหรับประเทศไทย เป็นจังหวะที่น่าสนใจ ต้นเดือน ก.ค. ศกนี้ กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ชวนไปสำรวจโอกาสในโปรตุเกสด้วยกัน เพราะกำลังจะจะมีการหารือสองฝ่ายที่เรียกว่า การประชุม Political Dialogue ไทย-โปรตุเกส ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 ก.ค. 2559 ที่กรุงลิสบอน เมืองหลวงของโปรตุเกส ไทยอยากผลักดันเรื่องอะไรกับโปรตุเกส เวทีนี้คือโอกาส
  • แรงจูงใจทางด้านภาษีคือแม่เหล็กสำคัญที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ใช้ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ รัฐบาลในอียูหลายประเทศก็เช่นกัน ต่างแข่งขันกันลดภาษีดึงดูดการลงทุน จนเรียกได้ว่ากลายเป็นสงครามภาษีระหว่างประเทศ  หรือ International Tax War แต่ตอนนี้ เอกชนที่ไปลงทุนในอียูคงต้องระวังมากขึ้น เพราะแรงจูงใจทางภาษีที่ได้รับ อาจกลายเป็นดาบสองคมที่ย้อนกลับมาทำร้ายบริษัท หากไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่า การลดหรือยกเว้นภาษีนั้นผิดกฎการอุดหนุนโดยภาครัฐ  
  • ฟินแลนด์ ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย นอกจากจะเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านความสวยงามทางธรรมชาติท่ามกลางบรรยากาศอันหนาวเย็น
  • สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ Commission Implementing Decision 2015/1338 of 30 July 2015 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขบัญชีรายชื่อประเทศที่สามที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าสินค้าที่ปลอดสารตกค้่าง
  • เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ทางสหภาพยุโรปได้ออกประกาศกฎระเบียบ 2 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้...
  • เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ สหภาพยุโรปออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2015/1005 of 25 June 2015 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of lead in certain foodstuffs โดยตีพิมพ์ใน EU Official Journal L 161/9 ซึ่งเป็น การกำหนดระดับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของสารตะกั่ว (lead) ในสินค้าอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน อันเป็นการแก้ไขกฎระเบียบเดิม ซึ่งได้แก่ Regulation (EC) No 1881/2006 เพื่อให้สอดคล้องกับผลงานวิจัย ของคณะทำงาน CONTAM Panel ของ EFSA ซึ่งได้ระบุว่า สารตะกั่วที่ได้รับผ่านการบริโภคอาหาร สามารถก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อพัฒนาการทางสมองในเด็กเล็ก และก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และ ความเป็นพิษต่อไตในผู้ใหญ่ได้ จึงเห็นควรให้มีการปกป้องกลุ่มผู้บริโภคที่มีความเสี่ยง คือ กลุ่มเด็กเล็กและ ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ ดังนั้น ในครั้งนี้ จึงให้มีการปรับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุดของสารตะกั่วในสินค้าพืช สัตว์ และสัตว์น้ำบางรายการขึ้นใหม่...

ประเภทข่าว


แหล่งข้อมูลข่าวเศรษฐกิจ